Twój komentarz?

oto PKK

Na szczęście nie ma takich planów

Cofnięcie reformy rolnej teoretycznie oznacza powrót status quo w sprawie własności ziemskiej, ale z drugiej strony radykalnie uszczupla liczebność warstwy posiadającej. Niektórzy mogą dostrzec dylemat między nienaruszalnością własności i jej upowszechnieniem. Innymi słowy - między modelem trzecioświatowym, gdzie obok siebie egzystują garstka magnatów i masy nędzarzy, oraz pozbawionym lokalnych monopolistów społeczeństwem drobnych posiadaczy. Polska Ludowa dokonała więc niespotykanego w naszej historii poszerzenia grona posiadających.

Hipotetyczne zwroty nawet na zasadach dalekich od dzikiej reprywatyzacji, chociaż dalej sprzeczne z interesem narodowym i zasadą, iż prawo nie działa wstecz, byłyby stosunkowo łatwe w realizacji. W rozparcelowane mienie prawdopodobnie nie włożono aż tak wysokiej wartości dodanej jak w oddłużone, odbudowane i utrzymane po '45 r. budynki, więc wymagałyby wyrównania niższych rachunków, które być może czyniłyby starania o zwrot opłacalnymi. Cel reformy rolnej był przecież wyraźnie odmienny od dekretu Bieruta.

Biorąc jednak pod uwagę, że zatrudnienie w rolnictwie sięga 11-12% pracujących, spośród których część ma rodziny w innych sektorach, to żadna wybieralna siła polityczna nie zaryzykuje takim skokiem kosztem trwałej śmierci politycznej.

Całe szczęście, że przynajmniej na tym polu nie zabierają się do zawracania historii.

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.