Twój komentarz?

oto Kmieć

Panie Pioszo54

Wcale nie "jak go zwał...".
W świecie opanowanym przez pupili szatana wszelkie pojęcia mają poodwracane i przeinaczone znaczenia.

Biznesmeni nie dają żadnej pracy! Oni pracę najczęściej biorą, a powinni kupować. I to drogo kupować. (Biznesmeni są także po polsku nazywani przedsiębiorcami - także błędnie ale w zgodzie z korniszoną nowomową - a powinni nosić miano dosiębiorców. Widział kto kiedy grabie, które grabią od siebie?...)

W nowomowie nazywa się ich "pracodawcami", żeby ludziom się zdawało, że oni jakąś łaskę robią. (a powinni laskę i to cmokając ze smakiem, żeby ktokolwiek chciał im swoją pracę sprzedać!)

Na tym właśnie polega szemrana nowomowa.

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.