Polonia walczy przeciwko żydowskim roszczeniom (S.447 i H.R.1226)

12 marca 2018 kilkudziesięciu przedstawicieli różnych ośrodków polonijnych w USA odwiedziło w celach edukacyjno-lobbistycznych biura ponad 300 kongresmenów na Capitol Hill w Waszyngtonie. W czasie trwania akcji, znanej pod nazwą Polish American Capitol Hill Outreach, uczestnicy przeprowadzili setki rozmów usiłując zwrócić uwagę kongresmenów zarówno na bezpośrednie cele ustaw S.447 (Senat) i H.R.1226 (Izba Reprezentantów), jak i na ewentualne długoterminowe konsekwencje ich uchwalenia, nie tylko w Polsce, ale także i w Stanach Zjednoczonych.

Uczestnicy akcji zwracali uwagę zarówno na antypolski, jak również na, mniej rozumiany, antyamerykański charakter powyżej wymienionych ustaw postulujących naruszenie istniejącących norm prawnych i stworzenie precedensu opartego na ponadprawnych rozwiązaniach jawnie dyskryminujących względem innych grup etnicznych, narodowych i religijnych.

Problemem na który zwracano szczególną uwagę w trakcie rozmów w biurach kongresmenów, był postulat tak zwanej „restytucji mienia pozostawionego bezpotomnie i beztestamentowo”. Postulat ten jest postrzegany jako sprzeczny z normami i tradycją prawną cywilizacji zachodniej. Stworzenie takiego precedensu musiałoby mieć dalszy negatywny wpływ na prawodawstwo amerykańskie. Mimo iż, ustawy S. 447 i H.R. 1226 nakładają na amerykańskie struktury rządowe jedynie obowiązek monitorowania i sporządzania raportów dotyczących realizacji tzw. Deklaracji Terezińskiej przez jej sygnatariuszy, w tym Polskę, doświadczenie uczy, że tego rodzaju raporty są często sporządzane w sposób tendencyjny, są upolityczniane i ostatecznie wykorzystywane jako instrumenty nacisku międzynarodowego. Przykładem tego typu działań jest postępowanie prawne Światowego Kongresu Żydów (WJC) przeciwko Szwajcarii i tzw. raport Eizenstata. Raport ten, szkalujący Szwajcarię jako bankiera nazistowskich Niemiec i pomocnika Trzeciej Rzeszy, spotkał się z olbrzymią krytyką głównego negocjatora szwajcarskiego, społeczeństwa szwajcarskiego, Rady Federacji Szwajcarskiej jak i prominentnych szwajcarskich polityków.

Uczestnicy podkreślali również, że sama Deklaracja Terezińska, dokument nie mający żadnej mocy prawnej, a służący jako trzon obu ustaw, aribtralnie dyskryminuje i wyklucza z tzw. „restytucji mienia bezspadkowego” wszystkie nieżydowskie ofiary niemieckiej Trzeciej Rzeszy* – co jest sprzeczne z prawem amerykańskim. Ponadto wskazywano na fakt, że Deklaracja Terezińska jest jedną z tysięcy deklaracji międzynarodowych (zwykle ignorowanych przez Kongres USA) i charakteryzuje się ona wysokim poziomem ogólności i abstrakcji a w połączeniu z oboma ustawami daje nadzwyczajne uprawnienia Specjalnemu Wysłannikowi ds. Holocaustu, co dyskredytuje ją jako odnośnik do ustaw uchwalanych w Kongresie USA. Zwrócono również uwagę, iż arbitralne nakładanie obowiązku monitorowania realizacji Deklaracji Terezińskiej na czołowe światowe mocarstwo USA, a nie np. na niezależną od nacisków zewnętrznych instytucję międzynarodową, budzi wątpliwości z punktu widzenia obyczajów prawnych.

Celem akcji Polish American Capitol Hill Outreach było wstrzymanie dalszego procedowania  tych szkodliwych ustaw. Mimo oporów, a czasem wręcz destrukcyjnych działań niektórych członków Polish American Congress w stosunku do edukacyjno-lobbistycznej akcji Polonii w dniach ją poprzedzających, akcja w Kongresie zakończyła się niekwestionowanym sukcesem. W czasie jej trwania uczestnicy akcji nie tylko odwiedzili biura ponad 300 kongresmenów, ale odbyli dodatkowo dwadzieścia pięć 20 do 45 minutowych spotkań z osobami odpowiedzialnymi w biurach kongresmenów  za kwestie polityki międzynarodowej.

Deklaracja Terezińska, 30 czerwca 2009, Artykuł: Nieruchomości

Wzywamy, by tam, gdzie nie zostało to skutecznie osiągnięte, zostały podjęte wszelkie możliwe starania na rzecz restytucji byłego żydowskiego wspólnotowego i religijnego majątku w drodze albo restytucji in rem albo rekompensaty, tak jak to będzie właściwe.

Uważamy, że ważne jest, tam gdzie nie zostało to jeszcze skutecznie osiągnięte, zajęcie się prywatnymi roszczeniami ofiar Holokaustu (Shoah) dotyczącymi nieruchomości byłych właścicieli, spadkobierców lub ich następców, w drodze albo restytucji in rem albo rekompensaty, tak jak to będzie właściwe, w sprawiedliwy, wszechstronny i niedyskryminacyjny sposób, zgodny z prawem krajowym i odpowiednimi regulacjami, jak również umowami międzynarodowymi.

