Twój komentarz?

oto adam_54

Wszystkim deliberującym o tzw. "reprywatyzacji", czyli ....

zwrocie przedwojennym właścicielom ich majątków , bądź wypłacania odszkodowań za nie.......pozwolę sobie przypomnieć , że...

DEKRET

z dnia 2 marca 1945r

o majątkach opuszczonych i porzuconych

Art1. 1. Wszelki majątek ruchomy bądź nieruchomy, który w związku z wojną rozpoczętą 1 września 1939 r. nie znajduje się w posiadaniu właściciela, jego prawnych następców, lub osób prawa ich reprezentujących, jest majątkiem opuszczonym w rozumieniu niniejszego dekretu

Art 18.Właścicielowi majątku opuszczonego należy na jego wniosek przywrócić posiadanie tego majątku, niezależnie od tego w czyim posiadaniu ten majątek się znajduje.

Art15. Koszty zarządu majątków opuszczonych i porzuconych obciążają te majątki.

Art 35 Skarb Państwa , względnie osoby lub instytucje, o których mowa w art 13 nabywają tytuł własności majątków opuszczonych:
a) co do nieruchomości - z upływem lat 20-tu.
b) co do ruchomości z upływem lat 10-ciu
licząc od końca roku kalendarzowego w którym zakończyła się wojna

Patrząc na powyższe.... można jednoznacznie stwierdzić - wszelkie możliwości zwrotu majątków lub wypłaty za nie jakichkolwiek odszkodowań skończyły się w roku 1965 !!!, czyli do chwili gdy te majątki stały się ze względu na art. 15 owego dekretu , własnością "skarbu państwa".

Tym którzy mieliby obiekcje w temacie podpowiem że dzisiejsze prawo w sposób identyczny traktuje właściciela który nie jest posiadaczem .....

Kodeks Cywilny....
Art. 172. § 1. Posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).
§ 2. Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

Tak więc nawet gdyby nieruchomość była kradziona ... złodziej staje się właścicielem po upływie lat 30 !!!
Powyższa zależność dotyczy też wszelkich spadków po kimś!!

W świetle powyższego - moim zdaniem - należy uznać że ta tzw. "reprywatyzacja" to nic innego jak kolejny skok "w białych rękawiczkach" na na państwową kasę ... oczywiście po wcześniejszym wciśnięciu stosownego kitu ogłupiającego tubylców , by nic w temacie nie kumali :-)
.. Podobnie jak i ta cała komisja Jakiego ... to także pic , mający uwiarygodnić posiadanie , tych co majątki państwowe przejęli , "odstrzeliwując" kilku niewygodnych , rzucając ich na żer pospólstwu.

ps. ad personam - Panu Wielomskiemu mimo posiadania wielkich tytułów, radziłbym się.... zanim zacznie deliberować zapoznać się z istotą rzeczy - bo powyżej to coś , to.... ni pies, ni wydra, coś na kształt świdra :-(((

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.