Zamrożony kryzys

Blisko 10 lat temu – 15 września 2008 roku – upadł amerykański bank Lehman Brothers. Jego bankructwo uznane zostało za symboliczny początek globalnego kryzysu finansowego. Krótko po tym wydarzeniu politycy po obu stronach oceanu zaczęli mówić o konieczności ratowania świata przed gospodarczą katastrofą i rzucili się na pomoc „najbardziej potrzebującym”, czyli bankom.

Aby zapobiec upadkowi kolejnych instytucji finansowych, światowi przywódcy nie szczędzili budżetowych pieniędzy. Formalnym powodem ich interwencji na rynku było nadmierne zadłużenie państw. Lwia część „pomocy” międzynarodowych instytucji finansowych – kierowanej do krajowych budżetów – ostatecznie lądowała jednak na kontach ponadnarodowych korporacji.

Pyrrusowe zwycięstwo

Szczególnym zaangażowaniem w walkę z kryzysem wykazały się kraje strefy euro. Symbolem kryzysu na naszym kontynencie stała się Grecja. Ekonomiści wskazywali, że zadłużenie małego kraju z południa Europy przekroczyło poziom 120 proc. PKB i bez zewnętrznego wsparcia nie byłby on w stanie spłacać choćby samych odsetek od kredytów. W ramach walki z „kryzysem zadłużenia” emitowano obligacje państwowe o coraz większej wartości, co prowadziło do… systematycznego wzrostu zadłużenia kolejnych państw. Pomimo tego po kilku latach zarówno polityczni przywódcy, jak i eksperci ekonomiczni zaczęli ogłaszać, że kryzys został już pokonany, a w najgorszym razie „zamrożony”.

Entuzjazm na finansowych rynkach wzmocniły też wzrosty kursów akcji na europejskich i światowych giełdach. Czy w związku z tym możemy uznać, że wszelkie zagrożenia rzeczywiście zniknęły?

– Występuje powszechne wrażenie, że okres prosperity będzie trwał bez zakłóceń. Tymczasem wzrost indeksów giełdowych na rynkach w Europie i świecie w ostatnich latach osiągnął taki poziom, że przekłada się to na roczne stopy zwrotu z inwestycji w indeksy na poziomie od 15% do 30%. Taka stopa zwrotu jest dużo powyżej stóp zwrotów uzyskiwanych z inwestycji w gospodarce realnej, co oznacza, że wycena aktywów finansowych istotnie odbiega od wartości fundamentalnych. Jest to właściwość typowa dla sytuacji, które były obserwowane w okresach okołokryzysowych – wskazał w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” prof. Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Schumana.

Wielcy dłużnicy

Według danych Eurostatu dług publiczny wszystkich 28 krajów Unii Europejskiej na koniec 2016 roku wyniósł nieco więcej niż 12,4 biliona euro. Największymi w kolejności dłużnikami były: Włochy (2,21 biliona euro), Francja (2,15 biliona euro), Niemcy (2,14 biliona euro), Wielka Brytania (2,02 biliona euro) i Hiszpania (1,10 biliona euro), a więc relatywnie duże kraje o znaczących gospodarkach. W latach 2007-2016 zwiększyło się zadłużenie wszystkich krajów Unii.

O prawdziwym obciążeniu kraju długiem publicznym nie świadczy jednak sama wielkość zadłużenia, ale raczej jego relacja do produktu krajowego brutto. Zgodnie z Traktatem z Maastricht stosunek ten nie powinien przekraczać 60 proc. We wszystkich analizowanych latach warunek ten spełniało 11 państw. W 2007 roku liczba krajów, w których relacja długu państwowego do PKB nie przekroczyła 60 proc., wynosiła 19. W 2010 roku było ich 16, a w 2016 – 11. Najgorsze rezultaty osiągnęła Grecja (dług wartości 180 proc. PKB), Włochy (132 proc.) i Portugalia (130 proc.).

