Twój komentarz?

oto Galus Anonimus

Czyn a systematyczna praca.

W wielu kwestiach zgadzam się z p. Laseckim, ale niestety nie do końca... Wszystko to jest prawdą, ale tylko "tyż prawdą". Otóż szansy na pokonanie tych, których można by nazwać, partią "egzaltowanego czynu" nie ma w tej chwili żadnych. Ostatnie wypadki w naszym kraju pokazały, że nasz naród łatwo można zmobilizować do wszelkiego rodzaju "czynów" i robią to dwie strony:
1. Stronnictwo pisowskie (ten przymiotnik ma tu znaczenie neutralne) - mobilizuje naród do tzw. miesięcznic, którego same w sobie nie są złe, ale budują wokół naszej polityki, zarówno tej wewnętrznej jak i zagranicznej, atmosferę zbędnego mesjanizmu, oderwania od twardej ziemi, rozpoetyzowania ludzi itp. Niby nic złego, ale odrywa nas to od twardej matematyki dnia codziennego. Jak jeszcze dodać do tego te wszystkie numery związane z tzw. dekomunizacją, to jawi się to jak senne marzenie alkoholika.

2. Stronnictwo oPOzycyjne (wraz z całą obudową: PSL, KOD, Nowocześni itd) - mobilizują ludzi do biegania ze świeczkami, bicie nogami w bandy itp gesty. W wyniku tego normalni, zwykli ludzie betonują adwokackie, prawnicze, sędziowskie korporacje.

Wniosek z tego taki, ze nie ma partii "systematycznej pracy"? Nie, ono jest, tylko że ci ludzie zajęci tą "systematyczną pracą" na chleb codzienny nie mają czasu na szlajanie się po Warszawie i organizowanie protestów. Czy dojdą kiedyś do głosu? To bardzo mało prawdopodobne. Taka niestety jest rzeczywistość. Artykułów o potrzebie nawrócenia naszej polityki na "realpolitik", na odepchnięcie się od pojmowania polityki jako myślenia życzeniowego, jako działania mającego na celu tylko i wyłącznie cele moralne (prawda, dobro itp), było już całe mnóstwo. I co z tego? Czasami można bardzo długa mówić do ściany i jest jakieś tam prawdopodobieństwo, że ściana przemówi, ale liczyć na przeorientowanie myślenia całego społeczeństwa nie ma co.

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.