NAJJAŚNIEJSZA – czy jest jeszcze niepodległa?

Pewne oznaki naszego życia politycznego świadczą o tym, że III-a Rzeczpospolita powoli lecz systematycznie traci niepodległość. Na początek encyklopedyczna definicja niepodległości.

Niepodległość – niezależność państwa od formalnego i nieformalnego wpływu innych jednostek politycznych.

Suwerenność - oznacza ona niezależność państwa, wyrażającą się w posiadaniu osobowości prawnej, stanowiącej najwyższą władzę na danym terytorium. Państwo suwerenne jest zatem w stosunkach międzynarodowych podmiotem prawa międzynarodowego. Władze państwowe mogą więc podejmować dowolne działania, takie, jakie uznają za najkorzystniejsze dla interesów danego państwa. Jednakże granicą wykonywania władzy suwerennej jest poszanowanie suwerenności pozostałych podmiotów prawa międzynarodowego oraz norm, które przyjęły na siebie w wyniku podpisywania różnego typu zobowiązań prawno-międzynarodowych.

Wolność - może oznaczać brak osobistego zniewolenia (więzienie, niewolnictwo, praca przymusowa, porwanie), brak ograniczeń ze strony władz (wolność słowa, wolność zgromadzeń) i innych jednostek (szef, bank, szkoła, rodzina), a także zwyczajów społecznych i warunków naturalnych.

Wolność dotyczy więc spraw indywidualnych obywatela a niepodległość i suwerenność dotyczy państwa i można uważać je za synonimy ale najczęściej powszechnie używa się słowa „wolność”.

Do stwierdzenia, że znajdujemy się w procesie utraty naszej niepodległości można dojść z porównania obecnych wydarzeń politycznych oraz końca upadku I-ej Rzeczpospolitej. Za utratę naszej niepodległości przyjmuje się III-i rozbiór Polski 24.10.1795, I-y rozbiór był 05.08.1772 r. a II-i w styczniu 1793r. W międzyczasie było Powstanie Kościuszkowskie-pierwsze polskie powstanie narodowe, trwające od 24 marca 1794 do 16 listopada 1794 r., przegrane. Ale w rzeczywistości to proces utraty niepodległości rozpoczął się dużo wcześniej. Za symboliczną datę można przyjąć tzw. sejm niemy gdzie szlachta po nieudanych rokowaniach z królem, zwróciła się o mediację do cara Rosji, Piotra I-ego. Skutkiem tego był układ między królem a szlachtą zawarty 3 listopada 1716 w Warszawie przy mediacji posła rosyjskiego Grzegorza Dołgorukiego, zatwierdzony później na jednodniowym sejmie 1-go lutego 1717 r., zwanym później niemym. Z powodu obaw przed jego zerwaniem nikomu oprócz przewodniczącego obradom marszałka Stanisława Ledóchowskiego oraz odczytujących nowe uchwały posłów nie wolno było się odzywać. I to wydarzenie miało miejsce w 34 lata po Wiktorii Wiedeńskiej -12 wrzesień 1683 r. A dalej to już było „z górki”.

W 1764 r odbył się tzw. "sejm Repninowski”. Dlaczego tak nazwany, otóż poseł rosyjski N. Repnin polecił oddziałom  wojsk rosyjskich otoczyć wojskiem rosyjskim miejsca obrad sejmików, tak by wybrani zostali kandydaci wskazani przez Rosjan, wyposażeni w instrukcje poselskie domagające się zawarcia traktatu gwarancyjnego z Rosją, dające równouprawnienia innowiercom i przywrócenia swobód szlacheckich. Konfederacja radomska podjęła uchwałę uznającą wojska rosyjskie stacjonujące w Rzeczypospolitej za „posiłkowe i prawdziwie Narodowi pomocne”. Na sejmikach przedstawiciele Rosji  kupowali głosy drobnej szlachty.

26 lutego 1768 r uchwalono  prawa kardynalne, potwierdzające dotychczasowe przywileje ustrojowe szlachty w Rzeczypospolitej. Gwarantką tych postanowień została cesarzowa Rosji Katarzyna II i od tego czasu Rzeczpospolita  stała się „de iure” protektoratem Rosji. Zwracam uwagę że I-y rozbiór miał miejsce dopiero w 1772r.

A jak to jest teraz z tą niepodległością III-ej RP?

Wybory parlamentarne w Polsce w 1989 roku (tzw. wybory czerwcowe, wybory kontraktowe lub wybory do Sejmu kontraktowego) odbyły się w dniach 4 i 18 czerwca 1989. Zostały przeprowadzone w wyniku i na zasadach uzgodnionych w trakcie rozmów Okrągłego Stołu. W ich wyniku wybranych zostało 460 posłów  i 100 senatorów. Następne wybory odbyły się 27 października 1991 r. i były to pierwsze w Polsce po II wojnie światowej całkowicie wolne wybory parlamentarne, gdyż wybory w 1989 były tylko częściowo wolne. Walka o wszystkie mandaty poselskie (460) i senatorskie (100) miała charakter otwarty i demokratyczny.

Lech Wałęsa W  latach 1990-1995 sprawował urząd pierwszego prezydenta wolnej Polski – III Rzeczpospolitej. Na ręce Lecha Wałęsy w dniu jego zaprzysiężenia 22 grudnia 1990 roku zostały przekazane przez ostatniego Prezydenta Polski na Uchodźstwie – Ryszarda Kaczorowskiego – insygnia władzy państwowej.

Osobiście uważam ze obecnie Polska stopniowo traci swoją niepodległość i suwerenność, tak jak traciła ją I-a RP. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej jak też NATO odbyło się za zgodą i akceptacją narodu polskiego i pomimo, że ograniczyliśmy swoją suwerenność to jest to „nie za darmo”, mamy z tego korzyści (liczyliśmy na więcej) i przecież możemy w każdej chwili decyzją obywateli wystąpić z tych organizacji. Tego nie można traktować jako utratę niepodległości

Polska rozpoczęła swą drogę do Unii Europejskiej w Atenach 08.04.1994 r. a uzyskała członkostwo w Traktacie Akcesyjnym podpisanym też w Atenach 01;05.2004 r. Decyzję tą podjęło społeczeństwo w ogólnokrajowym referendum w dniach 7-go i 8-go czerwca 2003 r.

Frekwencja wyniosła 58,85% a na tak zagłosowało 77,45%

Polska została pełnoprawnym członkiem sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO) w 12.03.1999 r. przy pełnej zgodzie wszystkich partii politycznych i akceptacji przez społeczeństwo tej decyzji.