W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom, którym nieobojętne jest słowo Polska i które poprzez bezpośrednie czy też pośrednie wspieranie naszej akcji na Capitolu pokazały, że jest możliwe przedkładanie interesów naszego kraju ponad partykularne interesy poszczególnych osób.

Akcja trwa! Twórzmy nowe grupy! Zjawmy się wkrótce ponownie w Waszyngtonie, aby dokończyć pracę rozpoczętą 12 marca 2018.

Komunikat prasowy: Akcja Polonii Amerykańskiej na Capitol Hill
March 15, 2018

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 3

Twój głos: ‘Dobra!’

Dyskusja

oto MSzach

Wskórają coś u kongresmenów

Wskórają coś u kongresmenów co tak gromadnie podskakiwali przy niemal każdym zdaniu izraelskiego premiera?

oto mj

Nic nie wskórają

Zwłaszcza że władze państwa, w interesie którego ten cały lobbing się odbywa sprawiają wrażenie, jakby cała sprawa w ogóle ich nie obchodziła.

oto Czesław

A rząd polski

akceptuje a w rezultacie udziela poparcia propagandzie antypolskiej w Muzeum POLIN. Finansuje tą placówkę a faktycznie to ta placówka jest obszarem wyłączonym z pod władzy polskiej (eksterytorialna), pomimo że finansujemy to Muzeum. Podobnie jest w Auschwitz.

oto chłop jag

Polonia walczy przeciwko

Polonia walczy przeciwko żydowskim roszczeniom (S.447 i H.R.1226)

To chyba oni walczą wbrew interesom rządzących atrapą Polski - tołażysze.

oto Czesław

Premier Morawiecki niedouczony czy manipuluje

Pan premier Morawiecki naucza Polaków historii Żydów i Izraela ale powinien sam się poduczyć albo mówić prawdę a nie pomijać istotne a niewygodne wydarzenia. Tragedia statku St.Louis jest raczej powszechnie znana ale tragedia Żydów na statku MS.Strumy to nie, dlatego warto zapoznać się , co prawda długim, ale bardzo ciekawym artykułem pod linkiem
http://www.ekspedyt.org/2018/03/05/tragedia-strumy...

oto Skanderbeg

Tam podobno kongresmeni są zależni od wyborców?

Mit, w który wierzą polscy wyznawcy JOW, nakazywałby pewność, że Polonusy coś osiągną. Przynajmniej w regionach, w których są ich duże zwarte skupiska. Jeśli nawet kongresmeni z tych regionów nic nie zrobią, będzie to kolejny "liść" dla polskich wyznawców JOW. I "liść" od Amerykanów dla wszystkich Polaków.

oto Ech...

"Coś za coś"

Czy to znaczy, że gdy "Polska zapłaci", to już będzie miała pełne prawo być "antysemicka i antyimigrancka"?

oto BTadeusz

A rząd polski i "gazeta"Polska""

torpedują tę akcję - wysuwając postulaty, o których wiadomo, że je senat zignoruje.
Ta akcja zmierza w kierunku odrzucenia ustawy w całości. Co odbiera szanse wszelkim "grandziarzom" (także antyamerykańskim).
Kongras Palonii Amerykańskiej wraz z gazetą "polską" i polską dyplomacją - chce uchylenia ustawy WYŁĄCZNIE wobec Polski.
Nie wszyscy senatorowie wiedzą, gdzie Polska leży. (to nie żart)
Ale wiedzą, że Indianie bardzo chętnie wystąpiliby z roszczeniami opartymi o tę ustawę.
========================================
Film na YT:"Dzień akcji Polonii amerykańskiej na Kapitolu przeciw ustawom S 447 i HR 1226" - właśnie został usunięty .

oto BTadeusz

Legalna władza w Polsce wytwarza wokół siebie smród:

Na razie (...) procedura art. 7 wobec Polski jest kontynuowana. Wiceszef KE Frans Timmermans poinformuje o rozmowach z Polską.

Dzisiejsze spotkanie ministrów jest także pierwszą okazją do wymiany zdań na temat "Białej księgi" tłumaczącej reformę sądownictwa, która pokazuje analogie występujące w innych krajach Unii Europejskiej.
Przyjęcie tego dokumentu jest mieszane. Rozmówcy dziennikarki RMF FM podkreślają, że z jednej strony to dobrze, że Polska podjęła dialog, ale z drugiej strony kraje wymienione w tym dokumencie nie są zadowolone z faktu, że używa się ich przykładów (siedliska korupcji) jako wymówki.

Jakby specjalnie działali przeciw Polsce - jako państwu.

oto BTadeusz

Ciekawostka

Protest Polonii amerykańskiej jest zorganizowany przez:
"Kongres Polonii Amerykańskiej - oddział Południowa Kalifornia" - której prezesem jest Edward W. Jeśman.

Natomiast "Kongres Polonii Amerykańskiej"(z siedzibą w Washington dc) - z prezesem Frankiem J. Spula.
I ten Kongres od spotkania z panem Magierowskim - bojkotuje akcję oddziału kalifornijskiego.

oto MSzach

Możesz to polskie...

Możesz to polskie...

oto Krzysztof M

Polacy nie kłócą się między

Polacy nie kłócą się między sobą. To mit. Jak pan się przyjrzy uważnie kłótliwym, to wyjdzie, że... :-)

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.