Twój komentarz?

oto Mar.Jan

To prawda: Pismo Święte nie zajmuje się ani ekonomią, ani

zasadami ustroju państwa, nie mówi jak nalezy rządzic, jak prowadzić firmę czy badania naukowe, nie daje wskazówek bezpośrednich co mają mówić i co robic politycy.
A jednak człowiek wyznający określony światopogląd musi stale przymierzac to, co napisano w Pismie do aktualnej rzeczywistości.

Nie upieram się, że powyższy cytat odnosi się do ekonomii, ale pośrednio również sie odnosi do problemów, które wystepują nie tylko w ekonomii. dotyczy to prawa własności, dotrzymywania umów, pracy najemnej oraz sposobu zarządzania majątkiem. W tym wszystkim trzeba zauważać potrzeby ludzi zależnych od pracodawcy. Płaca ma byc zgodna z dobrowolnie zawartą umową, pracowników nie można wykorzystywac nakładając na nich większe obowiązki bez ich zgody i dodatkowej zapłaty.
Ale równiez pracownicy musza uwzględnic prawa i możliwośc pracodawcy, a więc i to, że ich płace zależa od popytu na ich pracę i właściciel nie może za prace przepłacać, poniewaz wtedy przegra konkurencję z innymi przedsiebiorstwami i wszyscy pracownicy na tym stracą. I tak dalej.
Ludzie nie sa równi od urodzenia i nie jest prawda, że wszyscy mają takie same szanse. Niektórzy musza włozyc znacznie więcej pracy i sprytu aby pokonać swoje ograniczenia czy trudności życiowe. Właściciel dlatego jest włascicielem, że potrafił zgromadzic środki potrzebne do uruchomienia przedsiebiorstwa i nie bała się zaryzykowac ich utraty w wyniku niepowodzenia w biznesie.
Dlatego nieprawda jestm, że każdy ma możliwośc założenia przedsiebiorstwa. Nie kazdy, a główne ograniczenia tkwią wewnetrz człowieka, w jego możliwościach umysłowych. I nie chodzi tu o wykształcenie. Największe majątki zgromadzili ludzie, którzy nie mieli stopni akademickich. Za to mieli w sobie tzw. ducha przedsiębiorczości. I ten duch przedsiebiorczości pozwala stac się właścicielem zysku przedsiebiorstwa.
Każdy może spróbować, zakazu nie ma. Ale uda się jednemu na 100. I dlatego ci pozostali 99 mogą się tylko zatrudnić jako pracownicy przedsiębiorstwa.

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.