Twój komentarz?

oto atagon 5 grudnia

Historia rozliczy

Dotyczy usunięcia Birczy z Grobu Nieznanego Żołnierza. „Burłak” dowódca sotni UPA która m.in. napadła na wieś Bircza został po wojnie oskarżony o kierowanie 29 zamachami na polskich i radzieckich żołnierzy, pacyfikacją 20 miejscowości i zabójstwem 2 osób. IPN zarejestrował go jako represjonowanego w PRL z powodów politycznych". Więc, jak można "coś" takiego popierać zwane pisem. Jak można ludziom, którzy służyli Polsce przez blisko 27 lat od 1990 r. zabrać emerytury, a bandytów gloryfikować. Jak można z takim sumieniem iść do kościoła , to jest udawanie i obraza wiary. Proszę o wytłumaczenie tegoż "zjawiska".

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.