Twój komentarz?

oto wzl

Przodek

Bo co na przykład z przodkiem wszystkich hominoidów i małp zwierzokształtnych? Musiał chyba być on małpą wąskonosą?

"Skoro do dziś dotrwały nie tylko ssaki bezdyskusyjnie wyżej od człowieka uorganizowane (np. przeżuwacze), ale i stosunkowo liczne ssaki naczelne bliskie człowiekowi, to musiały to zawdzięczać jakimś swoistym zaletom. Szczególnemu doskonaleniu w swojej ewolucji podlegały narządy inne niż uzębienie i jelita. Poza nielicznymi odszczepieńcami od głównej tendencji przystosowawczej, prawie wszystkie naczelne (Primates) są nadrzewne. Wśród konarów drzew wypatrują owoców lub drobnych zwierząt do zjedzenia i chronią się tam przed drapieżnikami. W śmiganiu po gałęziach okazały się niedoścignione, by wypomnieć im niedoskonałości układu trawiennego. Bieganie po gałęziach wymaga dobrej orientacji przestrzennej, umiejętności oceny odległości dzielącej od celu skoku i dobrego wymierzenia jego siły. Konieczny jest więc dobry wzrok i dobre urządzenie do obróbki informacji. Nic więc dziwnego, że przemiany dominujące w ewolucji naczelnych dotyczą wzroku i rozwoju mózgu, a w szczególności jego płatów wzrokowych. Węch dla zwierzęcia nadrzewnego nie jest wiarygodnym przewodnikiem. W złożonym układzie prądów powietrznych wśród konarów drzew nie sposób określić ściśle kierunku, z którego pochodzi woń. Mózg naczelnych różni się od mózgu naziemnych ssaków właśnie przewagą ośrodków wzrokowych nad węchowymi." - Jerzy Dzik Dzieje życia na Ziemi.

Mówiąc więc w uproszczeniu - pochodzimy od ssaków naczelnych i zeszliśmy z drzew. O tym, że zeszliśmy z drzew, to nie ma wątpliwości. Być może niektórym wydaje się, że nasze ręce idealnie pasują do komputerowej klawiatury, ale jeszcze bardziej nadają się do uchwycenia gałęzi. Żadne inne zwierzęta nie mają tak ukształtowanych łap.

To tyle, na ile pozwala nam nasze wnioskowanie na podstawie dostępnych nam dowodów. Czy to wystarcza i czy to ma sens, to już dyskusja na temat metody naukowej, a więc pewnego aksjomatu, który, jak wiadomo, przyjmuje się bez dowodów.

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.