Twój komentarz?

oto Ryszard

Polska nie jest jedyna

Polska nie jest jedynym przykładem kraju, który graniczy z silniejszymi sąsiadami. Taka Holandia wciśnięta jest pomiędzy Niemcy i Francję. Problemem Polski jest elita z jej pogardą i lekceważeniem rzeczywistości. A w realnym świecie liczy się potencjał gospodarczy danego kraju. Na tym polu Polska ma spore sukcesy. Miałby jeszcze większe, gdyby elita lepiej broniła polskich interesów.

Powstanie Warszawskie jest przykładem działań mających wyłącznie cel polityczny, w których od samego początku ignorowano koszty ludzkie i materialne walki w Warszawie. Byli co prawda ludzie, którzy sprzeciwiali się wybuchowi walk w Warszawie. Kierowali się przy tym wiedzą czysto wojskową. Ludzi tych stopniowo odsuwano od gremiów podejmujących decyzję, a o wybuchu powstania zadecydował w końcu przypadek, jakim były fałszywe informacje na temat radzieckich czołgów, które miały się podobno przerwać na Pragę.

W chwili wybuchu powstania dowództwo AK zdawało sobie sprawę z tego, że zapasy broni i amunicji pozwalają na jedynie ograniczoną akcję. Dowództwo to nie posiadało przy tym realistycznego planu działań, z czego chyba sobie sprawy nie zdawało. W rezultacie powstańcy atakując zbyt wiele obiektów na raz ponieśli ogromne straty, nie zajmując żadnego obiektu o znaczeniu strategicznym - nie zajęto np. żadnego mostu przez Wisłę. Z punktu widzenia wojskowego decyzja o wybuchu powstania było po prostu samobójcza. Z czysto ludzkiego punktu widzenia, była to decyzja haniebna, jaka mogła się jedynie zrodzić w głowach ludzi nikczemnych. Leopold Okulicki nawołując do podjęcia tej decyzji twierdził, że świat dostrzeże dramat Polski dopiero wówczas, kiedy ulicami będą płynąć rzeki krwi a mury będą płonąć. Najwyraźniej nie potrafił sobie wyobrazić tego, że w wyniku jego działań ulicami rzeczywiście popłyną potoki krwi, kiedy Niemcy urządzili rzeź mieszkańcom Woli i Ochoty. W tym myśleniu ówczesnej elity tkwił odwieczny błąd. Elita ta uważała się za samą kwintesencję narodu, podczas gdy jej głównym obowiązkiem było ten naród chronić.

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.