Twój komentarz?

oto Skanderbeg

Pan Mar.Jan jest trochę ideologiem w kwestiach

liberalnych. A twierdzenie moje było raczej opinią niż zarzutem. W dyskusjach, użyte może być każde uzasadnienie i każdy przykład. Ale cytat Pana Mar.Jana. nie jest całościowy. To świadczy o zamiarach uzasadnienia ideologicznego i wybiórcze stosowanie Biblii.
Ja też skróciłem i nie przepisałem całego Kazania Na Górze.
A jeżeli chodzi o gospodarowanie, to przypowieścią o talentach to można uzasadnić nawet lichwę. Znalazłem kiedyś coś takiego na jakimś liberalnym portalu. Stąd jestem trochę przewrażliwiony. W Starym Testamencie jest Prawo Mojżeszowe. Chrystus jednak nie chce całościowo nas urządzać. Daje nam wybór, stąd przypowieści różnego typu. W Starym Testamencie Bóg też dał wolną wolę, ale od Księgi Wyjścia należy datować już dominujące zasady prawne, które mają regulować jak najwięcej "elementów" życia człowieka. I to już wolnościowe nie było (nauki Mahometa są trochę podobne.
Czasem uważam, że Kościół powinien odłączyć niektóre księgi Starego Testamentu. Bo czasami między Starym a Nowym pojawiają się sprzeczności. I to być może nierozwiązywalne.

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.