Twój komentarz?

Siła nabywcza w Polsce i Europie 2017

Badanie siły nabywczej GfK Purchasing Power wykazało, że na przeciętnego Polaka przypada 48,1% średniej europejskiej, co stanowi równowartość 6 710 € (28 226 zł).

.

Wynik ten zapewnił Polsce 29. lokatę ze wszystkich 42. Co ciekawe:

Spośród wszystkich krajów branych pod uwagę w badaniu, siedemnaście dysponuje ponadprzeciętną siłą nabywczą. Wśród nich znajduje się Hiszpania, która notuje wynik 14 080 euro na mieszkańca, nieznacznie przekraczając średnią. 25 krajów dysponuje siłą nabywczą na poziomie poniżej przeciętnej. Mieszkańcy najbiedniejszych krajów europejskich dysponują kwotą 949 euro na osobę. Przykładem jest Ukraina z siłą nabywczą per capita wynoszącą 1,66 proc. wartości kwoty, jaką dysponują mieszkańcy Liechtensteinu.

http://www.gfk.com/pl/aktualnosci/press-release/wz...

Interesująco prezentuje się terytorialny rozkład siły nabywczej w Europie, gdzie w naszej strefie dają się zauważyć dominacja Słowenii, Czech i Słowacji oraz fałsz mitu NRD.

.

Stale pogłębiające się różnice zamożności widać również w samej Polsce:

Powiatem o najwyższej sile nabywczej jest Warszawa. Warszawiacy dysponują przeciętnie środkami w wysokości 12,472 euro na osobę. Jest to kwota wyższa o niemal 86 proc. od średniej krajowej. Niemniej jednak to ciągle 11 proc. mniej niż średnia europejska. (...)

Spośród wszystkich 380 powiatów, dwadzieścia dwa dysponują siłą nabywczą, która przewyższa średnią krajową o co najmniej 20 proc. Dla porównania, mieszkańcy powiatu przysuskiego, najbiedniejszego polskiego powiatu, mają do dyspozycji mniej niż 62 proc. średniej krajowej per capita, co stanowi jedynie 29,8 proc. średniej europejskiej.

http://www.gfk.com/pl/aktualnosci/press-release/si...

Skład pierwszej dziesiątki może nieco dziwić, chociaż biorąc pod uwagę metodologię wskaźnika, prawdopodobnie widać koncentrację dużych firm na danym terenie.

.

Jeszcze bardziej zaskakująco wygląda rozkład terytorialny w obrębie kraju. Rzucają się w oczy głębokie kontrasty w mazowieckiem, a także postępująca papueryzacja kujawsko-pomorskiego, w tym bardzo słaby wynik Bydgoszczy i Torunia, oraz pomorskiego z dużym skupiskiem niebieskiego poza tradycyjnie biednymi Żuławami.

.

Gdyby jednak wziąć poprawkę na dominujący sektor zatrudnienia i strukturę wydatków zatrudnionych, to mogłoby się okazać, że mieszkańcy rolniczych granatowych powiatów są relatywnie bardziej zamożni od tych z niebieskich w usługowej Polski północnej, w szczególności na Ziemiach Odzyskanych. Drobne przetasowania mogłyby zajść także na mapie Europy tam, gdzie dane państwa udzielają bezwarunkowych świadczeń niepieniężnych (dotowane media, transport, zdrowie, edukacja, posiłki i tym podobne).

PKK

Rocznik '93, inż. mechanik

na ile punktów oceniasz?: 

Twoja ocena: brak
3.5
Ogólna ocena: 3.5 (głosów: 8)

Tematy: 

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.