Twój komentarz?

oto chłop jag

Te zmiany - to tak naprawdę

zmiany pośród dekoracji tzw. demokratury - i nic więcej. Za parawanem tzw. demokratury - bez zmian a to właśnie - to co za parawanem - jest w tzw. demokraturze najważniejsze.
Wniosek?
Mimo powyższego - proponuję czytać co piszą na ten temat odwieczni wrogowie tubylców -a piszą oni z zadowoleniem, że odwołano nieudaczników.
Na koniec - co cieszy u nas naszych wrogów - nas powinno martwić - tołażysze.

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.