Wielkie zawirowania polityczne w ostatnim okresie a dotyczące nowelizacji ustawy o IPN-e jak też problem reprywatyzacji pokazały, że w naszych sprawach wewnętrznych nie decydujemy jednak sami, tylko dyktuje nam treści ustaw ambasador Izraela, swoje zastrzeżenia wyraża też Departament Stanów Zjednoczonych. Z jakiej racji Izrael lub USA wtrącają się w nasze wewnętrzne prawodawstwo?. Z USA należymy tylko do układu militarnego a z Izraelem to przecież nie mamy jakiegoś formalnego układu wasalnego. Możliwe że mamy, tylko ja o tym nie wiem, ale mam wątpliwości jak obserwuję zachowania naszego prezydenta A.Dudę, który obchodzi np. święta Bożego Narodzenia i święto Chanuki a o ile ja wiem, to prezydent Izraela nie obchodzi świąt Bożego Narodzenia.

Według mnie, początek utraty naszej niepodległości na rzecz Izraela, rozpoczął prezydent III-ej Rzeczpospolitej Lech Kaczyński. 9 września 2007 r., wówczas to zezwolił na odtworzenie loży masońskiej a poniżej fragmenty tego listu.

„Panie i panowie!

Blisko 70 lat temu w 1938 r. dekret prezydenta Rzeczpospolitej zakazał działalności B`nai B`rith w wyniku absurdalnego strachu, niezrozumienia i wprowadzenia w błąd oraz zarządził nielegalność działalności w Polsce sekcji B`nai B`rith. Dlatego to powinno być rozważane jako symboliczny gest, że ja teraz jestem tutaj przed wami jako Prezydent Rzeczpospolitej, po to żeby przywitać was i waszą organizację, która po raz drugi otwiera działalność w Polsce. Otwarcie loży B`nai B`rith w Rzeczpospolitej po wielu latach nieobecności, jest również szczególnie ważne.”

A następnie składa ”hołd lenny” Izraelowi ale bez wzajemności.

„W tym czasie kiedy stosunki pomiędzy Polską a Izraelem są pośród krajów europejskich najlepsze w Europie, my powinniśmy starać się o stałe, dalsze rozwijanie polsko-żydowskich stosunków. To wymaga kontynuacji wysiłków i gotowości dla osiągnięcia kompromisu. To nie jest łatwe, lecz wierzę, że jest bezcenne wasze zobowiązanie, że następstwem będzie znaczący wpływ na wzajemne zrozumienie Polaków i Żydów. W związku z powyższym powinienem odwołać się do nakazów waszej organizacji, która powołana jest w "duchu tolerancji i harmonii i skierowane są na uwiecznienie "ocalonych z Holocaustu".

Natomiast podczas oficjalnej wizyty w Izraelu w dniach 10-13 września 2011 r. słowa prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego o polsko-żydowskiej przeszłości i bezprecedensowe deklaracje, że Polska stać będzie u boku Izraela, wywołały aplauz zebranych. Taka to jest ta słynna ”spuścizna” prezydenta L.Kaczyńskiego którą wprowadza w życie PiS na czele z J.Kaczyńskim.

Trzeba stwierdzić, że po kolei wszystkie władze pookrągłostołowe wykazywały i wykazują wyjątkowe „lizusostwo” w stosunku do Żydów i państwa Izrael, kosztem interesów Polski i Polaków. Do tego trzeba dodać „dziwne” stanowisko Episkopatu w tej sprawie.

Co do SLD-PSL.

„Według informacji miesięcznika Forbes w 1996 nie było sukcesora prawnego przedwojennych gmin żydowskich, tak jak miało to miejsce w wypadku np. parafii katolickich. Rządząca koalicja SLD-PSL zadecydowała wówczas  więc, że ustawa będzie dotyczyć nie odzyskania, czyli restytucji mienia, tylko przekazania mienia z majątku państwa związkowi gmin. Co samo w sobie było dla wielu sprzecznym z prawem skandalem.

Pod naciskiem globalnych środowisk żydowskich politycy SLD prezydent Aleksander Kwaśniewski, premier Włodzimierz Cimoszewicz, i szef MSW Leszek Miler, jako przywódcy rządzącej lewicy, zadecydowali o uchwaleniu w 1997 ustawy, z godnie z którą przekazano majątek Żydom. W 1999 Żydzi z Polski ustalili z Żydami z USA reprezentującymi Światowy Kongres Żydów i Światową Organizację Restytucji Mienia Żydowskiego, że amerykańscy Żydzi zyskają połowę majątku przekazanego przez władze polskie Żydom za 800.000 dolarów zainwestowanych w prawne uzyskiwanie mienia. Do przeprowadzenia odzyskiwania mienia Żydzi z USA i III RP powołali Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Już wtedy planowano komercyjną sprzedaż odzyskiwanych cmentarzy.”

Za rządów PO-PSL:

„Polski sejm ustanowił prawo (przy jednym głosie sprzeciwu, tj. posła Wiplera – zawsze się jednak ten symboliczny Rejtan znajdzie ale w rezultacie Wiplera nie ma już w sejmie) w 2014 r, które pozwoliło ponad 50 tys. ocalałym Żydom, ich małżonkom, a nawet dzieciom zamieszkującym poza naszym krajem, pobierać emerytury z tytułu szkód doznanych ze strony nazistów i bolszewików na ziemiach polskich w czasie wojny i okresu stalinowskiego.  Prawo ubiegania się o emerytury w wysokości 470 ILS (około 100 euro) uzyskało blisko 50 tys. Izraelczyków polskiego pochodzenia: ofiary nazistowskich i sowieckich represji.

By zakwalifikować się do emerytury kombatanckiej wystarczy poświadczyć, że dana osoba mieszka w Izraelu (niekoniecznie bezpośrednia ofiara, ale także małżonek ofiary oraz dzieci) i cierpiała represje w czasie II wojny światowej pod okupacją niemiecką i / lub sowiecką. Uprawnione do pobierania emerytury kombatanckiej będą mogli otrzymywać nie tylko bezpośrednie ofiary nazistów i sowietów, ale także ich małżonkowie i dzieci, które nie mają polskiego obywatelstwa, lecz urodziły się np. w rodzinie polskiej w komunistycznej Rosji.” Jak widać, pełna podległość, wprost okupacja.

Należy w tym kontekście postawić pytanie, dlaczego tak nie honoruje się Polaków albo dlaczego rząd izraelski nie podejmuje się wypłaty emerytur dla Polaków, którzy ratowali Żydów w czasach Holokaustu? 

Wynika z tego że Polską rządzą Żydzi lub skrajni filosemici i działają by tożsamość i tradycję polską zastąpić tożsamością i tradycją żydowską, tak jak to robi prezydent A.Duda - „Jarmułka i chanukowe świece”

A to serwilizm PiS-u

Krew się w normalnym człowieku burzy jak czyta takie doniesienia z mediów „Na Muzeum Kresów Wschodnich na miarę co najmniej taką jak Powstania Warszawskiego - nie ma. A na Muzeum Żydów Polskich państwo wydało 200 milionów...”

