Twój komentarz?

oto Mar.Jan

Stwierdzenie, że wolny rynek nie jest możłiwy

bo ludzie nie sa doskonali jest równie głupie, jak by powiedziec, że aktualnie istniejąca organizacja ekonomii jest niemożliwa, bo ludzie są niedoskonali.
Ludzie zawsze sa niedoskonali, a ekonomia działa. jeśłi zostanie zorganizowana wedle zasady socjaistycznej, działa tak źle, że w krótki czasie doprowadza państwo do rozpadu z powodu niewydolności ekonomicznej. Jeśłi zostanie zorganizowana według zasady wolnorynkowej, wtedy rozwija się nadspodziewanie dobrze, czego dowodem sa liczne państwa świata: tzw. azjatyckie tygrysy, Niemcy, Irlandia, Chiny, to sa państwa w których w swoim czasie wprowadzono wolnorynkowy kapitalizm, i w tym okresie ich rozwój przekraczaj 10% rocznie.
Jest to możliwe również w Polsce. Taki krótki okres wolnrynkowego kapitalizmy był w latach 90-tych i w najlepszym okresie tempo wzrostu gospodarczego w POlsce rpzekraczało 7% rocznie, mimo fiskalnej polityki Balcerowicza i bardzo małych zasobów kapitału własnego polskich przedsiebiorców.

NIgdy nie zdołam zrozumiec, dlaczego ludzie nie przyjmuja do wiadomości oczywistych faktów, które sa historycznym doświadczeniem.
Chyba jedynie z tego powod=u, że sa generalnie nie nauczeni myślec logicznie i krytycznie, tylko powtarzają wchłonięta bezmyślnie papkę umysłową z bezmyślnych środków masowego przekazu i ogłupiającej szkoły.

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.