Kongres Poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości

W Warszawie – na zaproszenie posłów z Poselskiego Zespołu na rzecz Nowej Konstytucji – zebrały się osoby poszkodowane przez polski wymiar sprawiedliwości. W spotkaniu wzięło udział ponad 200 osób z całego kraju. Organizatorami byli posłowie Jerzy Jachnik i Janusz Sanocki od lat zajmujący się problemami sądownictwa i prokuratury. Ze strony posłów obecni byli także marszałek senior Kornel Morawiecki, oraz poseł Tomasz Jaskóła.

Zebrani postanowili zorganizować zbiórkę podpisów pod wnioskiem o ogólnonarodowe referendum w sprawie radykalnych zmian w wymiarze sprawiedliwości. Postulują wybieranie kandydatów na sędziów przez pochodzące z powszechnych wyborów Wojewódzkie Rady Sądownictwa, wybór w wyborach powszechnych prokuratorów okręgowych oraz przywrócenie biernego prawa obywatelskiego przez zmianę ordynacji wyborczej do Sejmu i wprowadzenie wyboru posłów w Jednomandatowych Okręgach Wyborczych.

Zebrani przyjęli także stanowisko domagając się oprócz postulatów referendalnych powołania specjalnej komisji, która zbadałaby naruszające prawo wyroki sądów polskich.

Organizatorzy

Jerzy Jachnik
Janusz Sanocki

Stanowisko Kongresu Poszkodowanych
przez Wymiar Sprawiedliwości


Przywrócić obywatelską kontrolę nad władzą sądowniczą i ustawodawczą

I. Domagamy się powołania sejmowej komisji (z udziałem przedstawicieli organizacji społecznych skupiających poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości) lub zlecenia Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka szczegółowego zbadania skarg obywateli poszkodowanych przez sądy, prokuraturę i inne instytucje państwa, szczegółowej analizy wyroków sądowych noszących znamiona bezprawności, w tym wyroków ETPC w Strasburgu. Komisja zaproponowałaby organizacyjne i personalne zmiany w wymiarze sprawiedliwości a także miałaby prawo do wniesienia skarg nadzwyczajnych w sprawach, które uzna za zasadne.

II. Domagamy się wprowadzenia realnej kontroli obywatelskiej nad działalnością sędziów i prokuratorów przez:

1) Wprowadzenie wybieralności kandydatów na sędziów przez wybierane przez obywateli Wojewódzkie Rady Sądownictwa;

2) Wprowadzenie realnego trybu odwoławczego i dyscyplinarnego poprzez wprowadzenie zewnętrznej kontroli nad decyzjami sędziów i prokuratorów. Skargi na sędziów powinny rozpatrywać – w pierwszej instancji - Wojewódzkie Rady Sądownictwa – pochodzące z wyborów i niezależne od środowiska sędziowskiego.

3) Wprowadzenie powszechnych wyborów prokuratorów okręgowych.

III. Domagamy się przywrócenia obywatelom biernego prawa wyborczego poprzez zmianę obecnej ordynacji wyborczej do Sejmu i wprowadzenie wyboru posłów w Jednomandatowych Okręgach Wyborczych, tak żeby Sejm był zdolny do rozwiązywania problemów obywateli.

Uczestnicy III Kongresu Poszkodowanych przez Wymiar Sprawiedliwości

Warszawa 12 maja 2018 r.

P.S. Jeśli są w Państwa regionach zainteresowani założeniem komitetu referendalnego i przystąpieniem do akcji podeślę wzory kart do zbierania podpisów i wzór deklaracji do założenia komitetu referendalnego.
Pozdrawiam
Janusz Sanocki

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 1

Twój głos: ‘Dobra!’

Dyskusja

oto adam_54

Zły tytuł, żle ukierunkowane pretensje.....

Jako że , każdy sędzia "wydaje wyroki w imieniu Rzeczpospolitej Polski" , tym samym jest tylko jest tylko zastępcą procesowym, działając w imieniu tego , w imieniu którego wyroki wydaje. Tak więc pretensje należy kierować do "pryncypała" a nie do tego który jest narzędziem "pryncypała"
Tak więc tytuł powinien brzmieć......

"Kongres Poszkodowanych przez Rzeczpospolitą Polską"

A poza tym... czy wszyscy są ślepi i nikt nie zauważa..... że od czasu wprowadzenia tego rozwiązania w polskich konstytucjach wszystko może się zmienić.... może być IIRP, może być sanacja, komuna , jaruzellandia, IIIRP i IVRP..... a jedno co łączy te wszystkie konstytucje to jedno.... "wyroki wydaje się w imieniu Rzeczpospolitej Polski" - jest ktoś w stanie wytłumaczyć jakąś wyjątkowo szczególną rolę tego rozwiązania prawnego ??? - bo że jest to jakieś wyjątkowe rozwiązanie to chyba nikt nie ma wątpliwości.

ps. a może p.Sanocki spróbuje ? - przecie "prawodawcą" jest :-)

oto Pioter

Te rozwiązanie pochodzi z historii

Wyroki sądy wydawały w imieniu cesarza, króla, księcia itp, który zresztą często w ich posiedzeniach brał udział i ponosił odpowiedzialność osobistą za te wyroki. W Republikach trzeba było znaleźć jakąś formę zastępczą - wybrano Rzeczpospolitą, czyli wszystkich obywateli - a jak wszyscy są odpowiedzialni to nikt za wyroki osobiście nie odpowiada, zgodnie z zasadą "Komisji nikt głowy nie urwie".

oto chłop jag

Jak można oddać

sądy Polakom - kiedy nie oddano im ich kraju - tołażysze?
Wniosek?
Szalalala-la-la - la - zabawa polskojęzycznej wspólnoty rozbójniczej w polską Polskę - trwa - tołażysze.

oto baba jag

Oczywiście,że tak

"Kongres Poszkodowanych przez Rzeczpospolitą Polską"

tyle tylko,że wolność i demokracja zdefiniowała byty dodatkowe takie jak ZUS czy US w celu oszukania zwykłego Kowalskiego.To samo dotyczy też tych kanalii z ptakiem na łańcuchu.

oto Zona

No jak pan Morawiecki w tym

No jak pan Morawiecki w tym brał udział to jest to niesamowicie wiarygodne. Jeden udaje społecznika drugi biznesmena. Wszystkie końce obstawione. A działania ograniczają się do listów i petycji.

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.