Na dziedzictwo kresowe w 2017 roku Polska wydała... 10 mln złotych. A tymczasem PiS (projekt rządowy), PO, PSL, N i WiS lekką ręką dają 100 milionów na cmentarz żydowski! Po sprzeciwie posła R.Winnickiego zaledwie kilku posłów głosowało przeciwko temu projektowi. Sejm (08.12.2017 r). przyjął ustawę autorstwa PiS. Ustawę poparło 416 posłów, 4 było przeciw (Robert Winnicki, Bartosz Józwiak, Andrzej Kobylarz, Paweł Skutecki), 6 wstrzymało się od głosu. Skandal, zwłaszcza że organizacje żydowskie do najbiedniejszych nie należą – a dziedzictwo kresowe leży odłogiem. W tym roku 2018 na prace restauratorskie na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie przeznaczono tylko 930 tys. zł. Ukraińcy nie restaurują ze swojego budżetu polskich cmentarzy a my żydowskie tak, ponadto Ukraińcy nawet nie pozwalają nam poszukiwać kości ofiar zamordowanych przez rezunów banderowskich a nasze władze nadal uważają Ukraińców za przyjaciół. W takim razie jaka tożsamość jest tych decydentów? Jak by tego było mało to wiceminister kultury J. Sellin zadeklarował 15.01.2018 r. że „Polska powinna poczynić jeszcze jeden wysiłek w ramach chronienia dziedzictwa kultury żydowskiej w Polsce i zbudować w przyszłości muzeum chasydyzmu polskiego – państwo polskie wesprze taką inicjatywę.”

Obecnie trwa jakieś szaleństwo z tym upamiętnianiem żydowskim w Polsce, powstają jak grzyby po deszczu muzea tych co ratowali Żydów w czasie II-ej w.ś. Te muzea, jako wotum wdzięczności, powinni stawiać Żydzi za własne pieniądze i to w Izraelu.

Episkopat Kościoła Katolickiego.

A co do stanowiska Episkopatu w sprawach żydowskich to Jego Ekscelencja Stanisław Gądecki, promotor „dni judaizmu” w polskim Kościele, przypomniał katolickim masom, że antysemityzm „jest grzechem”, zaś Jego Ekscelencja Wojciech Polak, „prymas Polski”, przestrzegł przed „bezmyślnym zrywaniem dialogu z Izraelem”. Ciekawe, czy grzechem jest również antypolonizm albo rusofobia? Prymas Wyszyński to chyba przewraca się w grobie słysząc te zbawienne napomnienia i pouczenia, ale widać, że kryzys przywództwa w Polsce jest tragiczny.

Mam pytanie, czy ja popełniam grzech antysemityzmu jeżeli czuję urazę do narodu żydowskiego głównie z powodów historycznych i politycznych, odczuwam żal i nieufność spowodowane złymi doświadczeniami polskimi?

Jak obecny parlament uchwalił nowelizacje ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej i opracowano projekt o reprywatyzacji, to rozpętało się „piekło” ze strony Żydów i Izraela oraz Stanów Zjednoczonych. Ustawa o nowelizacji IPN była bliźniaczo podobna do ustaw tego typu w innych krajach w tym i Izraela ( www.prawica.net/9663 - Penalizacja za zniesławianie narodu i negację Holokaustu w innych krajach) ale widocznie Żydzi uznali że „wasalna” w stosunku do nich Polska, bez ich zgody, nie może uchwalać swoich ustaw. Ambasador Izraela zachowuje się podobnie w stosunku do III-ej RP, jak kiedyś carski poseł Repnin w stosunku do I-ej RP. A to jak „delikatnie” dyktuje nam żądaną treść omawianej ustawy ambasador Izraela w Polsce pani A.Azari.

Czekamy na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli uzna, że z ustawą wszystko jest jak należy, to co dalej? Kontakty zostaną zerwane, wymiana handlowa ograniczona? Pyta rozmówca:

„Jestem wielką optymistką, co do przyszłych relacji. Myślę, że najlepsze rozwiązanie będzie wtedy, gdy TK stwierdzi, że należy doprecyzować przepisy tej ustawy. Jeśli interpretacja za sprawą orzeczenia trybunału będzie bardziej szczegółowa, zostaną wyjaśnione wszelkie sporne kwestie, to czego my boimy się najbardziej i czego nie chcielibyśmy widzieć, to może zamknąć całą sprawę. Trudno prorokować, co będzie, jeśli tego zabraknie.”

Departament Stanu USA też wyraził „zaniepokojenie” nowelizacją ustawy o IPN a ponad połowa obecnego składu amerykańskiego Senatu tj. 59 -u podpisała się pod apelem do premiera Mateusza Morawieckiego. List skupia się na kwestii zadośćuczynienia roszczeniom ofiar Holokaustu na polskich ziemiach oraz stanu praworządności w Polsce. Sprawa ta ma związek z przyjęciem przez Senat USA w dniu 12 grudnia 2017 r. Aktu nr 447, na postawie którego rząd Stanów Zjednoczonych stworzyłby sobie podstawę prawną do wywierania na Polskę rozmaitych nacisków, gdyby ociągała się ona z realizacją roszczeń majątkowych, jakie od 1996 roku wysuwają wobec naszego kraju żydowskie organizacje przemysłu holokaustu, a od roku 2011 – również Izrael. Sytuacja jest tym bardziej alarmująca, że w mediach „niezależnych i reżimowych” głównego nurtu, panuje zmowa milczenia, dotyczy to tez przedstawicieli władzy. Można to skonstatować, że w sprawach żydowskich, to zamiast repolonizacji nastąpiła „judaizacja mediów”.

A przecież od naszego „strategicznego sojusznika” to raczej powinniśmy oczekiwać zniesienia wiz a tu takie dwa ciosy w plecy.

W tym roku mieliśmy aż trzy żydowskie uroczystości.

1 - 27 stycznia 1945 r. żołnierze Armii Czerwonej wyzwolili więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, z tej okazji były uroczystości w tym obozie podczas których ambasador Izraela Anna Azari w obecności polskiego premiera oskarżyła nas współudział w zagładzie Żydów. Skrytykowała naszą ustawę o IPN a potem tłumaczyła się, że tak musiała bo to polecenie premiera Izraela Netanjahu.

2. W marcu obchodziliśmy 50-ą rocznicę buntu studenckiego a Żydzi sieją propagandę i ten marzec 68 uważają za datę wypędzenia ich z PRL-u. To jest fałszywa propaganda i dotyczyła rozgrywek w partii komunistycznej a w rezultacie kto z Żydów chciał to wyjechał do „lepszego świata”, nikt ich nie wypędzał, wielu przecież zostało. Przykre tylko, że prezydent Duda jak też premier Morawiecki wygłaszali płaczliwe przemówienia z tej okazji i żal że tylu wspaniałych Żydów wyjechało ale o tym że wśród tych „wypędzonych” było liczne grono zbrodniarzy komunistycznych to nie wspomnieli - tchórzliwi hipokryci.

