Pośpiech przy Centralnym Porcie Komunikacyjnym

Centralny Port Lotniczy (a później – Centralny Port Komunikacyjny) do niedawna czekał w szufladzie na realizację. Proces przygotowania ustawy o CPK przebiegał w zawrotnym tempie. Opublikowany pod koniec kwietnia projekt został w ciągu dwóch tygodni uchwalony przez Sejm, a 15 maja senacka komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zarekomendowała przyjęcie go bez poprawek. Rządowa ustawa nie podlegała konsultacjom społecznym.

Zapisy ustawy wskazują, że realizacja inwestycji będzie musiała przebiegać w ekspresowym tempie. Decyzja o lokalizacji CPK ma być podjęta w oparciu o opinię 18 instytucji, z których każda musi wypowiedzieć się w ciągu 21 dni. Opinie te mają zastąpić wymagane obecnie prawem pozwolenia instytucji, wśród których znajdują się m.in. konserwatorzy zabytków, zarząd gospodarki wodnej, dyrekcje ochrony środowiska, zarządcy dróg i kolei czy administracja geologiczna. Wywłaszczenie nieruchomości ma się odbywać „nieco” wolniej – w ciągu trzech miesięcy od dostarczenia właścicielowi decyzji o lokalizacji CPK.

W pośpiesznej legislacji zabrakło czasu na oszacowanie kosztów inwestycji. W ocenie skutków regulacji nie wskazano nawet przybliżonej wartości gruntów, które zostaną wniesione jako kapitał do spółki celowej, wysokości odszkodowań czy wreszcie kosztów budowy samego CPK i infrastruktury towarzyszącej.

Koncepcja została przygotowana w listopadzie ubiegłego roku bez priorytetów, bez szczegółowych celów, z nieprawidłowo przygotowanymi harmonogramami (zakładającymi równoległą realizację etapów, które muszą być wykonywane szeregowo), z tezami sprzecznymi z dotychczas przeprowadzonymi studiami (jak w przypadku Kolei Dużych Prędkości), z dużymi brakami w wiedzy dotyczącej istniejącej i planowanej infrastruktury (autostrada A2). Skupiała się też na nieistotnych i nierealnych do wdrożenia pomysłach, m.in. takich jak Hyperloop.

Łączne nakłady na budowę CPK nawet ex-post będą trudne do ustalenia, bowiem… nie będzie ich ponosić wyłącznie powołana dla realizacji tej budowy spółka celowa. To umożliwi obciążenie kosztami budowy CPK zarządów dróg i kolei, Lasów Państwowych, samorządów. Spółka celowa będzie mogła zawierać z wyżej wymienionymi „porozumienia”, na mocy których nie będzie musiała ponosić całości kosztów poszczególnych przedsięwzięć.

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Dyskusja

oto mj

Może to ostatnia okazja do mega przewału

zarezerwowana dla aborygenów, bez nadzoru z Palestyny, stąd ten pośpiech zanim się ktoś rozmyśli, bez tracenia czasu na jakieś tam bzdetne na tym etapie szczegóły... Najważniejsze to ruszyć, a jak potem będziemy kombinować z fakturami, wykonawcami, podwykonawcami, ''offsetami'', przewałami, to już później na spokojnie sie ogarnie.
No albo jednak rację ma Braun: lotnisko ma tam powstać niejako przy okazji, i przykryć budowę znacznie poważniejszych i ważniejszych obiektów. Tutaj pośpiech oznaczałby trzaśnięcie batem przez kogoś ''w prawie'', że nic tylko rzucać wszystko i łapać się za robotę. Szczegóły - później.
Kto tam w 2027 roku będzie pamiętał co tam miało być zbudowane, a co ostatecznie powstało.

Zawsze się może zdarzyć jak w tym dowcipie z czasów ZSRR...
Pracował sobie chłopek od lat w fabryce wózków dziecięcych przy produkcji ich elementów, ożenił się, żona zaczęła spodziewać się dziecka... Wykombinował sobie że po co ma kupować wózek w sklepie, będzie wynosił codziennie z fabryki jeden element i złoży sobie wózek w domu sam. Wszystkie części ostatecznie w domu zebrał, zabrał się za składanie, wszystko pasowało idealnie, ale zamiast wózka dziecięcego po złożeniu wyszedł mu karabin maszynowy.

Tak może być z tym CPL... :)

oto chłop jag

Łączne nakłady na budowę CPK

Łączne nakłady na budowę CPK nawet ex-post będą trudne do ustalenia, bowiem… nie będzie ich ponosić wyłącznie powołana dla realizacji tej budowy spółka celowa.

Tamci Amber Gold wysmażyli, samoloty za pomocą lin po lotnisku przemieszczali - ale gdzież im do obecnych fikuśników - tołażysze.

oto baba jag

Pisuarski

Centralny Port Komunikacyjny nie będzie żadną drogą zabawką - tak Mikołaj Wild, wiceminister infrastruktury odpowiada na zarzuty posłów opozycji, że postuluje bezsensowną inwestycję. Wild zapewnia w rozmowie z money.pl, że ogromny port lotniczy jest po prostu niezbędny.

wiceminister infrastruktury. Jak przystało na ten rząd fachofuf ma wiedzę w zakresie w którym się wypowiada."

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Prawa Amerykańskiego przy Uniwersytecie Warszawskim oraz Univeristy of Florida oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn (roczne stypendium w ramach programu Magister Iuris Comparitivi)[3].

Od 2006 Radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, a od lutego 2015 do 30 listopada 2015 Dyrektor Departamentu Studiów i Analiz Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Od 2008 pracuje w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości, gdzie od 2013 jest Przewodniczącym Sekcji Prawa Ustrojowego[4]. 30 listopada 2015 powierzono mu funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa

. Zawód tego gościa jak podaje Wiki to urzędnik państwowy. Kurfa to za PRL takiegosqurwysyństwa nie bywało.

Ale jak czytam te życiorysy to tę żydobolszewie musiano przygotowywać od dłuższego czasu i bardzo starannie. Czy czegoś to nie przypomina. Ależ przypomina. Jest to typowa kuźnia kadr rewolucyjnych a kiedyś zrealizowano to w Chile.

Czy ktoś kiedyś zrobi porządek z tą trockistowska hołotą?

oto Krzysztof M

Czy ktoś kiedyś zrobi

Czy ktoś kiedyś zrobi porządek z tą trockistowska hołotą?

Najpierw trzeba zdezawuować pojęcie "państwo prawa". A to łatwe nie będzie.

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.