Twój komentarz?

oto Marek Bekier

Spróbuję trzymać się zadanych

Spróbuję trzymać się zadanych pytań ale też wykazać, że pytania te dotykają jedynie wycinka problemu.
1. Tak, wolność zawierania umów jest dobra i sprawiedliwa, o ile umowy nie naruszają ogólnego prządku prawnego. Można więc powiedzieć, że państwo nie powinno określać żadnych ograniczeń poza wynikającymi z tego porządku.
2. Jest sprawiedliwe, że właściciel przedsiębiorstwa jest także właścicielem zysku bo zyskiem pracowników, jest zapłata.
3. Sprawiedliwe jest, że właściciel przedsiębiorstwa zarabia dowolne sumy o ile potrafi to zrobić nie łamiąc ogólnego porządku prawnego. Jest to również dobre jeśli pracownicy również zarabiają tak by móc utrzymać swoje rodziny. W przeciwnym wypadku jest to złe, choć ustalenie źródła zła może być złożone. Nie wnikając w szczegóły powiem, że dobry przedsiębiorca mając zyski wielokrotnie przewyższające to co płaci pracownikom powinien wymyślić jakiś sposób na poprawę sytuacji pracowników (np. edukacja, skrócenie czasu pracy, poprawienie warunków pracy). Z tym, że powinno to wynikać z wysokiej moralności przedsiębiorcy a nie nakazów prawnych.
4. Ustrój kapitalistyczny może być dobry i sprawiedliwy pod warunkiem, że nie ogranicza się do wolności zawierania umów, wolności posiadania dóbr i wolności działania ale dba o wychowanie moralnych pracodawców i pracowników.
5. Sprawiedliwość społeczna jest dobra i sprawiedliwa o ile zajmuje się właśnie tym czego brakuje w samym wolnym rynku czyli dbaniem o odpowiedni poziom moralny pracodawców i pracowników.
Krócej nie potrafię ale być może podyskutuję w dalszym ciągu.

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.