Marsz „chwały” morderców z UPA

„Bohaterom” z UPA, wsławionym w „bojach” z ludnością cywilną Kresów Wschodnich, oddało cześć kilka tysięcy osób. Pochód przemaszerował ulicami ukraińskiej stolicy pośród okrzyków: „Sława Ukrainie – bohaterom sława!”, „Bandera naszym bohaterem!”, wywołujących ciarki na plecach każdego Polaka

Zgwałcona Jadwiga i Solidarność

My ludzie normalni, broń Boże „twórcy kultury”, lecz próbujący pisać, bo tylko wtedy odzyskujemy poczucie wolności i poczucie ryzyka związanego z twórczością, musimy bronić naszej historii i naszej kultury przed zgrają manifestantów,

Jak zepsuć reformy?

Mija rok, a kwestie reform i naprawy państwa leżą odłogiem. Ani słowa o zmianie fatalnej ordynacji wyborczej, ani słowa o obniżeniu podatków i usprawnieniu działania administracji, tak żeby ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej, ani słowa o samorządach.

Polsko-polska bitwa w Wuhan?

Polskie mleczarstwo było do 2014 roku zorientowane na rynek rosyjski. Był to nasz najlepszy rynek, był bowiem polskim rynkiem produktowym, tzn. sprzedawaliśmy tam polskie towary dla klienta detalicznego.

Druga runda. Globaliści kontra Trump...

Sytuacja staje się dramatyczna, frontalny atak mediów napotyka na rodzący się mur ludzi zdrowego rozsądku i zagubionych dotąd konserwatywnych zwolenników zagrożonej Konstytucji. Heroldem tych sił jest m.in. król konserwatywnego radia, Rush Limbaugh.