Nierówności – potencjalne źródło kryzysu

Według profesora Zbigniewa Krysiaka, do kryzysów w przyszłości mogą prowadzić wielkie i wciąż rosnące różnice w zamożności ludzi. Około 99 proc. globalnego kapitału jest w posiadaniu 1 proc. populacji. W 2016 roku 84 proc. globalnych zysków przedsiębiorstw trafiło do mniej więcej 1 proc. populacji. Bogaci stają się coraz bogatsi. Już nie wydają na konsumpcję pobudzającą rozwój gospodarczy, zaś swoje rosnące kapitały inwestują na giełdach w momencie, gdy indeksy są na niskim poziomie. Taka sytuacja powoduje wzrost cen indeksów i w dalszej kolejności prowadzi to do tzw. pompowania indeksów do bardzo wysokiego poziomu, często niemającego związku z wynikami ekonomicznymi.

– W takiej sytuacji bogata część świata sprzedaje udziały w indeksach, aby zrealizować zysk, co powoduje gwałtowne „tąpnięcie” wartości cen akcji i indeksów – mówi prof. Krysiak. Zwraca uwagę, że taki mechanizm wskazuje na duże prawdopodobieństwo zbliżającego się kryzysu i jednocześnie podkreśla, że ten sam mechanizm rosnącego zróżnicowania w zasobach kapitałowych prowadzi do zmniejszania efektywności gospodarki. – Na tym tle jest paradoksem, że globalnie promuje się tzw. zrównoważony wzrost wobec faktów, że drastycznie nasilają się różnice w zasobach kapitałowych ludzi, co zwiększa skalę ubóstwa na świecie – stwierdza prof. Krysiak.

Globalne zagrożenia a Polska

Dane na temat zmian oprocentowania obligacji państwowych w ostatnim dziesięcioleciu wskazują na to, że ryzyko ponownego wzrostu kosztów obsługi zadłużenia to zagrożenie, które wciąż należy brać pod uwagę. Gdyby tylko „niewidzialna ręka rynku” (w porozumieniu z „niewidzialną ręką demokracji”, czyli przywódcami unijnymi i różnego rodzaju ponadnarodowymi instytucjami finansowymi) znów postanowiła podnieść oprocentowanie obligacji państwowych do poziomu, na którym było ono jeszcze kilka lat temu, kryzys gospodarczy w Europie powróciłby ze zdwojoną siłą… W porównaniu z innymi państwami Unii Europejskiej Polska nie należy do krajów, których zadłużenie można byłoby uznać za szczególnie wysokie. Jednak w przypadku nagłego wzrostu oprocentowania obligacji państwowych stale narastające zadłużenie byłoby wielkim problemem także dla nas…

Według wstępnych szacunków Ministerstwa Finansów na koniec 2017 roku nominalny poziom długu Skarbu Państwa wyniósł 927,9 mld zł i obniżył się o 0,8 mld zł w stosunku do 2016 roku. Oznacza to, że 2017 był pierwszym rokiem bez nominalnego przyrostu długu w historii Polski po transformacji (nie licząc 2014 roku, kiedy to spadek długu Skarbu Państwa wynikał z umorzenia obligacji przekazanych przez OFE do ZUS w ramach reformy systemu emerytalnego).

Perspektywy na najbliższe lata

Od 2014 roku następuje stabilizacja wydatków na obsługę długu w ujęciu nominalnym i spadek ich udziału w wydatkach budżetu państwa oraz w relacji do PKB. Jednocześnie zmniejsza się średnie oprocentowanie długu. Czy to oznacza, że naszemu krajowi w najbliższych latach nie grozi „grecki kryzys”?

– Zgodnie ze „Strategią zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2018-2021” przewidywany jest powolny wzrost nominalnych kosztów obsługi zadłużenia oraz stabilizacja relacji do PKB na historycznie niskim poziomie 1,4-1,5 proc. Oznacza to, że skala obciążenia długiem Skarbu Państwa dla polskiej gospodarki i dla budżetu państwa będzie pozostawała na bezpiecznym poziomie – uspokaja w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” wiceminister finansów Piotr Nowak.

