Twój komentarz?

oto PKK

Uwłaszczenia na cudzym cd.

Rozczarowuje absolutnie górna granica reprywatyzacji w wysokości zaledwie 25% wartości dóbr, które podlegałyby zwrotowi.

W gruncie rzeczy to i tak są naprawdę duże, i co najważniejsze - darmowe, pieniądze podatników, ponieważ odzyskujący nie zostanie zobowiązany do uregulowania należności za spłatę hipoteki oraz odgruzowanie, odbudowę i utrzymanie obiektu przez blisko 70 lat.

Gdyby wprowadzić ten słuszny zapis, to zaraz okazałoby się, że spadkobiercom tych, którzy byli w posiadaniu zadłużonej po sam dach nieruchomości i/lub zastali ją doszczętnie zniszczoną albo dopuścili się porzucenia, rachunek ekonomiczny uniemożliwia starania o zwrot.

Ogromna szkoda, że kolejna ekipa rządząca stroni od wystawienia rachunków za pracę i fundusze poprzednich i obecnych pokoleń Polaków, bez których reprywatyzacje byłyby co najwyżej zwrotami worków gruzu.

PS: Zastanawiający jest brak chęci do cofnięcia reformy rolnej. Czyżby elektorat wiejski wraz z rodzinami nie nadawał się do spisania na straty bez uniknięcia śmierci politycznej?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.