Twój komentarz?

oto Mar.Jan

Tak samo jak jest możliwy wolny rynek, tak samo jest możliwy

każdy inny rodzaj organizacji produkcji i handlu. Rynek regulowany przez państwo równiez jest niedoskonały i co więcej, według zwolenników wolnego rynku działa gorzej niż gdyby tych regulacji nie było. Jest tak dlatego, że niedoskonałe regulacje rządowe zaburzają naturalne procesy wymiany na rynku powodując zafałszowanie informacji o kosztach i cenach, czyli o opłacalności danej działalności gospodarczej.
Zatem: skoro świat jest niedoskononały, musimy sie z tym pogodzić. Ale to nie znaczy, że nie można go ulepszać. Propozycje zorganizowania działalności gospodarczej w postaci wolnego rynku są lepsze niż propozycje rynku regulowanego. Już to zostało sprawdzone w praktyce: Wszystkie państwa, które dokonały znaczącego skoku w swoim rozwoju ekonomicznym, dokonały tego dzieki wprowadzeniu zasad wolnorynkowych, choć sa one obarczone róznymi niedoskonałościami, np. działanością przedsiebiorców pozbawionych etyki, którzy kradna i oszukuja.
Jednak wystarczy zauwazyć, że na rynku regulowanym przez państwo również grasuja oszusci i złodzieje, zatem niedoskonałość uczestników rynku nie jest argumentem za tym, że wolny rynek nie może działać.

Natomiast wniosków, które pan zdołal wyciągnąc z tego, jak pan zrozumiał moja wypowiedź, z litości nie skomentuję.

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.