Piotr Tomczyk

Publicysta, piszący w "Naszym Dzienniku"

na ile punktów oceniasz?: 

Twoja ocena: brak
3.666665
Ogólna ocena: 3.7 (głosów: 6)

Tematy: 

Dyskusja

oto Dubitacjusz

PiS chce ustabilizować sytuację corocznego zadłużania,

aby móc masowo korumpować i demoralizować wyborców "socjalem".
Opowiadanie o "bezpieczeństwie" obecnego stanu jest głupie z tego względu, że obecnie korzystamy z prosperity. W cyklu koniunkturalnym po "górce" musi nadejść "dołek", spadną dochody państwa i "bezpieczny" poziom się skończy.

oto Mar.Jan

Teoretyczne banały i podręcznikowe diagnozy

Tyle, że te podręczniki były pisane przez profesorów którzy studiowali ekonomię marksistowską.

Około 99 proc. globalnego kapitału jest w posiadaniu 1 proc. populacji. W 2016 roku 84 proc. globalnych zysków przedsiębiorstw trafiło do mniej więcej 1 proc. populacji. Bogaci stają się coraz bogatsi. Już nie wydają na konsumpcję pobudzającą rozwój gospodarczy, zaś swoje rosnące kapitały inwestują na giełdach w momencie, gdy indeksy są na niskim poziomie. Taka sytuacja powoduje wzrost cen indeksów i w dalszej kolejności prowadzi to do tzw. pompowania indeksów do bardzo wysokiego poziomu, często niemającego związku z wynikami ekonomicznymi.

– W takiej sytuacji bogata część świata sprzedaje udziały w indeksach, aby zrealizować zysk, co powoduje gwałtowne „tąpnięcie” wartości cen akcji i indeksów – mówi prof. Krysiak.

Nie mam pojęcia kto to tak precyzyjnie policzył i jakich kapitałów to wyliczenie dotyczy. Jeśli chodzi o kapitały aktywne na gieldach finansowych, to być to prawda.
Jednak taka ocena, że bogaci własciciele kapitalu zajmują sie spekulacjami na giełdzie, bo nie chce im się więcej konsumowac i za pomocą większej konsumpcji pobudzac rozwoju gospodarczego, to jest ocena dziecinna. Tylko dziecko na pytanie skąd się biora pieniądze odpowie, że z bankomatu...
Czy Bill Gates, albo sam Warren Buffet mogą konsumowac jeszce więcej niż teraz konsumują?
Nie mam pojęcia także, kto oprócz socjalistów może myślec w ten sposób, że podstawą rozwoju gospodarczego jest pobudzanie konsumpcji?
Przeciez to jest własnie polityka socjalistycznych (w mysleniu!) rządów, które manipulują stopami procentowymi oraz skłaniaja banki do rozhustywania akcji kredytowych własnie w celu zwiekszenia konsumpcji, co jest pierwsza i podstawowa przyczyną wszystkich współczesnych kryzysów ekonomicznych, począwszy od Wielkiego Kryzysu z lat 20-30-tych XX wieku!
Aby gospodarka pozostała zrównoważona musi działac tak, aby zarówno wzrost konsumpcji, jak wzrost inwestycji odbywal się z e zgromadzonych nadwyżek dochodów czy oszczędności. Zadłużanie sie w celach konsumpcyjnych to najgłupsza "metoda zarządzania" finansami, tak w skali jednostki (człowieka), jak przedsiębiorstw i całych państw!
A prawdy te były znane już starożytnym Sumerom i Bablilończykom, którzy jako pierwsi wymyslili pieniądze, opracowali zasady posługiwania sie nimi i zbudowali kwitnące cywilizacje, dzieki umiejetnemu zarządzaniu kapitałem. To było 6-8 tysiecy lat temu! I ludzie wiedzieli juz w jaki sposób można trwale powiekszyc swoje bogactwo! O przepychu Babilonu, mieście wybudowanym na suchej ziemi pozbawionej bogactw naturalnych, o wiszacych ogrodach Semiramidy, niektórzy zapewne slyszeli. Całe to bogactwo zostało zbudowane na zasadzie takiej, że kredytu można udzielic tylko na cele inwestycyjne i to wtedy, jeśli jest zminimalizowane ryzyko powstania strat i odpowiednie zabezpieczenie zwrotu pozyczonego kapitału.
A tutaj mędrcy z tytułami profesorów kilka tysięcy lat po Babilończykach twierdzą, że gospodarka rośnie od pozyczania na konsumpcje!
No to jesli takie przekonanie jest także rozpowszechnione w narodach cywlizacji bialego człowieka, to już widać, gdzie mamy źródło permanentnych kryzysów ekonomczinych. Jedynym skutkiem takich akcji "pobudzania konsumpcji" za pomoca polityki "taniego" pieniądza sa zmiany struktury wlasnościowej: głupi i biedni ludzie staja sie coraz biedniejsi, a ci, którzy pozyczaja im pieniądze staja sie coraz bogatsi.