3. W tym roku przypadł Marsz Żywych w Auschwitz w 70-ą rocznicę powstania Izraela i 30 lat po pierwszym marszu. Przyjechał nawet sam prezydent Izraela Reuven Rivlin. Nasz prezydent A.Duda z pozycji poddanego przed prezydentem Izraela deklamował, "Wierzę w to, że w tym dziele, które ja z całą mocą staram się realizować - budowania silnego polskiego państwa będziemy mogli czerpać z Izraela bardzo wiele cennych wzorców" - podkreślił Duda. Dziękował też prezydentowi Izraela za zaproszenie do uczestnictwa w Marszu Żywych. "Dla mnie, jako człowieka, ale polskiego polityka to jest niezwykle ważne, bo to jedno z najtragiczniejszych zdarzeń jakie miało miejsce w historii Polski. W historii Polski, która liczy sobie 1052 lata, od chrztu Polski" - mówił Duda.

Natomiast prezydent Izraela zachował się butnie i jak pryncypał do swojego lennika wydał naszemu prezydentowi bezapelacyjne polecenie , "Pomimo wyjątkowej relacji w Polsce i narodu żydowskiego, który tutaj powstał, żądamy, aby Polska była odpowiedzialna za pełne badanie o Holokauście" - powiedział Riwlin. Gdyby nasz prezydent zachował się godnie, to powinien odpowiedzieć prezydentowi Izraela, że co my mamy robić, to jest nasza sprawa. Prezydent Izraela postępuje chwalebnie honorując i celebrując żydowskie ofiary Holokaustu a z nim też prezydent Duda. Nasz prezydent Duda powinien, w tym przypadku, wziąć przykład ze swego pryncypała i tak samo honorować i otaczać czcią polskie ofiary Polaków pomordowanych w genocidum artrox na Kresach. Ponadto zażądać od Żydów przeproszenia za to, że komuniści żydowscy mordowali polskich patriotów po II-ej w.ś.

W Izraelu ukazała się relacją z wizyty prezydenta Riwlina w Polsce. Według Times of Israel po spotkaniu z prezydentem Dudą Riwlin powiedział: "Nie ma wątpliwości, że wielu Polaków walczyło z nazistowskim reżimem, ale nie możemy zaprzeczyć faktowi, że Polska i Polacy pomagali w eksterminacji".

"Państwo polskie pozwoliło na wprowadzenie przerażającej ludobójczej ideologii (Adolfa) Hitlera i było świadkiem fali antysemityzmu wywołanej przez ustawę, którą właśnie przyjęliście" - zacytował Times of Israel prezydenta Izraela, odnosząc się do ustawy o IPN.

Również na stronie internetowej dziennika "Haarec" w relacji z konferencji wybito, że Riwlin oświadczył, iż "Polska i Polacy pomagali w eksterminacji" Żydów w czasie Holokaustu. 

Prezydent Duda zaprzeczył tym rewelacjom jednak prezydent Izraela nie zdementował tych wiadomości.

Jak donoszą media w trakcie kampanii wyborczej w Izraelu kandydaci prześcigają się w „polakożerstwie” żeby zdobyć popularność. Jest też oczywistością że to Żydzi, gdzie tylko są a szczególnie w Stanach Zjednoczonych, szerzą propagandę o polskim antysemityzmie i że jesteśmy współsprawcami w Holokauście. Wasalny stosunek naszych władz do Izraela i Żydów powoduje, że Żydzi nami gardzą, traktują nas jak kraj im poddany.

Widać z powyższego że, na własne życzenie, tracimy niepodległość na rzecz Izraela.

Stany Zjednoczone już są opanowane przez organizacje żydowskie, dlatego prowadzą wojny i wszczynają awantury nie w swoim interesie lecz Izraela i Żydów. List 57 senatorów USA do premiera M. Morawieckiego upominających się o żydowskie mienie bezspadkowe dobitnie o tym świadczy. Podejrzewam ze to właśnie sygnatariusze tego listu blokują zniesienie wiz dla Polaków.

- - -
17.04.2018

oto Czesław Czesław

Czesław Buksiński, inżynier, obecnie na emeryturze, od 1981 r związany z opozycją niepodległościową.

na ile punktów oceniasz?: 

Twoja ocena: brak
4.95238
Ogólna ocena: 5 (głosów: 21)

Tematy: 

Dyskusja

oto Dom

Brawo.

Proszę o przyjecie moich gratulacji - za odwagę.

oto Aleksy

Dziecięca bezradność

Szanowny Panie Autorze, Pan jeszcze teraz tego nie wie co ONI wiedzieli 40 lat temu i zamiast PALIĆ KOMITETY ZACZĘLI TWORZYĆ SWOJE. Bohaterskie założenie że PRAWDA ZWYCIĘŻY, TO FIKCJA, ROZUM ZWYCIĘŻA, ROZUM GENERUJE SIŁĘ - NARZĘDZIE ZWYCIĘSTWA.

oto ~~~J

A tak swoją ...

... drogą to mamy tu wielu tropicieli, ale jakoś mało przecieków o członkach i działalności tej całej Brim, Bram, Brum ...

oto chłop jag

Po zwinięciu

komuny moskiewskiej - pupil szatana z taką łatwością przerobił atrapę Polski na swoje odchody - że do dzisiaj on sam - nie może w to uwierzyć - tołażysze.
Wniosek?
Jakieś irracjonalne zauroczenie tubylców Zachodem oraz demontaż Żelaznej Kurtyny - uczynił tubylców bezbronnymi wobec pupili szatana - tołażysze.

oto Zona

Nieco na uboczu tematu

Nieco na uboczu tematu poruszonego przez autora zastanawiam się nad małym detalem czy wzmiankowane "powstanie kościuszkowskie" "narodowe" to aby nie rewolucja która ostatecznie pogrzebała nawet tę atrapę Polski która była. Jak już odkłamujemy i się rozliczamy z rzeczywistością i przeszłością to do końca... Ponadto zaryzykowałbym tezę pal sześć niepodległość, wolność jest najważniejsza. Pierwszy publicznie odważył się to powiedzieć stosunkowo niedawno p. Michalkiewicz, oczywiście ujął to ładniej i bardziej merytorycznie. Co do antysemityzmu to od długiego czasu jest on stręczony Polakom przez kler jako grzech. Są w internecie "rachunki sumienia dla dorosłych" i tak np tzw Dominikanie piszą tak "Czy świadomie głosisz twierdzenia, że pewne grupy ludzi (Żydzi itd…) są odpowiedzialne za całe zło na świecie?"...

oto Krzysztof M

Ponadto zaryzykowałbym tezę

Ponadto zaryzykowałbym tezę pal sześć niepodległość, wolność jest najważniejsza. Pierwszy publicznie odważył się to powiedzieć stosunkowo niedawno p. Michalkiewicz, oczywiście ujął to ładniej i bardziej merytorycznie.

