Twój komentarz?

oto JJerzy

Mnie wcale ...

... nie chodziło o wskazanie ... metody rozmnażania tych osamotnionych istot, ale o to aby ukazać bezsensowność takich ... garbatych rozważań, moim zdaniem, pseudonaukowych. Jak bowiem można, zupełnie bezkrytycznie, wskazać różne przedziały czasu funkcjonowania osobników tego samego gatunku a różnych płci. Przyzna pan, że przebiega to raczej obok logiki i to bardzo daleko. Nawet jeśli, jak pan próbuje to tłumaczyć, jest to wskazanie jedynie służące pewnej teorii.
Zresztą te wszystkie ... teorie rodzą inny problem, zupełnie pomijany. Mianowicie: ile (w sztukach) tej "teorii" się wyrodziło jako wynik zbliżenia ... wersji wcześniejszej? Jedna? to z kim się rozmnażała. Więcej niż jedna? A jakim cudem, jeśli to ma być wynik jakiejś unikatowej mutacji. I tak można w nieskończoność.

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.