Czy bezpieczeństwo oznacza pokój?

Po upadku Związku Radzieckiego i dyskredytacji ideologii komunistycznej w języku komunikacji politycznej, a także społecznej i kulturowej pierwszorzędne znaczenie uzyskało pojęcie bezpieczeństwa – różnorodnie rozumianego. Mówi się o bezpieczeństwie, wewnętrznym i zewnętrznym, narodowym, państwowym, międzynarodowym – w kontekście militarnym. Jednocześnie mówi się o bezpieczeństwie w przestrzeni pozamilitarnej – m. in. ekonomicznej, ekologicznej, energetycznej, informacyjnej, gospodarczej. Niezależnie od kontekstu elementem nieodłącznym paradygmatu bezpieczeństwa jest pojęcie zagrożenia, obejmującego procesy unicestwienia, zniszczenia, zahamowania rozwoju, utraty wolności i suwerenności, praw i swobód obywatelskich.

Pojęcia zagrożenia i bezpieczeństwa budowane są na fundamencie liberalnej koncepcji wolności, generującej dyktaturę relatywizmu. Dlatego nie odwołują się do wykluczających relatywizm aksjologiczny kategorii fundamentalnych dla cywilizacji chrześcijańskiej – sprawiedliwości i dobra wspólnego. Liberalne i relatywistyczne pojęcie bezpieczeństwa oznacza coraz częściej bezpieczeństwo bogatych i silnych.

W sferze militarnej staje się zaprzeczeniem idei pokoju, która na gruncie tradycji chrześcijańskiej jest nierozłącznie związana z ideą sprawiedliwości i dobra wspólnego. Idea bezpieczeństwa staje się stymulatorem wyścigu zbrojeń i wojen prewencyjnych, rugując z języka komunikacji nie tylko pojęcie pokojowego współistnienia, ale również pojęcia dialogu i porozumienia.

oto Anna Raźny Anna Raźny

Profesor, rusycystka, politolog i polityk, dyrektor Instytutu Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

na ile punktów oceniasz?: 

Twoja ocena: brak
4.2
Ogólna ocena: 4.2 (głosów: 5)

Tematy: 

Dyskusja

oto Kmieć

Im więcej ...

... "bezpieczeństwa" serwują nam "patrioci" zarządzający atrapą Polski, tym większe jawi się zagrożenie, które muszą zwalczać...

oto chłop jag

Czy bezpieczeństwo oznacza

Czy bezpieczeństwo oznacza pokój?

No dobrze - a czy pokój oznacza w tym pupilo-szatańskim świecie - pokój - tołażysze.
Wniosek?
Trwa jednostronna wojna pupili szatana z ludzkością - jest to wojna nowego typu do tego stopnia, że znosi się na niej karę śmierci - wiec na tle gruzów Aleppo niektórym wydaje się, że panuje wokół nich pokój - tołażysze.

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.