Co jest lepsze dla Polaków?

Zielone ludziki
82% (głosów: 9)
Czerwone ludziki
18% (głosów: 2)
Głosów: 11

Uwagi o antagonizmie konserwatyzmu i liberalizmu

Dubitacjusz: Rewolucja francuska i liberalizm wieku XIX doprowadziły do odwrócenia ról. Demoliberalizm stał się rzeczywistością, ancien regime stał się nierzeczywistością. I to ma fatalne skutki, bo pod hasłem konserwatyzmu można opowiadać różne bajki o złotym wieku i dobrym królu nakładającym niskie podatki

Buddyzm a Chrześcijaństwo

Zbyszek S: Chrześcijaństwo jest po prostu inne. Idzie krok dalej. Zawężone jednak codzienną praktyką, polegająca na budowaniu poczucia winy i nacisku na unikanie grzechu, staje się postawą ułomną.

Medytacja buddyjska a chrześcijańska

Antoine Ratnik: Buddyzm jest egoistyczny, aspołeczny, skrajnie indywidualistyczny. Z pozoru adepci buddyzmu praktykują cnoty chrześcijańskie – w rzeczywistości nie znają nawet pojęcia cnoty, a cała ich filozofia neguje samą możliwość jej istnienia.

Cała anarchia mieści się w rojaliście

Adam Witczak: Restauracja w rzeczywistości okazała się złotym okresem biurokracji. (…) Faktycznie doszło do tego, że rząd owych ultraradykalnych wyznawców teorii „państwa naturalnego”, tych przedstawicieli feudalnej reakcji poddał się biurokratycznemu państwu.

Gdzie ta szabla?

Mirosław Dakowski: Właśnie teraz mamy ogromną szansę, gdy obok, w t.zw. "polityce", sypią się pokruszone post-komunistyczne betony, a równocześnie rozlegają się patetyczne jęki i dziewicze przysięgi kolejnych ujawnianych styropianowych agentów.

Co z nami będzie? Islam w natarciu

Jarosław Gryń: Od dobrych dwudziestu lat w krajach cywilizacji zachodniej narasta poczucie zagrożenia. Groźba ze strony islamskiego terroryzmu nasila się z roku na rok. Doszło już do tego, że samo słowo „islam” stało się synonimem zła, będącego jednym z głównych zagrożeń dla obecnego światowego status quo.

NATO a zaplanowany “chaos” w Nowym Światowym Porządku

Ferdek: Takis Fotopoulos: Związek między tymi wszystkimi wojnami i rzeziami, ale również z wojną gospodarczą, która obecnie dławi narody greckie, portugalskie, hiszpanskie (a obecnie nawet Francuzów, którzy wciąż opierają się globalizacji) polega na systematycznych wysiłkach elit swiatowych rządzących NWO, aby zintegrować wszystkie narody w ramach neoliberalnej globalizacji

Ważniejszy komitet wyborczy, czy kandydat?

Jerzy Gieysztor: Obowiązujące w wyborach samorządowych 2014 zasady wyborcze, w gminach nie będących powiatami, przewidują wybieranie radnych w okręgach jednomandatowych. Ale nie ma róży bez kolców partyjnego myślenia.