Twój komentarz?

oto chłop jag

Ciekaw jestem co robił wtedy

Ciekaw jestem co robił wtedy Putin, jak się przyglądał "bankructwu" i czemu klika Jelcyna go namaściła. Putin przechytrzył mocodawców czy Rosjan?
Pytam poważnie, bo nadal nie wiem.

Rosjan przechytrzono Putinem - podobnie jak kiedyś Polaków przechytrzono Bolkiem - tołażysze.
Skąd się wzięło to zamieszanie - otóż pupile sterowali i CCCP i USraelem z tym, ze CCCP futrowali aby ten nie zdechł przedwcześnie. Pupile serwowali ludzkości świat dwubiegunowy do tego stopnia, że Stalinowi dostarczono kiedyś gotową dokumentację budowy bomby "A" - tołażysze. Cały problem pupili szatana zasadza się na tym, że pupile rezydujący w USA są silni siłą pupili szatana rezydujących w Rosji i odwrotnie - tołażysze. Chodzi o trzymanie za pysk nie tylko świata ale także i Jankesów i Rosjan - tołazysze. Gdy tylko zmutowany komunizm na Zachodzie okrzepł - komunizm moskiewski zwinięto jako niewydolny - i pojawiła się "Bruksela" - tołażysze.
Wniosek?
Pupile szatana popełnili błąd - odchodząc od świata dwubiegunowego co zaowocowało intensywnym niszczeniem Rosji i jej byłych satelitów. Niszczenie nadal trwa ale już bardziej siłą inercji - ponieważ pupile zrozumieli swój błąd - chociaż wychodzi na to, że w łonie decyzyjnym pupili nie ma jeszcze pełnej zgody co do powtórnego wskrzeszenia świata dwu lub wielobiegunowego - tołażysze.

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.