A definicję niepodległości i wolności podał? ... Akurat... :-) Więc o czym p.M. pisał?

oto baba jag

Odkłamywanie historii

kraju cebulaków i parobasów należy zacząć od Piastów ,a skończyć na PR 3,5.

1 Istnieje duże prawdopodobieństwo ,że cebulakom ktoś państwo założył bo sami byli za głupi ,i sprzedawał to miejscowe bydło jako niewolników do Bizancjum i na półwysep Iberyjski.
2 Unia Korony z "Litwą" to początek nieszczęścia dla Narodu polskiego,który w perspektywie czasu został niewolnikiem tyrającym na pańszczyźnie oligarchy
2 Za czasów Jagiellonów było to państwo surowcowe jak dzisiejsza Rosja, rządzona przez oligarchie jak dzisiejsza Ukraina, a zyski spływały do kasty indywiduów różnej maści.
3 Jagiellonowie była to dynastia ruska,a WKL to nie Litwa a Białoruś
a Hołd Pruski to największe nieszczęście tak jak i zresztą bitwa pod Grunwaldem i nie ma się czym chwalić
4 Konfederacja Barska byli to zdrajcy, a Konfederacja Targowicka to ludzie pragnący ocalić całość państwa
5 Kościuszko to bandyta i rewolucjonista francuski i na szczęście został spacyfikowany.
6 Piłsudski to nazista tyle tylko,że miękki
7 II RP była krajem nędzy i poniżenia rządzoną przez oligarchów wojskowych i oligarchów arystokratycznych. Było to państwo etatystyczne i socjalistyczne w kierunku narodowym.Charakteryzowało się uciskiem fiskalnym i zamordyzmem oraz niespotykanymi na skalę światową wydatkami na uzbrojenie
8 Syjonista Beck i sanacja to bandyci,którzy zdradzili Hitlera przez co doprowadzili go do furii.
9 Armia Krajowa i Powstanie Warszawskie to zbrodnia syjonistów londyńskich na Polakach.Notabene ofiary te nie miały żadnego militarnego znaczenia.
10 PRL spłacił w latach 1945-56 wszystkie długi,a nacjonalizacja powojenna zdjęła z tak zwanych właścicieli dług hipoteczny na kupce gruzu.
11 Permanentnym wrogiem Polski jest Londyn,a nie Berlin czy Moskwa.Jeżeli oczywiście mówimy o wrogach,czego tak naprawdę w polityce nie powinno się robić.
12 Solidaruchy nie obaliła żadnego komunizmu,Januszek Pawełek to albo wysokiej klasy agent trockistowski albo pożyteczny idiota.
13 ostatnie. Obecnie w Europie panuje ustrój faszystowsko trockistowski i jesteśmy w ostatniej fazie Wielkiej Rewolucji Październikowej.Idea tej rewolucji jest jedna. Zapanować nad jak największą ilością podatku płaconego przez jak największą ilość pokoleń.
P.S.
Oto co wyprawia żydobolszewia :

Trybunał Konstytucyjny potwierdził stosowanie skargi pauliańskiej do ochrony należności publicznych. Oznacza to, że urzędnicy będą mogli unieważnić przed sądem transakcje i darowizny, które utrudniają ściąganie podatku.

oto Krzysztof M

Hołd Pruski to największe

Hołd Pruski to największe nieszczęście tak jak i zresztą bitwa pod Grunwaldem

Mógłby pan rozwinąć to drugie?

oto baba jag

Mógłbym

ale wieczorkiem.

Po pierwsze co jest istotne w horyzoncie krótkotrwałym,Korona poniosła ogromne koszta, a zysków nie miała z tych działań żadnych, albo tez niewielkie. W perspektywie długookresowej zabetonowana została Unia Polsko-Litewska, z której korzyści odczuli przede wszystkim Litwini. Był to obszar z którego zyski szły do kieszeni litewskich magnatów,a koszta obrony granic ponosiła Korona. Ci magnaci wzbogacili się niemiłosiernie na handlu zbożem i wołowiną. Ale w Koronie zostawało niewiele.W manewrowanie kadłubowego państewka bez dostępu do morza w konflikt z Krzyżakami i Angolami to było mistrzostwo Rusinów. To rozdanie musiało być o niezłą kasę bo w kilka lat po unii w Krewie do Gdańska przybywa sam Hrabia Derby z żołnierzami i kasą.Nie przybyli oni tam nawracać Litwy, bo Wielkie Księstwo było katolickie i to od dawna.
Z Krzyżakami można było zrobić na WKL dobry interes,a tak interes ten zrobili Litwini i Angole. Gdyby nie Unia w Krewie,może angole do niczego by nie byli Krzyżakom potrzebni.

oto adam_54

A czegoż się pan spodziewałeś ?

Oto co wyprawia żydobolszewia :

Trybunał Konstytucyjny potwierdził stosowanie skargi pauliańskiej do ochrony należności publicznych. Oznacza to, że urzędnicy będą mogli unieważnić przed sądem transakcje i darowizny, które utrudniają ściąganie podatku.

Żyją z podatków, więc i kombinują jak swoje dochody zwiększyć :-DD
A dodam że i ZUS w ściąganiu składek dostał możliwość stosowania "skargi pauliańskiej" :-)
Faszyzm, czyli "państwo, państwo ponad wszystko" ... pierwyj sort .

oto Czesław

Co do tropicieli Panie J

Więcej na temat tej loży pod linkiem a także skład osobowy https://wolna-polska.pl/wiadomosci/bnai-brith-zydo... a to fragment określający cele tej organizacji. Profesor Norman Finkelstein dokonał miażdżącej krytyki czynienia z dramatu Żydów europejskich, gigantycznego przemysłu i biznesu. Pisze o tym w swojej książce „Przedsiębiorstwo Holokaust” (The Holokaust industry), wydanej w 2000 roku i przełożonej na 16 języków, w tym na polski.
Norman Finkelstein nie był zresztą pierwszym Żydem, który zdecydował się na głos prawdy. Prekursorem był Raul Hilberg – światowy autorytet w problematyce zagłady Żydów. Wydał on już w 1961 roku książkę-rozprawę pt. „The Destruction of the European News”. Zamysł książki zrodził się z dwóch impulsów. Pierwszym był moralny protest prof. Finkelsteina przeciwko cynicznemu żerowaniu na prochach milionów Żydów przez Żydów z Bńai – Brith – ADL.

oto jagna

Do tej pory nie wiem, co to

Do tej pory nie wiem, co to jest antysemityzm. Ale Jan Paweł II nauczał, że jest to grzech śmiertelny.

oto Krzysztof M

Do tej pory nie wiem, co to

Do tej pory nie wiem, co to jest antysemityzm.

