Twój komentarz?

oto JJerzy

@MarJan Nie jestem pewien ...

... czy Szanownego właściwie rozumiem. Pisze pan:

I nie ma co w związku z tym wylewac dziecka z kąpielą, to znaczy: uznac, że wolny rynek jest NIEMOZLIWY, tylko nalezy ograniczac możliwości swobodnego dziąłania złodziei i łajdaków pozbawionych moralności.

Czy mam przez to rozumieć, że pan uważa wolny rynek za możliwy? I to tylko dlatego, że uważa pan ułomność natury ludzkiej za ... usuwalną? Taka "logika" to prosta droga do kontynuacji pomysłów w rodzaju kraju szczęśliwości, czyli komunizmu. Pomysłodawcy tegoż też zakładali, że jak zrobią/wyhodują stosowne człowieki, to sam ustrój na pewno się uda.
Ale nie, pan jednak zupełnie poważnie, bo dalej mamy:

Dlatego do wolnego rynku droga prowadzi przez uzdrowienie moralne społeczeństwa, a z uzdrowienia społeczeństwa powinno wyniknąć zdrowe (no, może zdrowsze niż dzisiaj!) państwo i zdrowszy wolny (albo, jak kto woli - bardziej wolny) rynek..
Ideału nie da się osiągnąć, ale to nie oznacza, że nie należy do niego dążyć.

Na takie ... teorie Rosjanie mają dość dosadną radę:
Wsiech dievoczek nie pro*****, no ... strjebit'sja nada.

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.