Jacek Bartyzel - blog

Klasycy tolerancji

Jacek Bartyzel: I żadnych tam przepraszań - nawet króla (ukoronowanej demokracji partiokratycznej), zresztą polemizującego w tej samej poetyce ("może byś się zamknął").

O nową defenestrację praską

Jacek Bartyzel: Wyrażamy nasze oburzenie impertynecką w stosunku do narodu i państwa, w którym gości, oraz ewidentnie sprzeczną z obowiązującą w świecie cywilizowanym normą nieingerencji w sprawy wewnętrzne innego państwa, wypowiedzią p. Vaclava Havla.

Dostojni i Jąkały, czyli o przydomkach królów

Jacek Bartyzel: Każdego, kto spogląda na poczty dynastyczne dawnych władców uderzać musi obfitość nadawanych im przydomków.

Geniusz panny Kazi Sz.

Jacek Bartyzel: Dosyć dawno już niczym szczególnym nie zabłysnęła wyzwolona panna Kazia Szczuka. Szczęśliwym trafem dopiero co zasłyszałem z telewizora fragment jej uczonej dyskusji literackiej w TVN.

O „kamienowaniu”

Jacek Bartyzel: Jestem bardzo znużony tą niesmaczną retoryką naszych „wielgusistów”, którzy coraz bardziej podgrzewają atmosferę, młócąc nieustannie cepami oskarżeń o „nagonkę”, „kamienowanie”, ba!, nawet, co już zakrawa na bluźnierstwo, „krzyżowanie”.

Tagi:

Czyj uniwersytet?

Jacek Bartyzel: W niedzielnym „Raporcie wieczornym” TVN 24 zaproszony gość, socjolog prof. Ireneusz Krzemiński, z nieskrywanym obrzydzeniem – i nie stroniąc od wytwornej gestykulacji, wymownie wskazującej na „kłopoty z głową” niemiłych mu osób – komentował ostatnią inicjatywę konstytucyjną „frakcji fanatyków” w PiS z marszałkiem Markiem Jurkiem na czele.

"Rewolucja moralna" IV RP zdycha

Jacek Bartyzel: Po wstydliwym odtrąbieniu komendy do odwrotu zostaje już tylko szara proza codziennego użerania się z premierem Jędrkiem o "kasę" na skup świńskich ryjów.