A być "anty" jest zrozumiałe? Sądzę, że jest. No więc anty-semityzm, to niechęć w stosunku do Semitów. Ale co żydzi mają z tym wspólnego? :-)

Ale Jan Paweł II nauczał, że jest to grzech śmiertelny.

Szukałem w sieci listy grzechów śmiertelnych. Jest opis, co to jest. Ale listy NIE MA. I teraz: kto jest w stanie zrozumieć opis? Ile procent społeczeństwa?

oto Czesław

Antysemityzm a Jan Paweł II

Jan Paweł II uczynił błogosławionym biskupa greckokatolickiego Jozafata Kocyłowskiego który był antysemitą i polakożercą bo wychwalał Hitlera.
Powstaje pytanie , co to za postać ten bł.bp.Jozafat Kocyłowski?. Podam tylko niektóre fakty z jego życiorysu. Po zajęciu Przemyśla przez Niemcy 28 czerwca 1941 r., Ordynariusz diecezji przemyskiej biskup greckokatolicki Jozafat Kocyłowski 7 lipca 1941 r. w swoim liście pasterskim napisał „Sława wielkiemu führerowi Adolfowi Hitlerowi, wyzwolicielowi i najlepszemu przyjacielowi ukraińskiego narodu. Wszystkie siły ukraińskiego społeczeństwa na pomoc Wielkim Niemcom i ich zwycięskiej armii”. Wziął też udział w powitaniu Wehrmachtu która odbyła się na Rynku przemyskim gdzie zasiadł na trybunie honorowej. Zachował się w tym przypadku jak faszysta i dodatkowo jako zdrajca w stosunku do państwa polskiego, był przecież obywatelem II-ej Rzeczpospolitej.
Po raz drugi biskup greckokatolicki J.Kocyłowski znalazł się na trybunie honorowej w towarzystwie wyższych oficerów niemieckich podczas odbierania defilady ochotników do oddziałów SS-Galizien w dniu 4 lipca 1943 r. W wygłoszonej homilii pobłogosławił ochotników i tymi słowami zagrzewał do walki „Idźcie do boju i wracajcie jako zwycięzcy”. Należy przypomnieć, że członkowie SS-Galizien zapisali się jako bestialscy oprawcy nie tylko na terenach wschodnich Rzeczypospolitej ale też przy pacyfikacji cywilnej ludności po upadku Powstania Warszawskiego. Istotną sprawą jest też fakt, że członkowie formacji SS-Galizien nie składali przysięgi na wierność Ukrainie, tylko na wierność Adolfowi Hitlerowi.
Kardynał Stefan Wyszyński, jak jeszcze żył, to przeciwstawiał się uczynienia błogosławionym biskupa greckokatolickiego J.Kocyłowskiego.

oto Marek

Te postępki, jeśli prawdziwe,

Te postępki, jeśli prawdziwe, są niewąpliwie godne potępienia. Nie stanowią one jednak same w sobie przeszkody w uznaniu kogoś za świętego. Przykładów jest wiele, z czego najbardziej ewidentny to łotr na krzyżu.
Może J. Kocyłowski wyrzekł się błędów i odpokutował za grzechy, a na świętość zasłużył sobie poźniejszymi czynami?
Tego Pan nie napisał, ja też tego nie wiem, ale taką wysoce prawdopodobną możliwość podpowiada mi doświadczenie życiowe, gdyż Kościół katolicki dopracował się bardzo skutecznych procedur w tym zakresie i nie są mi znane przypadki pozbawienia kogoś przez Kościół stausu świętego.

oto Czesław

Do baba jag

Pan "baba jag" pisze o Polsce jako "kraju cebulaków i parobasów należy zacząć od Piastów ,a skończyć na PR 3,5. Istnieje duże prawdopodobieństwo ,że cebulakom ktoś państwo założył bo sami byli za głupi". Jeżeli Pan "baba jag" jest Polakiem to ciekawe czy zalicza się do kategorii "cebulaków" czy "parobasów".

oto baba jag

Niestety zmartwię cię człowieku

gdyż nie zaliczam się ani do kasty cebulków ani parobasów. Jest mi niezmiernie przykro ,że przodkowie moi przybyli na te tereny w wieku XVII krzewić wartości nowoczesnego państwa. Bez takich jak moi przodkowie nie było by wsi lokowanych na prawie niemieckim i nie było by miast,chociażby Krakowa. Dyma was i Portugalczyk i Hiszpan,a nawet Rumun,oraz rząd folksdojczy.Mnie też dyma, tylko ja sobie zdaję z tego sprawę i dlatego między innym nie jestem cebulakiem. Nie jestem tez parobasem bo nie pozwalam pomiatać sobą folksdojczom polaczkom ciągnącym gałę hiszpańskim, portugalskim, meksykańskim czy francuskim okupantom.
Nie pluję jak większość cebulaczków na PRL,bo po pierwsze nie był to taki zły okres,a po drugie zdaję sobie sprawę z jego wad. Płacę podatki w Polsce i nie oszukuję Urzędu Skarbowego. Chciałbym móc za to oszukać ZUS.
Mam jednak cichą nadzieję,że albo Żółty Kamień albo Toba wybuchną jeszcze w tym stuleciu i cofną zegarki do kamienia łupanego.Zresztą już nie pierwszy raz.

oto Antek

Tak się składa, że też nie

Tak się składa, że też nie jestem czystym Polakiem, bo po części mam korzenie niemieckie co udowodnił mojemu dziadkowi syn jego sąsiada, fanatyczny SS-man (sąsiad dziadka był porządnym człowiekiem). Na szczęście gorliwy synek skończył pod Stalingradem i dziadek nie trafił do obozu (dziadek pisał się przez "tz" i dwa "n" na końcu). Dla wyjaśnienia dla mieszkańców wschodniej Polski - rzecz działa się w Wielkopolsce przy granicy z Rzeszą, więc sporo w tych rejonach mieszkało Niemców.
Więc właściwie nie wiem czy jestem cebulakiem czy parobasem, ale o ile parobasem za bardzo nie chciałbym być, to co właściwie złego jest w cebulakach? Cebula strasznie zdrowa jest.

oto wzl

A co to

Dla wyjaśnienia dla mieszkańców wschodniej Polski - rzecz działa się w Wielkopolsce przy granicy z Rzeszą, więc sporo w tych rejonach mieszkało Niemców.

