Twój komentarz?

oto PKK

Kilka wniosków

W rozwiniętych gospodarkach z silną ochroną praw pracowniczych (Dania, Holandia, Niemcy) wielu pracuje w niepełnym wymiarze godzin, co istotnie obniża dany wynik. Wokół wartości średniej widać zarówno europejską drugą ligę (Hiszpania, Włochy, Słowenia), jak i globalną elitę (USA) z daleko posuniętym uśmieciowieniem rynku pracy. Natomiast na czele rankingu znalazły się gospodarki słabo rozwinięte i/lub o wyjątkowo nierównej dystrybucji dochodu narodowego.

Na szczególną uwagę zasługują przykłady Korei i USA. Gospodarka pierwszego notuje PKB (PSN) per capita na poziomie Hiszpanii i Czech przy ok. 20% większej liczbie przepracowanych godzin. Z kolei gospodarka USA jawi się jako większa od duńskiej o prawie 20% w przeliczeniu na mieszkańca, chociaż przeciętny Amerykanin pracuje dłużej o blisko 27% od statystycznego Duńczyka. Wygląda na to, że Koreańczyk i Amerykanin nie korzystają z owoców swojej pracy w porównywalnym stopniu do Duńczyka, Hiszpana i Czecha.

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.