Andriej Bobrowski: Ja sam mam polskie korzenie

„W Rosji mamy takie przysłowie: „Bliski sąsiad jest lepszy niż daleki krewny”. Zachodnia polityka zmierza do osłabienia i zniszczenia naszej wspólnej historii i wzajemnego szacunku. Myślę, że istnieją w tym przyczyny ekonomiczne i polityczne"

ISDS - największa przeszkoda dla TTIP

medium_isds-ttip.jpgPomimo złagodzenia mechanizmu ISDS, ciągle żywe są obawy o konsekwencje oddania władzy sądowniczej z rąk państw w ręce anonimowych, przez nikogo niekontrolowanych trybunałów.

Antyliberalna kontrrewolucja

Nigdy we Francji XX wieku pisarz odwołujący się do wartości konserwatywnych – rodzina jako obowiązek względem dzieci, a nie seksualny związek dwojga partnerów płci przeciwnej - nie zdobył takiej popularności jak esej Zemmora „Samobójstwo francuskie”

Realizm bez alibi

Wybitni myśliciele XIX stulecia przekroczyli jakąś magiczną granicę, za którą nagle przestawali myśleć przytomnie i przedstawiać realistyczną ocenę położenia ojczyzny i narodu – a stawali się „apostatami”, czy wręcz „renegatami”.

Mały felieton o feminizmie

Bardzo bym chciał, by choć jeden raz, na jedną kadencję parlamentu, pozwolić kobietom samodzielnie wybrać w Polsce parlament, tzn. odebrać całkiem mężczyznom czynne prawo wyborcze. Tylko czynne.