Twój komentarz?

oto Krzych Adam

Wbrew temu co Pan napisał jak zwykle zresztą wtrącając pewne...

...uwagi "ad personam", co świadczy o Pana charakterze niepochlebnie, jestem dość dobrze zorientowany w kwestiach, kto w omawianym temacie dzwoni, gdzie dzwoni i na jaką nutę dzwoni. Nie śledzę "osiągnięć przodującej nauki i techniki KRLD" tak dokładnie jak Pan. Nie chcę marnować mego czasu na rozważania o naukowym wyważaniu otwartych drzwi jak z grzybami znanymi na Dalekim Wschodzie od tysięcy lat, czy z piskorzami na polach ryżowych. Opieram się komentując to co Pan napisze jedynie na Pana własnych słowach.

Z nich wynikało iż KRLD rozwija produkcję syntetycznych paliw z węgla w oparciu o procesy opracowane po raz pierwszy jeszcze w pierwszej połowie ubiegłego wieku. Nic w nich nie było np. o próbach z procesem Fischera–Tropscha, czyli syntezy węglowodorów. Proces ten, którego sercem jest konwersja gazu syntezowego do węglowodorów alifatycznych produkuje w odróżnieniu od wielu starszych procesów paliwa syntetyczne praktycznie czyste od związków siatki i azotu.

Stąd było moje pytanie o NOx. Najgorszym winowajcą, tak jak to rozumiem w oparciu o informacje nabyte podczas mej praktyki zawodowej, generowania w spalinach tlenków azotu są parametry procesu spalania, a azot pochodzi z atmosfery. Jednakże o ile temu można zaradzić zmieniając te parametry nie tak wiele da się zrobić, gdy paliwo zawiera związki azotu.

A teraz już się pożegnam. Proszę o wybaczenie, że robię to bez nadętej tytulatury i nieszczerych pozdrowień.

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.