Wnoszę o ściganie prezydenta „Izraela”

Nie ma wątpliwości: niejaki Re’uwen Riwlin (adres do korespondencji: 3 HaNasi Street, Komemiut Neighborhood (Talbiyeh), Jerusalem 92188) - popełnił przestępstwo określone art. 55a , ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. I powinien być za to ścigany.

Skoro w obowiązującej (podobno...) nowelizacji ustawy o IPN nie zapisano, że "nie dotyczy ona prezydentów Izraela" - to niech prokuratura się bierze do roboty! R. Riwlin występował publicznie, wobec kilkunastu tysięcy osób, a media rozniosły jego słowa milionom:

“It’s ‘impossible’ to deny Poles had involvement in the Holocaust” [tłum.: „Nie można zaprzeczać polskiemu udziałowi w holocauście”],

źródło: „The Jewish News Online”, http://jewishnews.timesofisrael.com/president-rivlin-its-impossible-to-deny-poles-had-involvement-in-the-holocaust/

„Nevertheless, it is impossible to deny the truth. True, it was Germany that established the camps, but our people were not murdered only in the camps. The members of our nation were betrayed by the people amongst whom they lived, in France, in Holland, and in Belgium. They were murdered by Ukrainians, Lithuanians and yes, also by Poles.” [tłum: “Niemniej jednak niemożliwe jest zaprzeczyć prawdzie. To prawda, że to Niemcy utworzyli obozy, ale nasi ludzie nie byli mordowani tylko w obozach. Członkowie naszego narodu zostali zdradzeni przez ludzi, wśród których żyli, we Francji, w Holandii i Belgii. Zostali zamordowani przez Ukraińców, Litwinów i tak, także przez Polaków. "],

źródło: „The Times of Israel”, https://www.timesofisrael.com/led-by-rivlin-thousands-of-israelis-begin-march-of-living-in-poland/

„Nevertheless, it is impossible to deny the truth. The Nazi death machine would not have been able to achieve its terrible vision, if it had not received help; if it had not found a fertile ground of hatred for Jews, in which to take root” [“Niemniej jednak niemożliwe jest zaprzeczyć prawdzie. Nazistowska machina śmierci nie byłaby w stanie zrealizować swojej strasznej wizji, gdyby nie otrzymała pomocy; gdyby nie znalazł żyznej gleby nienawiści do Żydów, w której mogłaby się zakorzenić”],

źródło: Ynetnews.com: https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5229105,00.html

- co spełnia dyspozycję inkryminowanego przepisu poprzez „przypisanie Narodowi Polskiemu odpowiedzialności i współodpowiedzialności za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie”.

Ponadto dzień wcześniej, R. Riwlin miał powiedzieć, że

„Państwo polskie pozwoliło na wprowadzenie przerażającej ludobójczej ideologii Hitlera i było świadkiem fali antysemityzmu, wywołanej przez ustawę, którą właśnie przyjęliście (…) Ludzie mordowali i dziedziczyli własność zabitych (…) To było podstawą antysemickich uczuć, które pozwoliły nazistom na zrobienie tego, co chcieli, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie”

– co również wypełnia dyspozycję przywołanego przepisu karnego”.

W związku z powyższym przesłałem do Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego (w tym przesłuchanie świadków, z A. Dudą włącznie) i ściganie osoby podejrzanej.

Należy podkreślić, że od kilku miesięcy liczne osoby i środowiska zwłaszcza w „Izraelu” zapowiadały, że są zdeterminowane przyjechać do Polski i świadomie złamać nowe prawo, oskarżając Polaków kłamliwie o „udział w holocauście”. Można więc domniemywać, że R. Riwlin działał celowo i z premedytacją, tym bardziej więc powinien ponieść konsekwencje prawne.

oto Konrad Rękas Konrad Rękas

Dziennikarz chełmskiej i lubelskiej prasy regionalnej, doradca rolniczych związków zawodowych - ZZR "Ojczyzna" i OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych. Wiceprezes Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych. Prezes Powiernictwa Kresowego.
Autor Prawicy.net miesiąca stycznia 2013 ...

na ile punktów oceniasz?: 

Twoja ocena: brak
4.653845
Ogólna ocena: 4.7 (głosów: 26)

Tematy: 

Dyskusja

oto mj

Cieszę się, że dobry humor Pana nie opuszcza

''W związku z powyższym przesłałem do Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego (w tym przesłuchanie świadków, z A. Dudą włącznie) i ściganie osoby podejrzanej.''

''Można więc domniemywać, że R. Riwlin działał celowo i z premedytacją, tym bardziej więc powinien ponieść konsekwencje prawne.''

Można domniemywać, a nawet mieć pewność, że z Pana zgrywus jest...
Bo nie wierzę że Pan nie wie o tym że prezydenta obcego państwa, przebywającego z oficjalną wizytą w innym państwie, nie można tak po prostu ''ścignąć'' i spowodować żeby ''poniósł konsekwencje prawne'' czegokolwiek, nawet jeśli działał ''celowo i z premedytacją''.
Chroni go tzw. immunitet i niestety ale jest poza zasięgiem Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu.

