„Nasze” Dzieci Resortowe – Media & Co. Czy ukażą się następne tomy?

Remigiusz Włast-Matuszak: Szczególnie „bolesny” przypis znajduje się na 44 str. pod nr 6 i zawiera sprawozdanie sporządzone przez starszego oficera Wydziału IV Departamentu III MSW kpt. W. Komorowskiego (AIPN BU 0248/134, t. 2. S. 2 – 7) – jest to pełny spis członków Klubu Krzywego Koła, spis jawnie antysemicki i pokrywający się w sporej części z listą polityków UD/UW.

I RP – pomiędzy ustrojami

Jan Tyszkiewicz: Jako winnego wskazuje się dziś mocarstwa ościenne – Rosja, Austria i Prusy. To one miały doprowadzić do ostatecznego upadku – dokonały fizycznego rozbioru państwa polsko-litewskiego. Jednakże nie dokonały one tego wyłącznie własnym wysiłkiem...

Arabski Piłsudski

Adam Danek: W wyglądzie obu mężów stanu uwidocznił się ten sam wzór: prosty mundur z przydanym ludowym elementem. Sylwetka Arafata, w stroju wojskowym i z tradycyjną arabską kefiją na głowie, stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci na świecie. Piłsudski nie pokazywał się publicznie inaczej, niż w nieodłącznym siwym mundurze i nieprzepisowej, legionowej maciejówce.

Polski rolnik płaci za Majdan

Konrad Rękas: Jedyną nadzieją polskiego rolnika pozostaje niestabilność polityczna Ukrainy, mogąca wybić jej część z orbity wpływów Zachodu. Inaczej mówiąc – jedyną szansą polskiego rolnika, by nie musiał on płacić za Majdan, jest powodzenie polityki Władymira Putina. Interes Polski i Rosji jest bowiem w tym zakresie wspólny.

Kościół – Szkoła – Strzelnica

Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy: Kto w Boga wierzy, niech zaczyna naprawianie Polski od tego, co najbliższe i wykonalne - od zabezpieczania własnej parafii. Po kolei: KOŚCIÓŁ - SZKOŁA - STRZELNICA. Ważne, żeby niczego nie pomijać, nie zmieniać kolejności i nie przestawiać hierarchii" - wyjaśnił Grzegorz Braun w rozmowie z Agnieszką Piwar

Włoski Ruch Pięciu Gwiazd

Marcin Palade: Włosi mogą pójść wg scenariusza austriackiego, gdzie po wyskoku z przełomu wieków haiderowskiej Partii Wolności, od dekady wszystko wróciło w stare koleiny. Rządzą chadecy i socjaldemokraci, a niegdyś wielcy, a teraz podzieleni i skłóceni wolnościowcy z nad Dunaju, z łezką w oku wspominają czasy swojej świetności, popularności i możliwości.

Polska żegluga śródlądowa – świadectwo zaniedbań

Konrad Rękas: Polska jak wiadomo zawsze była krajem dróg podłych, mostów marnych i rządów głupich, a że po raz pierwszy spostrzeżenie to sformułowano bodaj w XVIII wieku, więc nie dopisano do niego obserwacji na temat kolei (z jej braku) i kanałów żeglugowych.

Sarny zjadają wilki

Piotr Piętak: Wariaci nie odsiedzieli swoich wyroków i znowu rządzą naszym krajem. Bowiem to tylko wariaci mogli wymyślić, że najlepiej będzie zreformować system ubezpieczeń społecznych zaczynając od zinformatyzowania instytucji odpowiedzialnej za jego funkcjonowanie.

Ukraińskie teorie spiskowe

Konrad Rękas: Prawy Sektor oskarża polityków Batkiwszczyzny, że w zamian za pomoc finansową z Zachodu (oraz łapówki dla siebie) zgodzili się składować na terytorium Ukrainy (a konkretnie w Zamkniętej Zonie Strefy Wykluczenia wokół Czarnobylskiej AES) odpady radioaktywne z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych.