Twój komentarz?

oto Krzych Adam

BTW.

Gdy pisałem:

stopniowalność (wolności rynku) nie wynika z niedoskonałości ludzkej, czegoś co również jest stopniowalne. Skądinąd jednak im mniejsza ta niedoskonałość tym łatwiej o wyższy stopnień wolności rynku.

Miałem na myśli np. sytuację w której producent rzodkiewki czy pomidorów nie musi się obawiać, że kiedy zaoferuje na targu swe produkty za cenę niższą o kika groszy to mu ktoś przedziurawi opony w jego "dostawczaku".

A biurokraci są potrzebni. I planowanie centralne jest potrzebne. Biurokraci nie jako ci którzy biorą przedsiębiorców za twarz, ale ci którzy (symbolicznie) otwieraja im jak odźwierni drzwi dla skutecznej działalności. A planiści nie doprowadzają planów do każdego warsztatu i walczą zwycięsko w bitwach o handel np. tylko planują jak ustawić owych biurokratów by otwierali (jak odźwierni) te drzwi we właściwej kolejności i odpowiednio szeroko.

Zaś te liczne państwa świata wymienione przez pana: tzw. azjatyckie tygrysy, Niemcy, Irlandia, Chiny są dowodem na to, że wewnątrz gospodarki należy stosować mechanizmy rynkowe jak najbardziej, ale sukces wymaga też znacznego stopnia protekcjonizmu. Myślę że jeśli się pan temu przyjrzy dokładnie to dostrzeże pan iż azjatyckie tygrysy w swoim czasie tylko dlatego tak wyostrzyły swe pazury i zęby, bo im na to pozwolono w ich handlu zagranicznym.

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.