oto Mar.Jan

To sa pojęcia elementarne:

kosumcja to wydawanie peiniędzy na potrzeby. To jest to samo co koszt.
Jeśłi kupuję szampan na Nowy Rok to jest to konsumpcja i koszt dla mojego miesięcznego budżetu.
Od tego, że kupię 5 szampoanów oraz spędze tydzień w luksusowym hoteklu, gospodarka nie urośnie ani odrobinę. Moje pieniądze trafią do hotelarza i do producenta wina, ale nie trafią za to do szewca, krawca i do paru innych odbiorców.
Chodzi o to, że ja moge skonsumowac tylko tyle, ile wynosi mój dochód, który wyprodukowałem w innej branży, niże branże, które zasiliłem swoimi pieniędzmi.
Bogactwo nie powstaje w yniku konsumpcji. W wyniku konsumpcji bez pracy można co najzywzej roztrwonic każdy, nawet największy majątek.
Bogactw powstaje dzięki pracy, a praca jest możliwa m. in. dzieki przemyslanym inwestycjom, które przynosza zyski.
Pan Krysiak nie jest (prawdopodobnie) marksista. I ja wcale tego nie napisałem. Napisałem, ze nauki pobieral od profesorów, którzy studiowali marksistwoska ekonomię. wynika to z tez, które on głosi. Więc może sam siebie nie uwżac za marksistę, ale gada jak Marks.

oto Skanderbeg

A kupienie nowego garnituru, koszuli, krawata i butów?

Bo idę na rozmowę o lepszą pracę? taki przykład? Uzywał go też będę, chodząc do kościoła. Czyli konsumpcja czy inwestycja?
Poza tym, jeżeli ja konsumuję, to ktoś musi ową konsumpcję wyprodukować. Czyli zainwestować w produkcję. Nigdy nie rozumiałem traktowania konsumpcji i inwestycji, jako czegoś sprzecznego.
Oczywiście, należy wydawać pieniądze, które się posiada, a jeżeli coś ma być na kredyt, to trzeba mieć na spłatę.
Konsumpcja wcale nie musi wykluczać inwestycji. Bo to nie tylko butelczyna czegoś dobrego. Choć to też może być traktowane jako inwestycja (ktoś musi wyprodukować butelkę, korek i alkohol). Albo aby "zrobić dobry grunt pod interesa".

oto Mar.Jan

Różnica między konsumpcją a inwestycją

jeżeli ja konsumuję, to ktoś musi ową konsumpcję wyprodukować. Czyli zainwestować w produkcję. Nigdy nie rozumiałem traktowania konsumpcji i inwestycji, jako czegoś sprzecznego.

