Twój komentarz?

oto Krzych Adam

Też tak uważam.

Zostańmy jednak w rejonach naszej własnej kultury i cywilizacji.

Używanie formy "ty" w naszych warunkach do osób sobie nieznanych jest rzeczywiście wracaniem do barbarzyństwa i prymitywizmu. Wynika zresztą z niezrozumienia jak "you" działa we współczesnej "lingua franca", czyli w języku angielskim. Gdzie funkcjonuje zarówno jako odpowiednik "du" w niemieckim, czy "tu" we francuskim jak "sie" i "vous" w tych językach. By ograniczyć się tylko do tych dwóch języków, choć jest to zasada raczej generalna odnosząca się do wielu języków.

Podam przykład i przepraszam, że jest dość dosadny. O tym iż w chyba wszystkich językach (przynajmniej europejskich) jest inaczej niż w angielskim może świadczyć fakt że tylko w tym języku jest możliwe by powiedzieć zarówno "you, sir" jak i "you, son-of-a-bitch".

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.