Twój komentarz?

oto Krzych Adam

O, to Szanowna Pani też jest taką ignorantką?

Jak p. Krzysztof M? Zaiste, nigdy dosyć uświadamiania.

Ta zasada to nie licencja na oszukiwanie naiwnych i nieświadomych. Oznacza ona jedynie, że z wolnością i z podejmowaniem suwerennych decyzji wiąże się odpowiedzialność. Na nieważność oszukańczych czy wymuszonych umów między dwoma podmiotami mamy inne zasady prawa, które odziedziczyliśmy po Rzymianach.

Jednakże Rzymianie też ostrzegali "Caveat Emptor". Albo jest się podmiotem i na to się decyduje, albo pozostaje się przedmiotem, czy też cielęciem prowadzonym na postronku.

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.