Twój komentarz?

oto Stonoga

sojusz Chiny-Rosja?

W 1990 r PKB Chin stanowiło ok. 30% PKB ZSRR. Chiny w tym czasie miały już za sobą 10 lat nowej polityki gospodarczej Deng Xiao Pinga, a ZSRR był na równi pochyłej i szybko ulegał dezintegracji. Obecnie Chiny mają największą realną gospodarkę świata i nadal szybko się rozwijają. Postęp jest szczególnie widoczny w dziedzinie nauki i nowych technologii. Chiny z racji na ich potencjał ludzki mogą na tym polu rzucić wyzwanie Zachodowi.

Migranjan - Ormianin z pochodzenia w swoich wystąpieniach w mediach daje się poznać, jako rosyjski patriota. Jak sądzę, robi to szczerze. Dylemat rosyjskiej elity, z którym ta nie potrafi się uporać polega jednak na tym, że z racji dysproporcji jakie istnieją realnie pomiędzy dwoma krajami, Rosja w sojuszu z Chinami będzie jedynie junior-partnerem. To jest ta "cena", o której Migranian pisze. Z drugiej strony, pomimo prozachodniej postawy i prozachodnich sympatii znaczącej części rosyjskiej elity porozumienie z Zachodem jest niemożliwe, gdyż oznacza ono pełną i bezwarunkową przed tymże Zachodem kapitulację. Mówiąc prostszym językiem, Zachód oczekuje od Rosji jedynie pełnego podporządkowania się. Prawda jest też i taka, że znacząca część rosyjskiej elity jest gotowa przed Zachodem bezwarunkowo skapitulować. To też sprawia, że realny sojusz z Rosji z Chinami jest mało prawdopodobny.

Chiny mają nad Rosją też inne przewagi. Chiny to jest cywilizacja trwająca nieprzerwanie od 4 tys lat, czego Chińczycy są świadomi. Kraj ten w XIX i XX w zaznał szereg klęsk i upokorzeń, które w świadomości Chińczyków (zarówno zwykłych ludzi, jak też elity) stanowią przestrogę. Chińczycy nigdy nie dopuszczą do powtórzenia się podobnych wypadków. W odróżnieniu od Chin, wykształcona część rosyjskiego społeczeństwa jest w większości prozachodnia. W Rosji elita jest też chyba nieświadoma tego, że kraj ten pod względem swoich możliwości, przede wszystkim ekonomicznych cofnął się do czasów sprzed panowania Piotra Wielkiego. Prawdziwa wielka smuta jest dopiero przed Rosją, o czym coraz więcej ludzi w Rosji mówi.
Migranian myli się też w jednym - sojusz z Rosją nie jest warunkiem przetrwania Chin.

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.