Ukraina wyludnia się - milion rocznie

Według danych Państwowej Służby Statystyki Ukrainy w państwie tym mieszkało 1 sierpnia 2017 roku 42,456 mln osób. To o 128,5 tys. mniej niż na początku roku. W okresie tym urodziło się na Ukrainie 209,4 tys dzieci. To o 13,3 tys. mniej niż w analogicznym okresie roku 2016. Jednocześnie liczba urodzeń w stosunku do liczby zgonów w tym okresie ukształtowała się w stosunku 61 do 100.

Dane nie uwzględniają Krymu i opanowanego przez separatystów części Donbasu. Potwierdzają one jednak permanentną tendencję spadku liczby ludności na Ukrainie. Jeszcze na początku 2015 liczyła ona (również bez uwzględnienia Krymu i części Donbasu) 43,45 mln osób (o milion więcej). Jedyny spis powszechny przeprowadzony w niepodległej Ukrainie wykazał 48,663 mln jej mieszkańców. Według ostatniego spisu radzieckiego z 1989 r., mieszkało na terenie Ukraińskiej SRR 52 mln osób (10 milionów więcej niż dzisiaj) [korekta].

Istotnym czynnikiem redukcji populacji Ukrainy i jej stopy rodności, jest masowa emigracja osób w wieku reprodukcyjnym. Do końca 2015 roku 660 tys. obywateli Ukrainy wyjechało do Rosji, z czego 440 tys. zwróciło się do rosyjskich władz o nadanie statusu uchodźcy. Jeszcze chętniej Ukraińcy kierują się do Polski. W zeszłym roku pracę na terytorium Polski, na podstawie oświadczenia pracodawcy, podjęło 1,3 mln Ukraińców.

ukraina

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Dyskusja

oto mj

To bardzo ciekawe

"Jeszcze chętniej Ukraińcy kierują się do Polski. W zeszłym roku pracę na terytorium Polski, na podstawie oświadczenia pracodawcy, podjęło 1,3 mln Ukraińców."

W/g danych z maja bieżącego roku w systemie ZUS figuruje niespełna 227 tys. pracowników z Ukrainy.
http://biznes.onet.pl/emerytury/wiadomosci/ukrainc... Ja rozumiem, że prace sezonowe, tymczasowe, ktoś przyjechał, popracował tydzień i pojechał do Niemiec itd., ale 1,3 miliona "zapotrzebowań pracodawców" a 227 tys. to jednak podejrzanie duża różnica.

A już wybitną ciekawostką jest to: "Trzeba również pamiętać, że legalne zatrudnianie Ukraińców daje sporo korzyści pracodawcy. Przede wszystkim może on ubiegać się o dofinansowanie jego wynagrodzenia. Dopłaty to miesięcznie 800 złotych."
http://nawschod.com.pl/zatrudnic-ukrainca-polsce/

Czy to przypadkiem nie owa "refundacja" stoi za tym że polscy pracodawcy tak bardzo "pragną" pracowników z Ukrainy, a niekoniecznie to że Polacy rzekomo już "nie chcą" byle gdzie i za byle co pracować..?
Powiedzmy że wierzę w propagandową bzdurę, że w Polsce jest taki chroniczny "brak rąk do pracy" - komu i czemu w takim razie ma służyć owa "dotacja"?
Polski rząd ma za dużo pieniędzy? Czy może ordynarnie "zachęca" do zatrudniania właśnie Ukraińców, a Polak... Polak sobie JAKOŚ poradzi. Jak - to już wyłącznie jego zmartwienie.

oto adam_54

Ciekawość....

Dopłaty to miesięcznie 800 złotych.

Czy może ktoś wie - zna numer rozporządzenia ministra , bądź ustawy.... na podstawie których te dopłaty są wypłacane ??

oto PKK

Fikcyjne oświadczenia

ale 1,3 miliona "zapotrzebowań pracodawców" a 227 tys. to jednak podejrzanie duża różnica.

Nikt nie kontroluje zgodności oświadczeń ze stanem rzeczywistym, więc liczba łącznie wystawionych w ciągu ostatnich lat sięgnęła już grubych kilku milionów. Nie brakuje również firemek-krzaków bez obrotów, zarejestrowanych w zwykłych mieszkaniach, które raptem zgłaszają "potrzebę" zatrudnienia kilkunastu lub kilkudziesięciu Ukraińców. Rok temu pisano o takich rzeczach:

Czterech na pięciu cudzoziemców, którzy uzyskali możliwość legalnego zatrudnienia w Polsce, w ogóle nie podjęło pracy po przekroczeniu granicy - takie wnioski ogłosiła we wrześniu Najwyższa Izba Kontroli.

https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul...

To jest tym bardziej przerażające, że Ukrainiec z adnotacją o dostępie do rynku pracy automatycznie staje się uprawniony do pobierania 500+. Poprawność polityczna chyba zabrania zająć się skalą wyłudzeń ze strony obywateli Ukrainy.

oto Natalia Julia Nowak

PKK

Poprawność polityczna chyba zabrania zająć się skalą wyłudzeń ze strony obywateli Ukrainy.

Nie tylko poprawność polityczna, ale również irracjonalna rusofobia. "Jeśli nie będziemy wspierać Ukraińców, to Ukraińcy się obrażą, a wtedy przyjdzie Putin i nas zje".

oto chłop jag

Ukraina wyludnia się - milion

Ukraina wyludnia się - milion rocznie

Czy ktoś myśli, że Polacy ją zaludnią - tołażysze - bo zaludnianie atrapy Polski przez Ukraińców - trwa - szalala-la-la - tołażysze.
Wniosek?
Nie należy zapominać, że trwa wojna nowego typu pupili szatana z ludzkością w tym z białą rasą w szczególności - a każdej wojnie towarzyszą migracje na dużą skalę - tołażysze.

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.