Wniosek prezydenta do TK w sprawie nowelizacji ustawy o IPN

14 lutego br. Prezydent RP Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie kontroli następczej, wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. poz. 369).
trybunal_konstytucyjny.jpg
Wniosek prezydenta do TK w sprawie nowelizacji ustawy o IPN dotyczy głównie przepisu, który wprowadza kary grzywny lub do 3 lat więzienia za przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za zbrodnie popełnione m.in. przez III Rzeszę Niemiecką. Prezydent zarzucił niezgodność tego przepisu m.in. z art. 2 konstytucji (mówiącym o tym, że Polska jest m.in. demokratycznym państwem prawnym) i art. 54 konstytucji (głosi on, że „Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji”).

Odnosząc się do noweli ustawy o IPN i powołując się na orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, prezydent podkreślił we wniosku, że zgodnie z wymaganiem określoności prawa, wynikającym z art. 2 konstytucji, „przepisy powinny być formułowane w sposób poprawny, precyzyjny i jasny”. Według prezydenta, ocena przez TK zakwestionowanych przepisów ma pozwolić „na wyeliminowanie pojawiających się wątpliwości co do zakresu ich stosowania”.

Prezydent podkreślił, że każdy obywatel powinien być w stanie zrekonstruować zasadnicze znamiona czynu zabronionego. „Jednostka nie powinna być w stanie niepewności co do tego, czy pewne zachowanie stanowi czyn zabroniony” – głosi wniosek.

Ponadto prezydent podniósł we wniosku do Trybunału kwestię wolności słowa. „Stosowanie regulacji prawnej przewidującej odpowiedzialność karną za przypisywanie Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu popełnionych zbrodni nie może zagrażać świadectwu prawdy o Holokauście oraz swobodzie wypowiedzi gwarantowanej przez Konstytucję, także wówczas, gdy wypowiedzi te są kontrowersyjne” – czytamy we wniosku prezydenta.

We wniosku prezydent zaskarżył także przepisy noweli w części obejmującej wyrazy „ukraińskich nacjonalistów” oraz wyrazy „i Małopolski Wschodniej”.

Prezydent wyjaśnił, że pojęcia te są niedookreślone. Zauważył m.in., że „ustawodawca dokonał określenia zbrodni ukraińskich nacjonalistów poprzez aspekt podmiotu przestępstwa (ukraińscy nacjonaliści), a nie (jedynie) przez jego stronę przedmiotową (stosowanie przemocy, terroru, innych form naruszania praw człowieka, eksterminacja ludności żydowskiej, ludobójstwo obywateli polskich na terenach Wołynia i Małopolski Wschodniej)”.

Wniosek, w którym prezydent zaskarżył część przepisów noweli, jest dostępny na stronie TK.

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Dyskusja

oto baba jag

a jak podpisywał

nowelizację ustawy o transplantacji to toto nie miało żadnego problemu.

oto chłop jag

Stosowanie regulacji prawnej

Stosowanie regulacji prawnej przewidującej odpowiedzialność karną za przypisywanie Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu popełnionych zbrodni nie może zagrażać świadectwu prawdy o Holokauście

Podkolorowanie moje.
W tej sytuacji żaden komentarz nie jest potrzebny - bo przecież wszyscy wiedza, że światowej sławy historyk - niejaki G - jest właśnie chodzącą prawdą o Holokauście - tołażysze.

oto ratiofides

przypisywanie Narodowi

przypisywanie Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu popełnionych zbrodni nie może zagrażać świadectwu prawdy o Holokauście oraz swobodzie wypowiedzi gwarantowanej przez Konstytucję, także wówczas, gdy wypowiedzi te są kontrowersyjne” – czytamy we wniosku prezydenta

Ta niezrozumiała dla mnie wypowiedź (podkreśliłem "kontrowersyjność" - bo cóż ona ma wspólnego choćby z "polskimi obozami zagłady"?), łączy się z podobnie niezrozumiałym zdaniem odnośnie ukraińskich nacjonalistów.

„ustawodawca dokonał określenia zbrodni ukraińskich nacjonalistów poprzez aspekt podmiotu przestępstwa (ukraińscy nacjonaliści), a nie (jedynie) przez jego stronę przedmiotową (stosowanie przemocy, terroru, i (...)

Mam smutne przeczucie, czy aby nie będą dwa narody na różnych prawach: Jednemu wolno będzie zaprzeczać popełnionym zbrodniom, a drugiemu nie będzie wolno zaprzeczać zbrodniom niepopełnionym...?

oto Krzych Adam

Hmm?

„Jednostka nie powinna być w stanie niepewności co do tego, czy pewne zachowanie stanowi czyn zabroniony” – głosi wniosek.

Nowelizacja ustawy o IPN zapowiada ściganie i kary za kłamliwe przypisywanie państwu polskiemu bądź Polakom, jako narodowi współudziału w holokauście.

Wiem, że był dokonany jakiś czas temu wynalazek, że można było zostać tajnym współpracownikiem SB (taktownie przemilczano wówczas WSI) "bez swej wiedzy i zgody". Obecnie jak wygląda prezydent RP jest zdania, że można łgać jak bura suka i pozostawać kłamcą "bez swej wiedzy i zgody" w pełnym stanie niepewności czy łgarstwa są łgarstwami czy nie. Logiczne byłoby raczej oczekiwanie, że prezydent zajmie pozycję, iż prawy człowiek nie będzie rozprzestrzeniał czegoś co może być łgarstwem nawet w stanie niepewności, a ludzie nie odznaczający się prawością za rozprzestrzenianie łgarstw niezależnie od pozostawania w stanie pewności czy niepewności będą karani.

oto JJerzy

Jakieś takie ...

... talmudyczne krętactwo w tej prezydenckiej argumentacji.

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.