Twój komentarz?

oto Mar.Jan

pan Karoń ma oczywiście swoją rację w sprawie wolnego rynku

uzasadnioną tym, że w realnym świecie na "wolnym" rynku działaja oprócz ludzi moralnych także ludzie niemoralni. I o tym von Mises także doskonale musiał wiedzieć, kiedy pisac swoje książki o ekonomii wolnego rynku.
Jednak aby przedstawić jakis model, trzeba abstrahować od niedoskonałości rzeczywistości. Model obejmuje istotne cechy rzeczywistości, a nie wszystkie czynniki i skutki uboczne, które odstają od ideału. Mises opisywał jak powinien działac wolny rynek. I te mechanizmy są opisane prawidłowo. Jednak w realnym zyciu , na wolnym rynku, tak samo jak w każdej dziedzinie działają złodzieje i ludzie pozbawieni chrześcijańskiej moralności. I nie ma co w związku z tym wylewac dziecka z kąpielą, to znaczy: uznac, że wolny rynek jest NIEMOZLIWY, tylko nalezy ograniczac możliwości swobodnego dziąłania złodziei i łajdaków pozbawionych moralności.
I tu jest własnie rola do spełnienia przez państwo. Ale cóż można poradzić na to, że to samo państwo jest największym złodziejem, który np. fałszuje pieniądze i obciąża swoimi dlugami obywateli, że państwo jest pozbawione moralności, wskutek prawnego odcięcia sie od źródła wszelkiej moralności, czyli od wiary w Boga?
Dlatego tez państwo (czyli ludzie sprawujący wladze) toleruje własne złodziejstwo, oraz złodziejstwo mafii dopuszczonych do wspólnictwa w złodziejstwie i oszustwach.
Dlatego do wolnego rynku droga prowadzi przez uzdrowienie moralne społeczeństwa, a z uzdrowienia społeczeństwa powinno wyniknąc zdrowe (no, może zdrowsze niż dzisiaj!) państwo i zdrowszy wolny (albo, jak kto woli - bardziej wolny) rynek..
Ideału nie da się osiągnąć, ale to nie oznacza, że nie należy do niego dążyć.

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.