Twój komentarz?

oto PKK

Poprawka

Polska krajem, gdzie najbardziej spadł udział płac w PKB.

Rumunia i Irlandia doświadczyły większego spadku. Ciekawe, że udział płac w PKB spadł u nas bardziej niż np. w Niemczech, które zmagają się z negatywnymi skutkami masowej imigracji. Z drugiej strony Francja i Dania potrafiły przynajmniej w niewielkim stopniu oprzeć się tej niekorzystnej tendencji, co może nieco zaskakiwać.

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.