Sprzecznośc polega na tym, że konsumpcja oznacza zużywanie wyprodukowanych dóbr, zas inwestycja obejmuje działania skierowane na wytworzenie nowych dóbr, usług i uzyskanie dochodu, który mozna przeznaczyć na konsumpcję.
Kapitał także da się skonsumowac, ale po skonsumowaniu kapitału nie ma juz niczego, co mogłoby przynieśc dochód, zatem brak kapitału i brak dochodu oznacza konieczność zostania żebrakiem lub niewolnikiem, którego ktos weźmnie na utrzymanie.

A kupienie nowego garnituru, koszuli, krawata i butów?
Bo idę na rozmowę o lepszą pracę? taki przykład? Uzywał go też będę, chodząc do kościoła. Czyli konsumpcja czy inwestycja?

Kupienie ubrania traktowanego jako strój roboczy jest może nie tyle inwestycją, co kosztem uzyskania przychodu. Z drugiej strony, odpowiedni strój może pomóc w znalezieniu lepszej pracy, więc tez można taki zakup traktowac jak inwestycję.
Dlatego zakup garnituru da się wliczyc w koszty prowadzenia działalności gospodarczej.
Natomiast chodzenie do kościoła nie jest inwestycją w zycie doczesne, tylko ew. w duchowe i to po śmierci. Zatem trudno jest traktowac chodzenie do kościoła w kategoriach ekonomicznych inwestycji ;)

Konsumpcja wcale nie musi wykluczać inwestycji. Bo to nie tylko butelczyna czegoś dobrego. Choć to też może być traktowane jako inwestycja (ktoś musi wyprodukować butelkę, korek i alkohol). Albo aby "zrobić dobry grunt pod interesa".

W tym przypadku kwalifikacja tego samego dobra (butelczyny czegoś dobrego) jako konsumpcji czy inwestycji zależy od celu zakupu. Jeśli kupuje butelczynę w celu sprawienia sobie (i przyjaciołom) radości - to niewątpliwie konsumpcja w stanie czystym ("czysta wyborowa"). dlatego klient baru nazywa się "konsument". Jesli zas butelczyna ma być zuzyta w celu pozytywnego nastawienia kontrahentu do zawarcia korzystnej umowy - jest to inwestycja. Oczywiśćie tylko w tej części, którą skonsumował kontrahent. To co ja wypiję (na własny koszt) to juz konsumpcja. Jednak w tym przypadku nie dzielimy wlosa na czworo i konsumujemy w poczuciu sluszności działań inwestycyjnych. Nalezy jednak miarkowac ilośc spozytego trunku, poniewaz będąc pod wpływem mozna stracić zdolność do prawidlowego oceniania korzyści wynikających z zawartej umowy.
Równiez ew. kac wynikajacy z "przeinwestowania" może przysporzyc dodatkowych kosztów i trudności i wskutek tego obnizyć zyski z inwestycji.

oto Eowina

Każde działanie ma w końcowym efekcie zwiększyć

konsumpcję. Stąd inwestycje wszelkiego rodzaju też są po to aby poprawić ilość i jakość konsumpcji. A wzrost konsumpcji, szczególnie jakościowo, poprawia standard życia człowieka.
( nie wszystkich ludzi, ale niektórych ;)

oto Robercik

Według wstępnych szacunków

Według wstępnych szacunków Ministerstwa Finansów na koniec 2017 roku nominalny poziom długu Skarbu Państwa wyniósł 927,9 mld zł i obniżył się o 0,8 mld zł w stosunku do 2016 roku. Oznacza to, że 2017 był pierwszym rokiem bez nominalnego przyrostu długu w historii Polski po transformacji

Jeśli dług jest w złotówkach (pożyczyno złotówki), to prawda, a jeśli jest w innej walucie a tylko przeliczany na złotówkę, to już nie. To już byłaby mocna manipulacja, a nawet łgarstwo.
Zauważmy, że złotówka umocniła się względem euro, a dolar spadł względem zł bardzo mocno, bo aż o 20%. W razie paniki złotówka raczej spadnie, bo będzie ucieczka kapitałów z rynków III świata (wschodzących).

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.