1029 osób w Ontario poddanych eutanazji

W ciągu pierwszych 18 miesięcy od legalizacji eutanazji, do 31 grudnia 2017 roku, śmierć z rąk lekarzy wybrało w Ontario 1029 osób. Do tego jeden przypadek sklasyfikowano jako „administrowany przez pacjenta”. Eutanazji pacjentów dokonało 253 lekarzy i 10 pielęgniarek. 52 proc. pacjentów zmarło w szpitalach, 40 proc. – w swoich domach, 5 proc. – w ośrodkach opieki długoterminowej, a 3 proc. w domach spokojnej starości.

Dane zostały opublikowane przez Patricię Maloney na jej blogu Run With Life, a pochodzą w raportu Office of the Chief Coroner/Ontario Forensic Pathology Service. W ministerstwie zdrowia Maloney dowiedziała się, że w ubezpieczeniu medycznym prowincji nie ma żadnego specjalnego kodu na wydatki związane z eutanazją lub wspomaganym samobójstwem, dlatego ewidencją przypadków prowadzi tylko biuro głównego śledczego Ontario.

Alex Schadenberg z Euthanasia Prevention Coalition ostrzega, że osób, które zmarły na skutek eutanazji lub poddały się wspomaganemu samobójstwu, może być więcej. Podkreśla, że dane zawarte w raporcie dotyczą tylko zgłoszonych przypadków, a prowincja przyjęła system samodzielnego raportowania – czyli zgłoszenia dokonuje lekarz, który uśmiercił pacjenta. Ten może zgłoszenia nie dokonać, nie przyzna się też, że dokonał eutanazji kogoś, kto się nie do końca kwalifikował do tej procedury. Nie ma żadnej instytucji nadzorującej. Schadenberg zauważa ponadto, że w 8 proc. przypadków jako stan pacjenta stanowiący przesłankę do przeprowadzenia eutanazji zaznaczono ogólnikową odpowiedź „inny”. W 64 proc. przypadków jako przyczynę podano choroby nowotworowe, w 14 proc. choroby neurodegeneracyjne, w kolejnych 14 proc. – choroby krążeniowo-oddechowe.

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Dyskusja

oto Natalia Julia Nowak

Ja popieram eutanazję,

pod warunkiem, że jest to świadoma i przemyślana decyzja dorosłego pacjenta.

Jestem ZA:
- eutanazją na życzenie
- aborcją na życzenie
- sterylizacją na życzenie
- wspomaganym samobójstwem
- surogacją i in-vitro
- przywróceniem kary śmierci
- stosowaniem tortur (w skrajnych przypadkach)
- prowadzeniem wojen (głównie obronnych)
- jednopłciowymi związkami partnerskimi
- prawami transseksualistów w trakcie tranzycji
- produkcją mięsa, skór i futer

Jestem PRZECIW:
- edukacji seksualnej typu "B"
- jakiejkolwiek przymusowej edukacji seksualnej
- deprawacji nieletnich poprzez media
- homomałżeństwom i homoadopcjom
- klonowaniu i genetycznemu modyfikowaniu ludzi
- tworzeniu hybryd ludzko-zwierzęcych
- tworzeniu syntetycznych ludzi i zwierząt
- zmianom płci bez rozpoczętej kuracji hormonalnej
- pacyfizmowi, kosmopolityzmowi i globalizmowi
- cyborgizacji w imię mody czy idei nadczłowieka

oto chłop jag

1029 osób w Ontario poddanych

1029 osób w Ontario poddanych eutanazji

Od czegoś mordowanie ludzi nie nadających się do pracy - trzeba zacząć - tołażysze. Następny etap - to legalizacja i propagowanie kanibalizmu - bo będzie on jakby zamykać proces depopulacji a jednocześnie będzie obracać ludzkość w g*wno - tołażysze.
Wniosek?
Ta cała tzw. eutanazja mówi nam tylko tyle, że nadczłowieki są faktem - chociaż są oni jeszcze anonimowi - tołażysze.

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.