A co to? Antek nie wie, że mieszkańcy wschodniej Polski znają swoją historię. Równie dobrze mogło to się dziać na Górnym Śląsku lub na Kaszubach albo w Bydgoszczy. Wiemy też , że AK na tych wymienionych terenach może niekoniecznie kojarzyć się z Armią Krajową a czasem z Afrika Korps. A przy wschodniej granicy mieszka sporo Ukraińców, Białorusinów a nawet Litwini też mieszkają. A w Poznaniu w hotelach w obsłudze można spotkać Ukrainki a nawet Gruzinki. Wszystko się teraz pomieszało zusammen do kupy.

oto Czesław

Pan Marek

Co do wypowiedzi bł.biskupa Kocyłowskiego i jego postępowania, to przytoczyłem za dokumentacją a jeżeli chodzi o jego świętość, to dokładnie nie wiem. Podobno zadecydowało to, że potem w więzieniu radzieckim nie wyrzekł się wiary, o wyrzeczeniu się antysemityzmu i polakożerstwa oraz uwielbienia dla Hitlera, to nic mi nie wiadomo.

oto Czesław

Do Antka w sprawie "czystej polskości"

Poeta Przerwa -Tetmajer tak ten problem „polskości” pięknie ujął.
SYNKU MÓJ MAŁY!
Synku mój mały! Obcobrzmiące
nazwisko będziesz nosił -
wiedz, że twój dziad na polskiej łące
trawę krwią swoją zrosił,
że tej krwi kropla na twe czoło
wieczystym padła znakiem.
że, z nazwy Niemiec, szablą gołą
zatwierdził się Polakiem!

Ułański mundur, chłopcze drogi,
może i tobie szyją,
może szlifują ci ostrogi
i kitę czaka wiją?
Kto wie?... Może...
poskoczą polskie konie
i nasza rodna pieśń ułańska
poleci po szwadronie...
"Jak wspaniała nasza postać,
jak się w słońcu błyszczy stal!
Koń rwie ziemię, nie chce dostać,
pójdziesz, koniu, pójdziesz w dal!..."

Gdy cię wychowam na ułana
bez lęku i bez skazy:
nie będzie służba zmarnowana,
a wiedz, że my dwa razy
za nasze obco brzmiące imię
kochać kraj musim więcej -
i przyjdzie stanąć w armat dymie:
dwakroć nam trza goręcej!

I pomnij, jakimkolwiek chodzi
los twego życia szlakiem,
że każdy wraz się tutaj rodzi
człowiekiem i Polakiem,
i że to dwie są święte rzeczy
o sile apostolskiej:
piękny i dobry duch człowieczy
w gorącej piersi polskiej!

oto Antek

Panie Czesławie. Mimo paru

Panie Czesławie. Mimo paru niemieckich (fuj) krwinek płynących w moich żyłach, Polak ze mnie w 100%. Ułański mundur gdybym się zmieścił też bym jeszcze założył, ale zależy w jakiej sytuacji - gdyby chodziło o kolejną bezsensowną insurekcję to nawet bym go z szafy nie wyjmował.
A tak w ogóle to chciałem tylko się dowiedzieć co z tymi cebulakami. Chyba lepiej być cebulakiem niż czosnkowym?

oto Dom

Czysta polskosc

Ostatnio pan Czesław jest w znakomitej formie.
Piękna odpowiedz na prostackie pisanie, bez obelg, bez inwektyw i w samo sedno.

oto baba jag

się wzruszyłem

tak do głębi. Mowę mi odebrało ze wzruszenia i nie wiem jak będę z tym mógł dalej żyć.

oto Czesław

Jeszcze raz Panie Antek

Jeżeli ma Pan głowę niemiecką, tzn wg powszechnej opinii charakteryzującą się umysłem rozsądnym i działaniem systematycznym a serce polskie to można powiedzieć, idealny obywatel polski. Ale stereotypy często wprowadzają w błąd, II-a w.ś. to już nie brak rozsądku ale bezgraniczna głupota niemiecka, nie dokończyli wojny na zachodzie a rozpoczęli drugi front na wschodzie. Szukam odpowiedzi i jeszcze nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na tą głupotę, pomijając zbrodnie tych "mądrych rycerzy".

oto wzl

To nie takie

II-a w.ś. to już nie brak rozsądku ale bezgraniczna głupota niemiecka, nie dokończyli wojny na zachodzie a rozpoczęli drugi front na wschodzie. Szukam odpowiedzi i jeszcze nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na tą głupotę,

To nie takie proste. Pakt Ribbentrop Mołotow był rozwiązaniem tymczasowym i zdawali sobie z tego sprawę zarówno Hitler jak i Stalin. Pokonanie Anglii okazało się zbyt trudne ze względu na jej wyspiarskie położenie. Mając pod butem całą kontynentalną Europę i wiedząc, że Anglii nie pokona, to co mógł dalej robić? Czekać na sojusz radziecko-angielski, który w tej sytuacji sam się narzucał.

Narodowy socjalizm i komunizm w wydaniu radzieckim to zbliżone do siebie ustroje i konkurujące ze sobą. I jedni i drudzy mieli ten sam cel - podporządkowanie sobie całego świata. Starcie było nieuniknione. Pozostawała tylko jedna niewiadoma: kto kogo uprzedzi. Hitler był szybszy.

Gdyby pokonał Związek Radziecki, Anglia i Ameryka nie miałyby sojusznika. Pokonanie Związku Radzieckiego było realne, gdyby Hitler chciał posłuchać swoich oficerów wywodzących się z Niemców nadwołżańskich lub z republik bałtyckich. Oni od urodzenia znali język rosyjski i to społeczeństwo. Niestety! Oni wywodzili się przeważnie z arystokracji i tu zadziałaby chyba pewne kompleksy.

oto Hetman Koronny

Hitler parł na Wschód,

Hitler parł na Wschód, potrzebował lebensraumu czyli przestrzeni życiowej dla swojej tyciącletniej wielkiej Rzeszy Niemieckiej i niemieckiej rasy panów.
Gdyby nie zdrajcy z Zachodu może Hitlera udałoby się powstrzymać na samym początku. Generał Alfred Jodl powiedział, że Niemcy przetrwali rok 1939 jedynie dlatego, że mniej więcej 110 dywizji angielskich i francuskich na Zachodzie mając podczas kampanii wrześniowej w Polsce przeciw sobie 25 dywizji niemieckich pozostało całkowicie bierne.

oto baba jag

I znowu to legenda

Hitler parł na Wschód

Nie ma żadnego "Drang nach Osten". Zawsze było i jest "Drang nach Westen". Niemcy w roku 1939 liczyły 70 milionów ludności. Obecnie na terenie znacznie mniejszym mieszka 82 miliony co daje 226 na km2. I w "NRD" jest tak naprawdę pusto Powtarzanie ciągle tej legendy o lebensraumie staje się już nudne. W roku 1939 jak i teraz Prusy Pomorze i wschodnia Saksonia miały masę miejsca.Oczywiście na zachodzie w okręgach przemysłowych gęstość zaludnienia jest ogromna. Ale i tak jest teraz. Problem jest taki ,że Prusy,Brandenburgia, Meklenburgia,Wschodnia Saksonia to bardzo biedne rejony i nikt ,tak jak i obecnie nie chce tam mieszkać.
Oczywiście żeby wywołać wojnę totalną trzeba stworzyć ideę za która miliony zgodzą się umierać. Mogą iść jak Niemcy za lebensraum,może jak Polacy niedługo za Smoleńsk, albo jak kiedyś Europa stanęła w totalnej wojnie za religię. Co nie znaczy ,że to są faktyczne powody takich działań.

