Twój komentarz?

oto Ireneusz

Przypowieść

To jest przypowieść skonstruowana tak, aby przez ukazany tutaj szok jawnej niesprawiedliwości uczniowie zdali sobie sprawę, że potrzebna jest pokora i wiara. A nie żądania wysuwane w stosunku do Boga, co jest naturą Żydów. Chrystus więc pokazał im, że ktoś bez pokory może w ogóle nie dostąpić zbawienia.
Każda przypowieść Jezusa miała swój kontekst i jedynie w tym kontekście wolno je rozpatrywać - dopiero wtedy stają się zrozumiałe.
No a niektórzy widzą coś innego :-)

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.