Twój komentarz?

oto Zbyszek S

@Autor

Nie posiadamy jakichkolwiek dowodów na to, że drzewo życia jest faktem - mówi dla "New Science Magazine" Eric Bapteste, biolog zajmujący się ewolucją na Marie Curie University w Paryżu. Dalej o tym, że gatunki z różnych "gałęzi" drzewa życia są spokrewnione, co obraz drzewa życia czyni nieaktualnym i można raczej mówić o sieci życia. Link

"We have no evidence at all that the tree of life is a reality," Eric Bapteste, an evolutionary biologist at the Pierre and Marie Curie University in Paris, told New Scientist magazine.

Genetic tests on bacteria, plants and animals increasingly reveal that different species crossbreed more than originally thought, meaning that instead of genes simply being passed down individual branches of the tree of life, they are also transferred between species on different evolutionary paths. The result is a messier and more tangled "web of life".

Wygląda na to, że naukowcy dobrze wiedzą, że drzewo życia nie istnieje i mechanizmy ogłoszone przez Darwina w rzeczywistości nie przebiegają tak, jak on myślał. Ale nauka dzisiaj sprowadza się do zaspokajania oczekiwań nie do szukania prawdy, co celnie wytknął w jednej ze swoich wypowiedzi Roger Scruton, sygnalizując, że zwiastuje to działania państwa totalitarnego.

Zaś co do pierwszych akapitów, to myślę, że są one ciekawsze niż zagadnienie pochodzenia człowieka, choć mogą być jednocześnie z nim związane. Otóż współczesna nauka coraz więcej uwagi poświęca zagadnieniu epigenetyki. W skrócie w tym ujęciu, geny to bank możliwych klocków, jednak to co z tego banku, zostanie wzięte i kształt budowanej wówczas budowli, zależy od innych dodatkowych mechanizmów.

DNA ma zatem w sobie większy potencjał możliwości niż ten wykorzystywany. Pewne geny mogą być "włączane" lub nie. Pozostaje pytanie CO włącza geny, CO decyduje o ich wyborze i doborze.

Prawdopodobnie coś spoza DNA, coś z jego otoczenia, może środowisko. I tu dochodzimy do teorii, na dziś ośmieszanych, Ruperta Sheldrake'a, który powiada iż istnieje rodzaj pamięci i świadomości na podobieństwo pól (np. magnetycznych). Tak tłumaczy stadne zachowania organizmów, niektóre procesy uczenia się, czy nawet "psychologię tłumu", gdy człowiek wchodząc w taki "tłum" zaczyna czuć, myśleć, postrzegać rzeczywistość i działać, podobnie jak reszta, jakby z tłumem związane było pewne pole emocji oddziaływujące na jego członków.

I tu dochodzimy do pierwszych akapitów komentowanego tekstu. Wygląda na to, że potężnieje pewne pole, pole wzorców zachowań, z którymi mamy do czynienia. Te zachowania tłumaczone są zależnościami ekonomicznymi, procesami społecznymi i być może częściowo coś to wyjaśnia. Faktem jednak jest, że mamy do czynienia z "wściekłością". Z pewną emocjonalną postawą, która na początek deprecjonuje drugiego człowieka. To dlatego jego argumenty, a pewniej osoba, zostaną wyśmiane, wyszydzone czy zaatakowane.

Dla tego typu coraz powszechniejszych postaw ich wyraziciele nie mają uzasadnienia, stąd ataki, szyderstwa, cokolwiek, co emocjonalnie wesprze przejawianą postawę. Rozum nie ma tu nic do rzeczy.

Więc możemy założyć, że to "pole" Sheldrake'a, które kształtuje ludzi, się rozszerza. Zmienia ich percepcję, odczucia, postawy. Ludzie zachowują się i postrzegają inaczej. Zgodnie z wzorcem, który z nimi "rezonuje".

Nie tyle więc ważne, od jakiego przodka pochodzimy, bo nie ma drzewa życia tylko jest splątana jego sieć. Ważne z jakim wzorcem osobowym rezonujemy. Można by tu nawet pociągnąć wątek religijny.

Skutkiem oddziaływania takiego wzorca jest erozja i atrofia relacji międzyludzkich, które sprowadzone do różnych form "wściekłości" (tu tak literacko) stawiają człowieka przed wyborem: rezygnacja z relacji albo zmiana (wejście w rezonans) z owym ogólnym rozwijającym się polem/wzorcem.

To oczywiście czyste i niepoważne spekulacje :) Tak, żeby się pogimnastykować :)

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.