Jacek Bartyzel - blog

Geniusz panny Kazi Sz.

Jacek Bartyzel: Dosyć dawno już niczym szczególnym nie zabłysnęła wyzwolona panna Kazia Szczuka. Szczęśliwym trafem dopiero co zasłyszałem z telewizora fragment jej uczonej dyskusji literackiej w TVN.

O „kamienowaniu”

Jacek Bartyzel: Jestem bardzo znużony tą niesmaczną retoryką naszych „wielgusistów”, którzy coraz bardziej podgrzewają atmosferę, młócąc nieustannie cepami oskarżeń o „nagonkę”, „kamienowanie”, ba!, nawet, co już zakrawa na bluźnierstwo, „krzyżowanie”.

Tagi:

Czyj uniwersytet?

Jacek Bartyzel: W niedzielnym „Raporcie wieczornym” TVN 24 zaproszony gość, socjolog prof. Ireneusz Krzemiński, z nieskrywanym obrzydzeniem – i nie stroniąc od wytwornej gestykulacji, wymownie wskazującej na „kłopoty z głową” niemiłych mu osób – komentował ostatnią inicjatywę konstytucyjną „frakcji fanatyków” w PiS z marszałkiem Markiem Jurkiem na czele.

"Rewolucja moralna" IV RP zdycha

Jacek Bartyzel: Po wstydliwym odtrąbieniu komendy do odwrotu zostaje już tylko szara proza codziennego użerania się z premierem Jędrkiem o "kasę" na skup świńskich ryjów.

O tzw. prawach człowieka

Jacek Bartyzel: Z jakiegoś powodu nie wzywają nas do obrony 'obowiązków człowieka'. Nawet wzywanie do samoograniczenia uważane jest za bezmyślne i śmieszne. Tymczasem tylko dzięki samoograniczeniu można znaleźć moralne i niezawodne wyjście z wszelkich konfliktów.

Tagi: