Poseł Winnicki żąda wyjaśnień od MSZ ws. żydowskich roszczeń wobec Polski

12 grudnia Senat Stanów Zjednoczonych zaaprobował dokument “Justice for Uncompensated Survivors Today (JUST) Act of 2017”, który zostanie najprawdopodobniej przekazany do Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów. Jeżeli dojdzie do jego zatwierdzenia, to może zostać podpisany przez prezydenta Donalda Trumpa. 

Dokument otwiera drogę do przejęcia przez żydowskie organizacje tzw. mienia bezspadkowego, czyli znajdujących się w Polsce nieruchomości państwowych, które znajdują się albo w rękach samorządu  terytorialnego, albo skarbu państwa. W związku z powyższym prezes RN Robert Winnicki zwrócił się z interpelacją w tej sprawie do ministra spraw wewnętrznych.

Szanowny Panie Ministrze!

12.12.2017 r. Senat Stanów Zjednoczonych zaaprobował Act S.447czyli Justice for Uncompensated Survivors Today (JUST) Act of 2017. Ustawa trafiła obecnie do Izby Reprezentantów. Po zatwierdzeniu przez amerykański parlament trafi do podpisu na biurko prezydenta i stanie się obowiązującym w USA prawem. W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy wspomniany dokument był analizowany przez MSZ? Jeśli nie to dlaczego i czy Pan Minister planuje podjęcie takich pilnych kroków?

2. Czy pan Minister podziela opinię, że wspomniany akt może stanowić podstawę do wysuwania wielomiliardowych roszczeń majątkowych wobec państwa polskiego przez środowiska i organizacje żydowskie?

3. Czy kwestia potencjalnych roszczeń majątkowych wobec państwa polskiego była przedmiotem rozmów między przedstawicielami Polski i innych państw, szczególnie USA, w ciągu ostatnich dwóch lat? Jeśli tak, to to czego dotyczyły te rozmowy?

4. Czy którekolwiek państwo uzależniało swój stosunek do Polski oraz poparcie polityczne dla polityki polskiego rządu od zadośćuczynienia przez Rzeczpospolitą żydowskim roszczeniom majątkowym?

5. Jakie działania podejmuje rząd RP, a w szczególności MSZ, by zapobiec niebezpieczeństwu związanemu z potencjalnymi roszczeniami majątkowymi wobec państwa polskiego?

Z poważaniem,
Robert Winnicki

Winnicki

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 4

Twój głos: ‘Dobra!’

Dyskusja

oto Marek Bekier

Być może coś przegapiłem ale

Być może coś przegapiłem ale wydaje mi się, że jedynym politykiem, który podobnie stawiał sprawę w przeszłości był p. Grzegorz Braun w czasie kampanii przed wyborami prezydenckimi. Jest to sprawa najwyższej wagi. Brawo dla p. Winnickiego za podjecie tematu właśnie teraz!

oto chłop jag

Ktoś musiał zażądać - jak wyżej -

po to aby nie przyszło do głowy takie zażądanie żadnemu tubylcowi - tołażysze.
Wniosek?
Grandziarze rabują głupich tubylców na tysiąc sposobów - więc dziwię się, że chce im się jeszcze legalizować część tego rabowania na kabaretową modłę - tołażysze - no chyba, że w ten sposób dają oni upust swojemu piekielnemu humorowi.

oto jaggut 11 stycznia

Bezprawie, czy prawo

Proszę mi wytłumaczyć, bo dziwi mnie, że amerykanie wprowadzają ustawę na podstawie, której będzie można, jak pisze autor "Dokument otwiera drogę do przejęcia przez żydowskie organizacje tzw. mienia bezspadkowego, czyli znajdujących się w Polsce nieruchomości państwowych, które znajdują się albo w rękach samorządu terytorialnego, albo skarbu państwa", czy państwo polskie istnieje czy już podlega pod jurysdykcje amerykańską. Co sie dzieje.

oto Ech...

"Siła przed prawem jest jeszcze"

A potrzebny jest tylko pretekst, kruczek - na który wskaże się palcem przystępując do rabunku.
Przecież takie samo pytanie można było - parę lat temu - zadać w przypadku Szwajcarii.

oto Czesław

Równość wobec prawa

A kto zwróci mienie naszym rodakom wywiezionym siłą "na nieludzką ziemię"? Ponadto dlaczego St.Zj. wtrącają się w nasze wewnętrzne sprawy, jakim prawem, Żydzi o których mowa, to przecież byli obywatelami polskimi. Dlaczego teraz Amerykanie tak o tych Żydów się troszczą ale Żydów uciekających do Ameryki na statku St.Louis to odpędzili od swoich granic.

oto Stan

Równość wobec prawa

To może jeszcze jedno pytanie, jaki faktyczny cel przyświeca działalności Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa?

oto JJerzy

Pytanie zasadne ...

... ale wyjaśnienie, póki co jedynie w sferze obśmianych teorii spiskowych.

oto Natalia Julia Nowak

Plotka głosi, że PKiN

stoi na żydowskiej działce. Może to stąd ta dziwna kampania nienawiści wobec tego obiektu?

oto gość

Najbardziej trafnie nazwal ta

Najbardziej trafnie nazwal ta ustawe 447 W.Cejrowski w czasie rozmowy z Rachoniem, ano, "scierwem." I tym samym zrehabilitowal wczesniejsze komiczne potkniecia.

oto Krzysztof M

I tym samym zrehabilitowal

I tym samym zrehabilitowal wczesniejsze komiczne potkniecia.

Czyżby w materii tych "potknięć" zmienił poglądy? Ejże! :-))

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.