Twój komentarz?

oto Alej

Panie Piotrze

Jak mniemam kluczowe dla pańskiej wypowiedzi jest pańskie "jeżeli (...) obywatele zrozumieją".
Właśnie w tym rzecz.
Co robić by zrozumieli?

Zgadza się, 26 lat po upadku PRL, 26 lat po odzyskaniu niepodległości nadal nijak nie możemy dorobić się takiego systemu wyłaniania władzy, który by oddawał ją w ręce ludzi "dbających roztropne o dobro wspólne".
A nie o dobro prywatne i grupowe, w tym zwłaszcza o to by władzy raz zdobytej jak najdłużej nie oddać - nie dbając o to za jaką cenę i co będzie potem.

Wydaje się przy tym, że odkąd w społecznym odbiorze "prawda ekranu" zdobyła druzgoczącą przewagę nad prawdą "normalną" utrata władzy przez tych, którzy "prawdą ekranu" dyrygują jest czymś nieomal nie do pomyślenia.
Taż widzimy jak sprawnie dziś "prawda ekranu", stojąc po stronie jednej z tych dwu sił, które Pan chce "odesłać na zieloną trawkę", w medialnym przekazie tej drugiej strony zamienia białe na czarne a czarne na białe.

Ale przecież nic nie jest wieczne, więc nie może być wieczny Babilon.
Zatem trzeba nad tym pracować by nie był.
Jednak nie od razu sobie obiecując sukcesy.

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.