W jedności siła:

Dyskusja

oto Krzych Adam

Hmmm.

W jedności siła? Tak, jak najbardzej istnieje takie przysłowie. Jak to jest z każdym przysłowiem czasem jego przekaz jest jak najbardziej słuszny, może nawet najczęściej, jednakże nie jest tak bezwzględnie zawsze.

oto chłop jag

W jedności siła:

W jedności siła:

Tak i dlatego Szatan swoimi pupilami podesłał ludziom tzw. demokreaturę - tołażysze - aby ci wobec pupili byli bezbronni jak dzieci.

oto Krzysztof M

Źle nie jest

Liberałowie poniżej 5%. :-)

oto Krzysztof M

Już 32%! Liberałowie zwierają

Już 32%! Liberałowie zwierają szeregi i dają odpór! :-))

oto Mar.Jan

W zasadzie słuszne, ale...

Jak to już wyżej zauwazono: siłe można wykorzystac do dobrych lub złych celów, więc trzeba uwaząc pod czyim kierownictwem tworzy sie owa jedność.
A poza tym: prawdziwe przełomy skutkujące skokowym rozwojem wartości cywilizacyjnych nigdy nie sa efektem żadnej jedności, tylko działania wybitnych jednostek. Ani nowych teorii, ani innych wspaniałych dzieł umysłuludzkiego nie tworzy się zbiorowo, tylko w pojedynkę, oczywiście korzystając z dorobku umysłowego poprzedników.
Zatem może przewrotnie stwierdzić, że byc może jednak prawdziwa siła tkwi w jednostce, a nie w zbiorowości. To wybitna jednostka wymysla plan działania i skłania tłum do realizacji swojej idei. Więc, czy realizacja wielkiej idei jest zasługa tłumu (jedność) czy jednostki?
I tak i tak: jednostka bez poparcia tłumu jest tylko wyrzutkiem społeczeństwa, niezrozumiałym dziwakiem, który - co najwyżej może wyładowac na tłumie swoją frustracje, albo zostac pustelnikiem.
Z kolei tłum bez kierującej nim jednostki upodabnia sie do stada zwierząt, czyli traci cywlizacyjny rozum.
Ale przecież także zła jednostka może zamienić społecznośc w stado agresywnych zwierząt...
Nie umiem z cała pewnością stwierdzić, jak to jest.
Z punktu widzenia fizycznego to oczywistość: 10 ludzi może znacznie więcej niż pojedynczy człowiek. A więc jednak banał...

oto Krzych Adam

To przysłowie jest nieco niejednoznaczne.

Być może przez to, że jego obiektem jest pojęcie o pewnym stopniu abstrakcyjności, owa jedność. Podobną myśl, co ciekawe bardziej personalizując zagadnienie, wyraża rosyjskie, bardzo zresztą stare, przysłowie: "Один в поле не воин". Oznacza ono, że z samotnego człowieka na polu żaden wojownik, czyli że osiągnąć sukces w w jakichkolwiek działaniach samotnej osobie jest trudno, a wymaga to połączenia wysiłków i zgodności działań wielu członków grupy.

oto Equatore

Zastrzeżenia panów omijają jakby ankietowe pytanie.

Pytanie brzmiało: czy jedność to siła?
Tak - to siła. Bezapelacyjnie.
To, że sama siła to jeszcze nie wszystko - to już inna para kaloszy.
I na przykład, żeby tej sile dać jeszcze ROZUM - społeczności ludzkie wynalazły specjalizację i różne złożone modele organizacyjne. Które co prawda umniejszają w pewnym stopniu jedność, ale sumarycznie pozwalają na osiągnięcie celów, dla których ślepa, bezmyślna jedność doskonała byłaby zbyt słaba.

Grupa myśliwych z epoki paleolitu była jednością w zakresie osiągnięcia celu, którym było przetrwanie, ale rozmaitością poprzez podział funkcji, dzięki czemu była w osiągnięciu celu bardziej skuteczna.

oto Palimpsest

Na pewno siła w kupie

jako forma mało złożona jakościowo na zwartości zdecydowanie korzysta. W przeciwieństwie do nadmiernego rozluźnienia skutkującego jedynie brakiem organizacji i rozgardiaszem.

Z grupą złożoną z jednostek wyspecjalizowanych w różnych dziedzinach odwrotnie- wrzucanie wszystkich do wagonu podążającego w jedynie słusznym kierunku ogranicza je finalnie osłabiając potencjał całej grupy.

Parafrazując: jednolita wspólnota plemienna czy elastyczne zróżnicowane społeczeństwo?

Maczuga czy patriot?

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.