Ratownictwo medyczne - mniej lekarzy

O 87 spadła od 2016 r. liczba specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego – głoszą oficjalne dane. Jedna karetka „S" przypada na 77,1 tys. mieszkańców, a w Małopolsce na blisko 106 tys. osób. Jeden zespół składający się wyłącznie z ratowników medycznych przypada na 37,6 tys. mieszkańców.

Jeszcze w 2016 r. na 1527 zespołów po Polsce jeździły 562 specjalistyczne i 965 podstawowych. Rok później liczba zespołów „S" spadła o 72 (na 1547 „S" stanowiły 490, a „P" 1057). Do 2018 r. ubyło kolejnych 15 zespołów „S", by zatrzymać się na liczbie 475 przy 1067 podstawowych (1542 wszystkich).

Zachętą do stopniowego wycofywania zespołów z lekarzem na rzecz składających się wyłącznie z ratowników była nowelizacja ustawy o PRM z 2015 r. i rozporządzenia z 2016 r. Za odejście z karetek ok. 6 proc., czyli kilkudziesięciu, lekarzy odpowiada obowiązujący od 1 stycznia 2018 r. przepis, że mogą w nich jeździć wyłącznie lekarze ze specjalizacją z ratownictwa medycznego lub tacy, którzy do końca ubiegłego roku rozpoczęli szkolenie specjalizacyjne w tej dziedzinie. Pozostali zażądali więc podwyżek, co sprawiło, że w niektórych regionach w ogóle nie ma karetek specjalistycznych. W lutym głośno było o lekarzach z Chełma i Krasnegostawu, którzy nie podpisali kontraktu ze szpitalem, domagając się 75 zł za godzinę. Placówka odmówiła podwyższenia stawki o 20 zł, więc w tych miastach dyżurować będą tylko zespoły „P".

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.