Polska vs. Korea

Przez ćwierć wieku w Polsce nie ma postępu a rządy żyją z pożyczek od swoich mocodawców z zagranicy, będących „kroplówką” dla rządu będą kontynuowane nawet jeśli jest mała szansa na ich spłatę. A to dlatego, że kraje Zachodu otrzymują w zamian inną wartość – większą ilość miejsc pracy w swoich krajach

O próbie połączenia socjalizmu z nacjonalizmem

Idealna demokracja jest najbardziej głupim ze snów. Historyczna demokracja, realizowana w barwach współczesnego świata stanowi śmiertelną chorobę narodów, społeczeństw, rodzin i jednostek. Wychowują nas bez znajomości cnoty, zachęcają nas do uznania wszystkich form tego systemu.

Koniec pewnego mitu

Czy Rosja straciła swoje światowe znaczenie? Czy upadła gospodarczo i politycznie? Nic z tych rzeczy. Jedynym przegranym tej gry jest sama Ukraina i jej mieszkańcy, a sprawcami jej nieszczęść, których końca nie widać – są jej „przyjaciele”, także ci z Polski, „mędrcy” od Giedroycia i Geremka.

Apolityczny Senat blokadą łapówkarstwa i lobbingu grup interesów w demokracji

Podstawową wadą naszej demokracji jest nadmierne łapówkarstwo polityczne oraz mała odporność polityków na lobbing grup interesów. Nasi politycy wybierając pomiędzy dobrem wspólnym a interesem ugrupowania politycznego dzięki któremu pełnią zaszczytne funkcje reprezentantów narodu