Twój komentarz?

oto Skanderbeg

Mam pewne uwagi.

O ile pamiętam ze studiów zasady statystyki, to chyba powinno się porównywać zjawiska porównywalne. A jak porównać Hiszpanię, do której z Afryki najbliżej, z Finlandią choćby?
A Turcja tak wysoko bo uchodźcy tam mają najbliżej oraz przyrost naturalny wśród samych Turków jest pewnie wyższy niż wśród Europejczyków.
Rozumiem, ze to uznaniowość. Ale na takiej tabeli nie oparłbym tezy o rozwoju państw z największym przyrostem ludności. Można natomiast wyciągnąć wnioski na temat państw, które się zwijają. W których ludności ubywa.

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.