Pokonanie Związku Radzieckiego było realne, gdyby Hitler chciał posłuchać swoich oficerów

Niemcy w 1939 roku miał kłopoty z pokonaniem Polski gdyż okazało się ,że zaopatrzenie nie nadąża za frontem. Rosja w roku 1942 czy 1941 był nie do pokonania, bo po pierwsze miała ogromne zasoby w ludziach ,po drugie miała potencjał przemysłowy za Uralem, a potrzecie miała zimy i nie miała twardych dróg.. Obawiam się,że i dzisiaj prowadzenie wojny w Rosji to przedsięwzięcie niewykonalne. Rosji się podbić nie da bo nie da się wygrać wojny na tak długich liniach zaopatrzenia. To po prostu bardzo drogo kosztuje.A utrzymanie tego kolosa to już zupełnie inna bajka. Amerykanie zrabowali i Rosję i Niemcy na tej wojnie i jako jedyny kraj wyszli wygrani.

oto Kmieć

Hitler doszedł do władzy ...

... bo taka była potrzeba po tym, jak Józef Stalin objął przywództwo ZSRR i zakończył kibucowy komunizm w "Sowietach". Komunizm ten - prawdziwy, koszerny - miał po pierwsze na celu ostateczne rozwiązanie kwestii słowiańskiej. Ewentualnie dopiero później rozszerzenie "rewolucji" na cały świat. Dzisiaj synonimem tejże "rewolucji" jest "demokracja", najlepiej liberalna.

"Demokracja" dziś jest zagrożona, tak jak niegdyś była "rewolucja". Rosja Putina jest zagrożeniem dla ustroju, który może nie jest "idealny", ale nic "lepszego" w parchatych łbach się nie uplęgło... Dlatego "wolny" świat tak ujada na Rosję.

Tak więc gdyby w ZSRR u władzy pozostali bronsztajniści to według mnie nie byłoby Hitlera i II Wojny Światowej.
A "kwestia słowiańska" nadal unych uwiera i nadal planują jej ostateczne rozwiązanie...

oto baba jag

Józef Stalin

to największy wróg Światowej finansjery i światowej trockistowskiej rewolucji. Ale dogadał się z żydami i zainstalował rządy bolszewicko trockistowskie w demoludach.Upadło toto w latach 50 i od tamtego czasu realizowany jest plan przemalowywania świata z czerwonego na niebieski.

oto chłop jag

Tak więc gdyby w ZSRR u

Tak więc gdyby w ZSRR u władzy pozostali bronsztajniści to według mnie nie byłoby Hitlera i II Wojny Światowej.

Stalin z Hitlerem - to też produkt pupili szatana - a ponieważ konwoje zza wielkiej wody szły do Murmańska a nie np. do Hamburga - to świadczy to tylko o tym, że pupile szatana zamierzali dalej flancować po świecie moskiewski komunizm - wyniszczając nim dowolne nacje - tołażysze.
Wniosek?
Gdyby nie moskiewski komunizm - to dzisiaj tzw. Zachód z USA włącznie - byłby o wiele mniej ubabrany czerwonym g*wnem - tołazysze - tak więc Stalin też był po ciemnej stronie mocy.

oto Kmieć

Kochany Chłopie Jagu

Konwoje do Murmańska szły dlatego, że Hitler zerwał się z syjonistycznej smyczy i zaatakował Syjon w postaci Zachodu. A płacili mu tylko za likwidację Wschodu.
Dlatego powstał front zachodni. Zresztą opóźniany do ostatniej chwili, żeby tylko jak największa ilość Słowian została wybita niemieckimi rękoma.

oto chłop jag

Konwoje do Murmańska szły

Konwoje do Murmańska szły dlatego, że Hitler zerwał się z syjonistycznej smyczy i zaatakował Syjon w postaci Zachodu.

Drogi Kmieciu Pan raczysz uważać pupili szatana za durni. Mit o sprzeniewierzeniu się Hitlera był potrzebny pupilom aby zdziesiątkować Niemców i udowodnienić im, że Deutschland, Deutschland über alles - to wcale nie jest nieprawdą - tołażysze.

oto baba jag

Konwoje

konwoje zza wielkiej wody szły do Murmańska a nie np. do Hamburga

szły w obie strony. Proponował bym się dokształcić w tym temacie gdyż dostawy w ramach Lend-Lease naturalnie nie były bezpłatne, mimo tego, że oficjalnie cały program miał wyglądać na bezinteresowne wsparcie. Rządy USA oraz ZSRR ustaliły między sobą, że zobowiązania zostaną uregulowane za pomocą złota. Jedna z takich „rat” została ustalona na koniec 1941, co zbiegło się z przybyciem do Murmańska konwoju PQ-14, w skład eskorty którego wchodził między innymi krążownik HMS Edinburgh, uważany za jeden z najlepszych okrętów brytyjskiej Royal Navy. Oprócz zadań eskortowych miał on do wypełnienia jeszcze pewną tajną misję, o której załoga okrętu nie miała zielonego pojęcia. Na dwa dni przez planowanym na 28 kwietnia 1942 roku wypłynięciem z Murmańska w drogę powrotną, załoga otrzymała bezwzględny zakaz opuszczania okrętu i schodzenia na ląd. Na nabrzeżu pojawiły się nieoznakowane drewniane skrzynki, które marynarze chronieni przez okiem ciekawskich robotników portowych mieli wnieść na okręt i złożyć w jednej z ładowni. Przeniesiono łącznie 465 skrzynek o łącznej wadze od 4.5 do 5.5 tony (informacje w dostępnych źródłach są rozbieżne).
Poza tym ropę amerykanie z tego co wiem sprzedawali Niemcom do roku 1944, a potem i tak wywieźli majątek z Niemiec do "Argentyny".No ale chyba w tę Argentynę to wierzą tylko naiwni.

oto chłop jag

szły w obie strony.

szły w obie strony.

Ano szły bo grandziarze futrowali i jednych i drugich - jednak ja pisząc o konwojach mam na myśl to, że pupil wskazał jako zwycięzcę Stalina a nie Hitlera.

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.