Twój komentarz?

oto Marek Bekier

Mój zarzut nie dotyczył Pana

Mój zarzut nie dotyczył Pana tylko przewijającej się tendencji w dyskusjach do ustawiania sobie krytykowanych poglądów w wygodny sposób. Najczęściej to ustawienie polega na obalaniu teorii, która już dawno jest obalona, zmodyfikowana, udoskonalona itd, itp. W Tym wątku sekwencję zdarzeń widzę tak:
1) P. Krzych Adam zapytał pochodzenie człowieka i małp współczesnych od jakiegoś wspólnego przodka motywując to pytanie zwykłą ciekawością.
2) Pan trochę na własne ryzyko a trochę podpierając się współczesnymi badaniami naukowymi postawił tezę, że istnienie drzewa życia jest cokolwiek ryzykowną teorią.
3) P. Baba Jag zasugerował, ze owo drzewo życia w ogóle się do niczego nie nadaje, z tym, że zrobił to w charakterystyczny dla siebie sposób, nieco prowokując.
4) Ja w sumie pochwaliłem wszystkich Panów co najmniej za dociekliwość.

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.