Twój komentarz?

oto chłop jag

Le­kar­stwem na ko­mu­nizm

Le­kar­stwem na ko­mu­nizm jest fa­szyzm, który oczysz­cza kraj z czer­wo­nej gan­gre­ny w nie­za­wod­ny spo­sób.

Może i jest lekarstwem - jednak grandziarze zza wielkie wody to Stalina uczynili zwycięzcą II WŚ a nie Hitlera.
Wniosek?
Ludzkość musi stworzyć lekarstwo na pupili szatana bo to oni wymyślają i uszczęśliwiają jednych nazizmem a drugich komunizmem - ponieważ nazizm i komunizm - to była broń binarna przeciwko ludzkości - tołażysze.
Obecnie taką bronią binarną przeciwko ludzkości i to groźniejszą od wcześniejszych jest zestaw w postaci tzw. demokratury i tzw. liberalizmu - tołażysze.

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.