Twój komentarz?

oto PKK

Kolejny temat zastępczy

I słusznie – bo to w ogóle nie chodzi o aborcję.

Tutaj zgadzam się z Autorem. Bawią mnie spory zastępcze "za" i "przeciw", które pomiają sedno sprawy, czyli maksymalizację zysków grup reprezentowanych w parlamencie. Odwracający uwagę od rzeczywistości nigdy nie wspominają, że zmiana "kompromisu" nie jest możliwa dopóki, dopóty nie zostanie zmieniona konstytucja.

Ponieważ nielegalną aborcję mogą ujawnić tylko kobieta i lekarz, to jest ona przestępstwem niemal doskonałym. Obecny status quo pozwala utrzymać możliwie najwyższe ceny i wysoki komfort klientek. Z tych względów powszechnie tolerowane podziemie aborcyjne nigdy nie dopuści do jakiejkolwiek korekty przepisów.

Liberalizacja (utrącona już w latach '90 przez TK jako niezgodna z konstytucją) spowodowałaby wysyp konkurencji, w tym niedrogich lub nieodpłatnych placówek publicznych, i tym samym znaczącą obniżkę stawek. Natomiast zaostrzenie paradoskalnie wzmocniłoby pozycję kobiet, bo jako (jakimś cudem) podejrzane mogłyby odmówić współpracy z organami ścigania i sprawa musiałaby zostać umorzona z braku dowodów, ale mniej obeznane w prawie poczułyby się zaszczute i jeszcze częściej wybierały zagranicę, również uderzając po kieszeni wykonawców.

Dlatego ogromna szkoda, że obie strony marnują energię, czas i pieniądze na bycie mięskiem armatnim i tematem zastępczym kolejnych partii politycznych.

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.