Twój komentarz?

oto Krzych Adam

Tu należałoby wrócić do tego, że rozprawiamy o hipotezie.

Którą niektórzy nazywają teorią. I do rozległości owej hipotezy składającej sie z ogromnej liczby tez, o bardzo zróżnicowanym stopniu naukowego udowodnienia.

W chwili obecnej powszechnie przyjmuje się i za tym stoją poważne przesłanki tezę o tym że te siedem miliardów ludzi żyjących dziś na Ziemi, pochodzi w całości od wspólnych przodków. Jest to na pewno więcej niż robocza teza albowiem znajduje potwierdzenie we współczesnych badaniach genetycznych. Są one prowadzone na chromosomie Y i na mitochondrialnym DNA. Z nich wynika że istnieli w przeszłości zarówno praojciec wszystkich dzisiejszych mężczyzn – genetyczny Adam jak i pramatka wszystkich ludzi – genetyczna Ewa. Nasi genetyczni przodkowie nie byli jednak, jak można by podejrzewać, konkretnymi osobami, których kości czy inne pozostałości moglibyśmy dziś odnaleźć. Funkcjonują jako pojęcia, teoretyczne koncepcje obrazujące przebieg ewolucji człowieka.

Rozróżnienie: praojciec wszystkich dzisiejszych mężczyzn – genetyczny Adam i pramatka wszystkich ludzi – genetyczna Ewa wynika z tego że poszukiwanie mitochondrialnej Ewy, czyli przodka w linii żeńskiej wszystkich ludzi, polega na porównywaniu profilu genetycznego (mitochondrialnego DNA) przypadkowych dawców oraz ustalaniu stopnia podobieństwa i różnicy pomiędzy poszczególnymi genami. Dzięki temu naukowcy potrafią ustalić stopień, w jakim dwóch różnych dawców jest ze sobą spokrewnionych. Na podstawie DNA mitochondrialnego nie można przeprowadzić podobnych badań w poszukiwaniu "praojca Adama", ponieważ to DNA przekazywane jest wyłącznie po linii matki. Robi się to badając chromosom Y występujący jedynie u mężczyzn.

Oszacowane zostało, że najpóźniejszy możliwy okres życia na Ziemi wspólnego przodka wszystkich mężczyzn to ok. 120 tys.-156 tys. lat temu, a pramatka całej ludzkości żyła pomiędzy 99 tys. a 148 tys. lat temu. Podkreślić jednak należy i dlatego powtarzam coś już wcześniej napisanego: ci nasi genetyczni przodkowie funkcjonują jedynie jako pojęcia, teoretyczne koncepcje obrazujące przebieg ewolucji człowieka.

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.