Jak już Pan chce powiadomić PR w Oświęcimiu o czymś, czym jak najbardziej mogłaby i powinna się zając, to może to..?

''Kolejnym incydentem było umieszczenie na trasie Marszu Żywych, na torach prowadzących do bramy niemieckiego obozu koncentracyjnego kartek-plansz z napisami po angielsku: „To jest polski obóz koncentracyjny” (podk. oryg. – red.). Na jednym ze zdjęć, na których widać plansze, widać stojącą obok młodzież z flagami Izraela. Zdjęcia te udostępnił Jonny Daniels, mieszkający w Polsce Izraelczyk i szef fundacji From The Depths upamiętniającej Polaków, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej.''
https://kresy.pl/wydarzenia/hasla-to-jest-polski-o...

Tych niecnych czynów mogły dokonać osoby niekoniecznie chronione jakimkolwiek immunitetem, więc prokuratura ma szansę się wykazać, albo przynajmniej podjąć jakieś czynności sprawdzające...
Tylko że i tak tego nie zrobi, bo nowelizacja ustawy o IPN niby jest obowiązującym w Polsce prawem, ale w momencie jak nim się stawała gorliwie zapewniono - i to na wiele gardeł - że ''na razie nie będzie egzekwowana''. :)
I to by było na tyle.

oto chłop jag

Wnoszę o ściganie prezydenta

Wnoszę o ściganie prezydenta „Izraela”

W tym wypadku aby prezydent Izraela mógł być ścigany - sam musiałby zacząć się ścigać - tołażysze.
Wniosek?
Czas zrozumieć, że Polski nie ma - jest tylko jej atrapa robiąca za wychodek dla pupili szatana - tolażysze.

oto gość

Skoro w obowiązującej

Skoro w obowiązującej (podobno...) nowelizacji ustawy o IPN nie zapisano, że "nie dotyczy ona prezydentów Izraela"

Ale "zapisano" , że nie dotyczy zdarzeń mających miejsce poza terytorium Polski. Jak zresztą nie dotyczy ich żadna inna ustawa.
Dzięki temu polskie prawo nie ściga Arabów za poligamię (póki uprawiją są w Arabii) ani Holendrów za palenie marihuany (póki palą ją w Holandii).

oto Robercik

Taak? Czyli mogę zostać

Taak? Czyli mogę zostać najemnikiem za pieniądze za granicą? Jawny pedofil cumujący na Bałtyku przy wodach terytorialnych III RP może odwiedzać Gdynię, wracać i znowu odwiedzać? Załóżmy, że przestępstwo popełnia tylko na "statku miłości". Coś mi tu nie gra.

oto gość

Wszystko gra.

Wszystko gra.
Jak ktoś popełnił przestępstwo w innym kraju i jest w tamtym kraju za nie ścigany, to można go złapać też w Polsce.
Można więc złapać w Polsce kogoś kto handlował marihuną w Niemczech.
Natomiast nie można kogoś kto nią handlował w Holandii, bo tam jest to legalne.

Prawo polskie obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski. Poza jej granicami możesz mieć głęboko gdzieś czego polskie prawo zabrania.

oto Robercik

To co Pan na to?

To co Pan na to?

Art. 141. § 1. Kto, będąc obywatelem polskim, przyjmuje bez zgody właściwego organu obowiązki wojskowe w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Służba ma miejsce za granicą, a w Polsce czeka art. 141 KK.

oto Konrad Rękas

Ale "zapisano" , że nie

Ale "zapisano" , że nie dotyczy zdarzeń mających miejsce poza terytorium Polski.

To Oświęcim jest już poza terytorium Polski?

oto Krzych Adam

Pan red. Rękas sobie żartuje.

Osobą do ścigania nie jest obywatel izraelski Reuven Rivlin, który wykorzystując swą prominentną pozycję po prostu realizuje izraelską/żydowską politykę historyczną opowiadając haggadę. Osobami które powinny odpowiedzieć jest obywatel Polski Andrzej Duda i cała duża grupa innych obywateli Polski na najróżniejszych stołkach w administracji państwowej III RP, które prowadzą lizusowską w stosunku do Żydów, ergo antypolską, politykę. Która to polityka prowadzi do sytuacji, w której możliwe jest opluwanie Polski i Polaków przez polityków izraelskich, politykierów ze Wschodniego Wybrzeża Stanów Zjednoczonych i nasłanych do Polski przez nich "naszych serdecznych przyjaciół", którzy jedno mówią w Polsce i po polsku, a coś zupełnie innego na użytek zewnętrzny. Także osobami, które powinny odpowiedzieć są ci decydenci w Polsce, którzy umożliwiają, a nawet finansują działalność "piątej kolumny". W Żydowskim Instytucie Historycznym, w Muzeum Polin i w wielu innych miejscach.

oto sceptyk

Zalecałbym autotrowi przeczytanie Potopu...

A w szczególności rady jakiej jegomośc Zagłoba udzielił wojewodzie witebskiemu, kiedy ten sobie dworował z korespondecji którą Zagłoba jako regimentarz prowadzil z ościennymi stronami...

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.