Twój komentarz?

oto Krzych Adam

Proszę łaskawie się nie zaperzać.

Najpierw to co mamy w dociekaniach naukowych jest hipotezą naukową. A taka hipoteza to naukowe przypuszczenie. Hipoteza od początku powinna współgrać z naszą zastaną wiedzą a poza tym, przewidywać sposób na swoje przetestowanie. To co nazywane jest teorią ewolucji spełnia to wszystko. Jednakże dopiero gdy hipoteza, w tym przypadku jej składowe doczekają się odpowiedniego testu i przejdą go pomyślnie, zajdzie przekształcenie w teorię naukową.

Hipoteza o której mówimy jest bardzo rozległa, dlatego tak trudno jest jej osiągnąć status teorii naukowej czyli sprawdzonego i potwierdzonego zgodnie z obecnym stanem wiedzy i myśli naukowej wyjaśnienia zjawiska nazywanego ewolucją. Powszechnie ten termin – teoria ewolucji jest używany w innym, mniej ścisłym znaczeniu. Jako nazwa rozległego zbioru twierdzeń i pomniejszych koncepcji. Czyli w rzeczywistości naukowej hipotezy.

Nie jest proste wskazanie konkretnej granicy, po przekroczeniu której hipoteza uzyskuje status teorii. Pewne elementy istniejącej hipotezy ewolucji są już sprawdzone i potwierdzone, to należy przyznać.

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.